Dokładnie 18 maja 2024 r. wygasa par. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Na mocy tego przepisu pracodawcy zyskali sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. od 17 listopada 2023 r.) na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Czytaj również: BHP przy komputerze. Pracodawcy zostali zaskoczeni zmianą przepisów>>

 

Nowe minimalne wymagania BHP i ergonomii

Zgodnie z nową definicją zawartą w par. 2 pkt 2 zmienianego rozporządzenia, przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

  • a) wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • b) krzesłem i stołem,
  • c) opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Co ważne, zgodnie z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe (stanowiącymi załącznik do ww. rozporządzenia), w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto