Rotacja w handlu detalicznym może wynosić od 20 proc. do nawet 70 proc., ale mamy też firmy, gdzie potrafi sięgać nawet 150 proc., uwzględniając współpracę ze studentami, praktykantami, stażystami, na zlecenie czy B2B. Rotacja jest szczególnie wysoka w pierwszych 3-6 miesiącach zatrudnienia, a według McKinsey & Company roczna rotacja wśród pracowników pierwszej linii w handlu detalicznym od dawna wynosi co najmniej 60 proc.

Czytaj również: Sąd: Pracownik przyczynił się do wypadku, ale dostanie odszkodowanie>>

 

Bezpieczeństwo pracowników zatrudnianych „na chwilę”

Oprócz oczywistego przełożenia nadmiernej fluktuacji kadr na funkcjonowanie firmy m.in. w postaci obniżenia sprzedaży, należy zwrócić uwagę również na obszar w zasadzie pomijany przez pracodawców – bezpieczeństwo pracowników zatrudnianych „na chwilę”.  W kontekście pożaru centrum handlowego Marywilska 44 warto zaznaczyć, że próbne ewakuacje tego typu obiektów odbywają się zazwyczaj raz na rok i niestety w godzinach zamknięcia obiektu. Jeśli więc zestawimy ćwiczenia związane z próbną ewakuacją z rotacją w handlu, dojdziemy do wniosku, że większość pracowników nie weźmie w nich udziału. Nawet, jeśli próbna ewakuacja będzie się odbywała podczas godzin pracy centrum handlowego, nie obejmie całego składu zatrudnienia pracowników w poszczególnych punktach handlowych z powodu absencji, urlopów, zmianowego czasu pracy, a przede wszystkim właśnie z powodu rotacji.

- W momencie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, pracownicy, którzy nie brali udziału w szkoleniach – czyli zapewne większość z nich – nie będą wiedzieli, jak np. zachować się w trakcie ewakuacji z budynku, jak zadbać o klientów znajdujących się w sklepie, czy jakie informacje przekazać i komu. Dlatego tak istotne jest, aby wszystkie osoby zatrudnione, bez względu na staż pracy, zostały objęte systemem cyklicznych szkoleń z zasad ewakuacji i tym samym miały świadomość, jak odnaleźć się w sytuacji kryzysowej oraz jak zadbać o swoje i innych bezpieczeństwo, nie tylko w miejscu pracy, centrum handlowym, ale także np. na lotnisku, w metrze, na dworcu czy w hotelu. Budowanie świadomości to nie tylko podpis na liście dot. zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego po jej aktualizacji, o ile ktoś ją w ogóle przeczytał lub zrobił wyciąg dla pracowników. Procedury powinny być łatwo dostępne, przyjazne dla użytkownika, a przede wszystkim zrozumiałe – mówi Monika Grządziela, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy branży retail, W&W Consulting.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie w przypadku pożaru (ewakuacja) >

Nagminną praktyką jest przekazywanie pracownikom powierzchownej informacji o konieczności ewakuacji z obiektu w chwili wystąpienia alarmu przeciwpożarowego. - Brak jakichkolwiek informacji określających, jakiego sygnału alarmowego mogą się spodziewać, co zrobić z klientami przebywającymi na terenie sklepu w chwili wystąpienia alarmu oraz jak zabezpieczyć sklep przed ewentualną grabieżą, to tylko niektóre grzechy ochrony przeciwpożarowej w praktyce w sektorze retail. Zagubieni w gąszczu niewiadomych pracownicy nie wiedzą nawet, gdzie mają miejsce zbiórki po ewakuacji. Liczne światowe przypadki tratowania się ludzi podczas ewakuacji, takie jak chociażby tragedia w Seulu, gdzie zginęły 153 osoby, pokazują jak psychologia tłumu może odbić się w negatywny sposób na bezpieczeństwie ludzi – mówi Łukasz Wawrzyniak, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. Jak podkreśla, kluczowe jest, aby ewakuację rozpocząć niezwłocznie po pojawieniu się alarmu dźwiękowego lub przekazanego przez personel obiektu. - Nie kończymy żadnych z realizowanych czynności, tylko niezwłocznie opuszczamy pomieszczenie i kierujemy się do wyjścia ewakuacyjnego, a następnie na miejsce zbiórki. Każde opóźnienie działa tylko na naszą niekorzyść i służb ratowniczych. Cykliczne szkolenia powinny wyrobić u nas prawidłowe odruchy i zachowania – dodaje Wawrzyniak.

Czytaj też w LEX: Praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji >

 

Krzysztof Baran, Dominika Dörre-Kolasa

Sprawdź  

Kluczowe obszary bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo klientów w trakcie pożaru w sklepie jest również kluczowym elementem zarządzania kryzysowego. Sklep powinien być wyposażony w odpowiednie systemy alarmowe, które są głośne i dobrze słyszalne w każdym jego zakątku oraz czujki dymu. Drogi ewakuacyjne oraz instrukcje postępowania w przypadku pożaru powinny być wyraźnie oznakowane, aby klienci mogli łatwo i szybko zlokalizować najbliższe wyjście. Pracownicy powinni być regularnie szkoleni z procedur bezpieczeństwa i wiedzieć, jak postępować w przypadku pożaru. Regularne ćwiczenia ewakuacyjne pomogą w lepszym przygotowaniu do rzeczywistego zdarzenia.

Zdaniem ekspertów konieczne są również regularne przeglądy i konserwacja sprzętu gaśniczego, hydrantów oraz innych urządzeń bezpieczeństwa. Sklep powinien być wyposażony w oświetlenie awaryjne, które załączy się automatycznie w przypadku przerwania zasilania. W przypadku pożaru pracownicy powinni natychmiast poinformować klientów o zagrożeniu i instruować ich, jak bezpiecznie opuścić budynek. Po ewakuacji sklep powinien mieć wyznaczony punkt zbiórki na zewnątrz budynku, aby łatwo było sprawdzić, czy wszyscy bezpiecznie go opuścili. Pracownicy powinni jak najszybciej skontaktować się z służbami ratunkowymi i przekazać im dokładne informacje o sytuacji.

Sprawdź też w LEX: Czy ewakuacja hali sprzedażowej może odbywać się przejściami komunikacyjnymi o szerokości co najmniej 0,9 m na zewnątrz budynku? >

Po ewakuacji pracownicy powinni poinformować klientów o sytuacji i planach dalszego postępowania, np. zamknięciu sklepu na czas akcji gaśniczej. - Po zakończeniu sytuacji kryzysowej należy również przeprowadzić analizę zdarzenia, aby ocenić skuteczność procedur bezpieczeństwa i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Najważniejsze jest szybkie i skuteczne działanie w celu ochrony życia i zdrowia klientów oraz pracowników sklepu. Regularne szkolenia, przeglądy sprzętu oraz dbałość o infrastrukturę bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru – zaznacza Monika Grządziela.

Sprawdź w LEX: Czy ewakuacja przeprowadzana w warunkach realnego zagrożenia może być uznana za okresowe sprawdzenie organizacji ewakuacji? >