Do potencjalnych zagrożeń uwzględnionych w karcie, sporządzonej według Polskiej Normy PN-N-18002:2000, należą obrażenia ciała spowodowane m.in. upadkiem, przygnieceniem ciała, odpryskiem obrabianego materiału. Ponadto należy mieć na uwadze skutki hałasu i wibracji emitowanych przez elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki), jak również konsekwencje nadmiernego obciążenia przy przenoszeniu zbyt dużych ciężarów. W karcie informacji o zagrożeniach występujących na omawianym stanowisku uwzględniono odpowiednie środki ochrony (np. używanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, przystosowanie stanowiska do wymagań ergonomii czy przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa).


Źródło: Przyjaciel przy pracy 2009, nr 7-8, s. 21-23, Ryszard Bryła