Do laski marszałkowskiej wpłynął komisyjny projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy – Prawo przedsiębiorców (czeka na nadanie numeru druku sejmowego). Projekt, którego autorem jest sejmowa Komisja do Spraw Petycji, jest efektem petycji w sprawie uchylenia art. 24 ust. 3-7 ustawy o PIP, jaką jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu złożyło Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj również: 40 proc. kontroli PIP przeprowadzona po skargach pracowników>>
 

Przepisy do zmiany

Projekt jest bardzo krótki i sprowadza się do trzech artykułów. Pierwszy uchyla w ustawie o PIP art. 24 ust. 3-7, czyli przepisów, które mówią o tym, że kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia, wskazującego w szczególności zakres przedmiotowy kontroli, jej czas oraz pouczenie kontrolowanego o przysługujących mu prawach i obowiązkach) oraz kto może wystawić upoważnienie.

Drugi z artykułów projektu przewiduje z kolei dodanie do art. 65 ustawy – Prawo przedsiębiorców nowego pkt. 4. Zmiana ta spowoduje dopisanie kontroli prowadzonych przez PIP do kontroli organów, w stosunku do których wyłączone jest stosowanie ograniczeń w prowadzeniu kontroli. Obecnie wyłączenie to dotyczy kontroli na podstawie przepisów Prawa atomowego, kontroli celno-skarbowej oraz kontroli w zakresie gospodarki odpadami.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto