Zimno w pracy – kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków

Prawo pracy BHP

Informacje o kłopotach energetycznych związanych z perturbacjami z dostawą gazu i węgla do odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne rodzą obawy pracodawców o to, w jaki sposób zabezpieczą ciągłość pracy i pracowników w nadchodzących zimowych miesiącach. Obowiązki w tym zakresie określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.

23.11.2022

ZUS ogłosił listę rankingową w konkursie o dofinansowanie poprawy bhp

Prawo pracy BHP Spółki Małe i średnie firmy Finanse

ZUS opublikował listę rankingową projektów o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane w 2023 r. Na 1935 podmiotów na liście, zakwalifikowanych zostało 1098.

18.11.2022

NSA: Ciepła herbata i szalik przy sortowaniu paczek to za mało

Prawo pracy BHP

Pracodawca ma zapewnić w pomieszczeniu temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C. Spadek poniżej tej wartości nie może być rekompensowany możliwością schronienia się pracowników przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się albo zmianą odzieży orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

17.11.2022

Odzież robocza dla kuratorów wciąż palącym problemem - piszą do MS

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Tylko ok. 40 z 318 sądów rejonowych w całej Polsce przyznaje kuratorom odzież roboczą bądź wypłaca ekwiwalent pieniężny za zużywanie swojej własnej. Problem jest istotny, bo kuratorzy pracują w terenie i to w różnych, często bardzo ciężkich warunkach, narażeni choćby na insekty, kontakt z krwią, czy płynami ustrojowymi ludzi i zwierząt. Teraz ponownie piszą w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

12.11.2022

Zdalna medycyna pracy szybka i wygodna, ale wątpliwa

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Przeprowadzanie zdalnych badań medycyny pracy obecnie nie ma żadnego uzasadnienia, również prawnego, jednak jest powszechną praktyką. Nawet ustawa covidowa nie wprowadziła takiej możliwości, a eksperci zwracają uwagę na to, że badanie medycyny pracy to także badanie przedmiotowe, a nie tylko podmiotowe. I sugerują umiar w stosowaniu tej metody.

10.11.2022

Pracodawca ma badać, czy zaświadczenie od lekarza z zagranicy spełnia wymogi polskiego prawa

Prawo pracy BHP Prawo unijne

To na polskim pracodawcy zatrudniającym cudzoziemca, który pracę będzie wykonywał spoza Polski, spoczywa obowiązek oceny przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników pod kątem zapewnienia im wyższego poziomu ochrony – twierdzi Główny Inspektorat Pracy. Zdaniem prawników, pracodawcy nie mają narzędzi, by ocenić, czy zaświadczenie wystawione za granicą spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa.

08.11.2022

Wyposażenie zakładowej apteczki trzeba ustalić w porozumieniu z lekarzem

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy oraz apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Należy przy tym uwzględnić rodzaje i nasilenie występujących zagrożeń.

04.11.2022

Maksymalna masa ładunku na wózku i taczce jest ściśle określona

BHP

W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności. W tym celu został zobowiązany, by odpowiednio organizować pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

02.11.2022

Prawo do bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracowników

Prawo pracy BHP

Kodeks pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia pracy. Wbrew pozorom, ochronne przepisy z zakresu bhp powinny znaleźć zastosowanie również do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet względem osób postronnych.

06.10.2022

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego to wiele zmian w prawie pracy

Prawo pracy BHP

Ze stanem epidemii oraz stanem zagrożenia epidemicznego ściśle związanych jest wiele regulacji, ujętych w tzw. specustawie covidowej. Zniesienie tych stanów wiąże się z utratą mocy poszczególnych przepisów ustawy. Koniec obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego będzie prowadził do wielu skutków w zakresie prawa zatrudnienia - pisze radca prawny Wojciech Kruk.

28.09.2022

Rząd zapowiada koniec zawieszenia obowiązku wykonywania badań okresowych

Prawo pracy BHP Koronawirus

Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmianę ustawy w sprawie COVID-19, której celem jest m.in. przywrócenie obowiązku wykonywania badań, wynikających z przepisów art. 229 kodeksu pracy – dowiedział się serwis Prawo.pl. Chodzi o badania okresowe i badania przed rozpoczęciem pracy. Projekt jest na wstępnym etapie procesu legislacyjnego. Prawnicy są zdania, że to najwyższy czas.

27.09.2022

Nadmiar przepisów i obowiązki formalno–prawne hamulcem polskiego biznesu

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

W dzisiejszych czasach właściciele firm oprócz zarządzania działalnością operacyjną zmuszeni są koncentrować się na ogromnej ilości dodatkowych obowiązków, wynikających z przepisów prawa. Do katalogu ich obowiązków należy m.in. spełnienie wszelkich wymogów prawnych jako pracodawca – pisze Marzena Filipowicz.

26.09.2022

Konferencja: Inwestycje w bhp zwiększają dobrostan pracowników

Prawo pracy BHP

Inspekcja pracy, Pracodawcy RP oraz wszyscy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa pracy, w tym inżynierowie i specjaliści bhp, menadżerowie oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstw, dyskutowali w piątek we Wrocławiu o biznesowym znaczeniu inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Co roku na wydatki związane z urazami i chorobami zawodowymi przeznacza się bowiem 3,3 proc. europejskiego PKB.

23.09.2022

Sądy przyznają rację pracodawcom, którzy karali pracowników za brak maseczki

Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus

Kolejne fale zakażeń koronawirusem wiązały się z nowymi, rządowymi obostrzeniami. Pracodawcy nie byli bierni i wprowadzali wewnętrzne regulacje, które nakazywały zakrywanie ust i nosa. Za ich nieprzestrzeganie groziła odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna. Sądy uznają, że kary były uzasadnione, ponieważ pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników.

23.09.2022

NSA: Nadzór budowlany sam oceni, czy butla z gazem stanowi zagrożenie

BHP Budownictwo

Cywilne postępowanie o zakazanie korzystania lokatorowi z butli gazowej może toczyć się równolegle z postępowaniem prowadzonym w tej sprawie przez nadzór budowlany. Jego organy nie tylko nie muszą czekać na rozstrzygnięcie sądu, jak też nie byłyby związane jego ustaleniami. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zatem na tej podstawie zawiesić postępowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

22.09.2022

W 2021 r. inspektorzy pracy skontrolowali 38 tys. umów cywilnoprawnych i zakwestionowali 2500 z nich

Prawo pracy BHP

W 2021 roku inspektorzy zbadali 1924 wypadki przy pracy, w których zginęło 243 pracowników, a 681 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała. Przeprowadzili ponadto ponad 6 tysięcy kontroli na placach budów i skontrolowali 38 tys. umów cywilnoprawnych, z których zakwestionowali 2500. Ze sprawozdania PIP za 2021 r. wynika, że 2300 zleceniobiorców nie otrzymało 3 mln złotych.

16.09.2022

Bezpieczeństwo w przemyśle – trzecia odsłona konferencji już we wrześniu

Prawo pracy BHP Zarządzanie

Trzecia edycja Konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” odbędzie się w dniach 22-23 września we Wrocławiu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stosowane w ramach zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników, podwykonawców i maszyn. Organizatorzy przedstawią wiele przykładów, przybliżą analizę z punktu widzenia pracodawcy, audytora, biegłego sądowego, jednostki certyfikującej oraz organów nadzoru i kontroli.

16.09.2022

GUS: Więcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy, ale wskaźnik wypadkowości spadł

Prawo pracy BHP

W pierwszym półroczu 2022 roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 2,6 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. Zmniejszyła się jednak liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r. – podał w poniedziałek GUS.

12.09.2022

Niemieckie prawo kontroli łańcuchów dostaw wpłynie też na polskie firmy

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Niemiecki parlament uchwalił ustawę, która ma na celu ograniczenie m.in. wykorzystywania dzieci do pracy, niewłaściwego traktowania pracowników czy negatywnego wpływu na środowisko. W związku z tym także polska firma, która jest dostawcą towarów lub usług do niemieckiej spółki spełniającej ustawowe kryterium, może spodziewać się zapytania o wdrożone regulacje w tym zakresie.

06.09.2022