Nie będzie pracy zdalnej okazjonalnej na Seszelach. Chyba że szef się zgodzi

Prawo pracy BHP

Pracodawcy przygotowują wzory wniosków o pracę zdalną okazjonalną. Ma to uporządkować stosowanie tej formy pracy zdalnej i uciąć wątpliwości co do wskazywania miejsca jej wykonywania przez pracowników. Zdaniem prawników, choć jest to odrębna forma pracy zdalnej, to stosuje się do niej ogólną zasadę, że pracownik ma pracować w miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

21.03.2023

Pracodawca musi oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe

Prawo pracy BHP HR

Pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach. Ocenę tę przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Natomiast stosowane w jej następstwie środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

20.03.2023

Magazynowanie substancji niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich działaniu

BHP

Bezpieczne magazynowanie materiałów niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich właściwościach oraz rodzaju i stopniu natężenia stwarzanych przez nie zagrożeń. Pozwoli to na dobranie odpowiednich zabezpieczeń, środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zapewni bezpieczną pracę i sprawne działanie w sytuacjach awaryjnych.

16.03.2023

Bezpośredni nadzór nie oznacza permanentnego stania nad pracownikiem

Prawo pracy BHP

Prace szczególnie niebezpieczne wymagają od pracodawcy wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. W szczególności musi on zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami. Wyznaczona w tym celu osoba, nie musi jednak permanentnie stać nad pracownikiem i obserwować, w jaki sposób wykonuje on zlecone zadania. Należy podkreślić, że niewykonywanie wynikających z przepisów obowiązków w zakresie nadzoru może się wiązać z prawnymi konsekwencjami.

07.03.2023

Ochrona pracujących zdalnie - co w praktyce oznacza nowelizacja Kodeksu pracy

Prawo pracy BHP

Już 7 kwietnia br. wejdzie w życie długo wyczekiwana, ale i budząca wiele dyskusji nowelizacja Kodeksu pracy, uwzględniająca m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Każda firma, w której pracownicy wykonują pracę poza jej siedzibą, będzie zobowiązana wdrożyć rozwiązania i stosowną dokumentację dla wypełnienia obowiązków wymaganych Kodeksem.

01.03.2023

Samobójstwo w zakładzie to nieszczęście pracownika i kłopoty pracodawcy

Prawo pracy BHP

Rośnie liczba samobójstw popełnianych w pracy. To poważny problem dla pracodawców, bo nie mają prawa szczegółowo pytać pracowników o stan zdrowia, ale odpowiadają za bhp w miejscu pracy. Szef powinien zatem dbać o dobrostan pracowników i obserwować. A gdy pracownik targnie się na życie w firmie albo z powodu pracy, to kłopoty w pierwszej kolejności będzie miał… pracodawca.

28.02.2023

Polacy nie chcą być zmęczeni w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Polacy znajdują się w czołówce najbardziej zapracowanych osób w Europie - wynika z raportu OECD Employment Outlook 2021. Wielu pracowników z przymusu spędza dodatkowy czas w pracy, wyrabiając nadgodziny lub wykonuje dodatkowe zadania, które nie należą do ich obowiązków. Tego typu sytuacje potrafią prowadzić do przemęczenia i w konsekwencji - zwolnień lekarskich.

27.02.2023

Pracodawcy pod lupą PIP. W 2022 r. inspektorzy ujawnili o ponad 16 proc. więcej wykroczeń

Prawo pracy BHP

W 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 59 tys. kontroli u pracodawców – wynika z danych GIP. To prawie o 6,5 proc. więcej niż w 2021 roku. Najwięcej takich działań zostało podjętych w Katowicach, a najmniej – w Opolu. W tym okresie liczba decyzji dotyczących BHP wzrosła o przeszło 20 proc., a nakazujących wypłatę świadczeń pieniężnych – o prawie 15 proc.

24.02.2023

Niepokojące i... optymistyczne wyniki badań o depresji w środowisku pracy

Prawo pracy BHP

Problem intensyfikacji zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych, jest dobrze udokumentowany na świecie. Tymczasem w Polsce dane na ten temat są ciągle niewystarczające. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego wypełniają tę lukę. Ich wyniki są niepokojące, ale wskazują też, że miejsce pracy może chronić przed zachorowaniem na depresję.

23.02.2023

ZUS: W 2022 r. prawie 1,3 mln zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku wystawiono 1,29 mln zwolnień lekarskich wystawiono z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla porównania, rok wcześniej takich zwolnień lekarskich wystawiono 1,34 mln, co przełożyło się na 25,2 mln dni absencji chorobowej.

23.02.2023

Polacy na krawędzi depresji. Już ponad 70 proc. odczuwa jej realne symptomy - badanie

Rynek Prawo pracy BHP

Już ponad 70 proc. dorosłego społeczeństwa obserwuje u siebie syndromy, które najczęściej są kojarzone z depresją. Jak wynika z najnowszego badania UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl, najczęściej wskazywanym objawem jest obniżenie nastroju, co częściej deklarują kobiety niż mężczyźni, a przeważnie zgłaszają ten problem Polacy z miesięcznymi dochodami netto poniżej 1000 zł.

23.02.2023

Zasady kontroli pracowników na obecność alkoholu i narkotyków – przepisy już obowiązują

Prawo pracy BHP

Od wtorku 21 lutego można przeprowadzać badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało w poniedziałek rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie. W stosunku do projektu nie zmienił się w nich ani rodzaj urządzeń, którymi pracodawcy będą badać trzeźwość pracowników, ani wykaz środków działających podobnie do alkoholu.

21.02.2023

SN: Pracodawca zapewnia wyeliminowanie hałasu, płaci mniejszą składkę

Wymiar sprawiedliwości BHP Ubezpieczenia społeczne

Wskaźnik częstości zatrudnionych w warunkach zagrożenia, stosowany przy obliczaniu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określany jest również z uwzględnieniem wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, eliminujące w całości zagrożenie wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm – orzekła w uchwale Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

17.02.2023

Nowe prawo - po narkotykach możliwa bezkarność, po lekach można stracić pracę

Prawo pracy BHP

Pracownicy uzależnieni od narkotyków i biorący substancje narkotyczne spoza listy ministra zdrowia, pozostaną bezkarni, a pracownicy np. leczący się na ADHD i biorący leki zawierające amfetaminę, będą mogli stracić pracę. Taki będzie efekt nowelizacji Kodeksu pracy, którego przepisy mają wejść w życie już 21 lutego. Zdaniem prawników, nowe regulacje nie zabezpieczają interesu ani pracowników, ani pracodawców.

15.02.2023

Praca zdalna okazjonalna – bez określania zasad i ponoszenia kosztów przez pracodawcę

Prawo pracy BHP

Praca zdalna okazjonalna to praca poza stałym miejscem pracy, wykonywana na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni. Co istotne, jej wykonywanie nie wymaga szerokiego ustalenia zasad oraz nie jest związane z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy i niezbędnego wyposażenia oraz materiałów lub pokrywania kosztów.

13.02.2023

Polacy źle się odżywiają w miejscu pracy 

Pacjent BHP

Pracownicy mają często błędny obraz własnych nawyków żywieniowych. Analiza częstotliwości spożycia konkretnych kategorii produktów pokazuje, że dieta większości respondentów ma niskie natężenie cech prozdrowotnych – to niebezpieczna sytuacja – fałszywe przekonanie o wysokiej jakości diety nie będzie prowadzić do poprawy jej jakości – wskazują eksperci.

12.02.2023

Lekarze wypaleni już na początku zawodowej ścieżki

BHP Zawody medyczne

Wypalenie zawodowe dotyka coraz młodszych lekarzy na początku drogi zawodowej – alarmuje Federacja Porozumienie Zielonogórskie (FPZ). Najczęściej dotyczy specjalistów medycyny ratunkowej, chirurgów, ortopedów, specjalistów medycyny paliatywnej oraz lekarzy medycyny rodzinnej. Jednak nie wiadomo dokładnie, jaka jest skala problemu w Polsce poza tym, że dotyczy znacznej części tej grupy zawodowej.

10.02.2023

Upomnienia cofnięte, bo nie było prawa pozwalającego sprawdzać szczepienia pracowników

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pracodawcy od wyroku uchylającego karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Mimo zapowiedzi, rząd nie był w stanie przeforsować w parlamencie ustawy, która pozwalałaby pracodawcom mieć wgląd w takie informacje.

01.02.2023

W 2023 r. PIP sprawdzi ekwiwalenty, regulaminy pracy i ocenę ryzyka w pracy zdalnej

Prawo pracy BHP

Państwowa Inspekcja Pracy będzie w tym roku zbierać i analizować dane dotyczące zarówno ekwiwalentów, jak i samych warunków wykonywania pracy zdalnej, zawartych w jej regulaminach przyjętych w zakładach pracy – zapowiada Katarzyna Łażewska-Hrycko, główna inspektorat pracy. Pod lupę inspektorów trafią też określone przez pracodawców oceny ryzyka.

30.01.2023

Profilaktyka chorób zawodowych szczególnie ważna w profesjach deficytowych

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Aż 27 profesji znalazło się na liście deficytowych w najnowszym Barometrze Zawodów – prognozach rynkowych na 2023 rok. Jak poważnym wyzwaniem jest dbanie o zdrowie pracowników, pokazują dane ZUS (5 mln L4 w III kwartale 2022 r.) i rosnący współczynnik zapadalności na choroby zawodowe – skok z 11,5 na 15,9 przypadków na 100 tys. pracujących.

25.01.2023