Z badań wynika jasno, że zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na obniżenie jakości naszego życia, ale także naszej pracy. W Polsce ten problem może okazać się wyjątkowo dotkliwy z uwagi na to, że wiele miast trafia na niechlubne pierwsze miejsca rankingów najbardziej zanieczyszczonych lokalizacji na świecie, a sytuacja na lokalnym rynku wciąż pozostaje wiele do życzenia.

Czytaj również: 40 proc. kontroli PIP przeprowadzona po skargach pracowników>>

Grupa Pracuj i Polski Alarm Smogowy po raz kolejny policzą kopciuchy

Aby sprawdzić podejście polskich pracowników do działań proekologicznych prowadzonych przez ich pracodawców lub potencjalnych pracodawców, Pracuj.pl przeprowadził ankietę, w której udział wzięło 555 użytkowników serwisu. Działanie to zostało podjęte przy okazji kolejnej edycji współpracy Grupy Pracuj z Polskim Alarmem Smogowym. W jej ramach organizacja wspiera działania antysmogowe, w tym proces likwidacji tzw. kopciuchów zanieczyszczających powietrze, a także objęła patronatem ranking wymiany kopciuchów w Warszawie i jej okolicach. 

- Zaangażowanie w dbałość o środowisko odzwierciedla szersze zrozumienie społecznej odpowiedzialności biznesu, która uwzględnia dobro pracowników, społeczności i przyszłych pokoleń. Angażując się we wsparcie działań Polskiego Alarmu Smogowego chcemy pokazać, że dbałość o jakość powietrza powinna być ważna dla każdego z nas, bo wpływa na nasze życie zarówno prywatne, jak i zawodowe. Koncentracja na zrównoważonym rozwoju jest coraz ważniejsza dla różnorodnego grona interesariuszy, w tym klientów, inwestorów i potencjalnych pracowników, którzy są bardziej świadomi kwestii środowiskowych niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy nadzieję, że coraz więcej firm będzie podejmowało działania, które mają wpływ na środowisko, w którym żyjemy i pracujemy – mówi Anna Goreń, starsza specjalistka PR i CSR w Grupie Pracuj.

 


Polskie firmy mają wiele do zrobienia

Z ankiety „Jakość powietrza w pracy” wynika, że polskie organizacje mają jeszcze bardzo wiele do zrobienia pod kątem realizacji strategii proekologicznych. Aż 24 proc.  badanych pracowników deklaruje, że nie wiedzą oni, czy ich firma podejmuje jakiekolwiek inicjatywy w tym obszarze. Co gorsza, niemal tyle samo respondentów (23 proc.) wskazuje, że ich firma nie podejmuje w tym zakresie żadnych działań. 

Pod kątem podejmowanych inicjatyw proekologicznych, najwięcej organizacji reprezentowanych przez pracowników biorących udział w ankiecie (39 proc.) skupia się na redukcji odpadów, odpowiednim ich segregowaniu i recyklingu. 17 proc. ogółu badanych deklaruje, że w ich organizacjach prowadzone są działania mające na celu redukcję emisji substancji szkodliwych. 

Część organizacji stawia na edukację swoich zespołów. 12 proc. ankietowanych wskazało, że ich firma organizuje kampanie edukacyjne i szkolenia dla pracowników na temat wpływu ich działań na jakość powietrza oraz sposobów minimalizacji negatywnego wpływu. Dodatkowo, 1 na 10 pracowników deklaruje, że w ich organizacji promowany jest transport ekologiczny i wdrożone są udogodnienia dla rowerzystów. Dokładnie tyle samo badanych wskazało, że w ich firmach inwestuje się we flotę pojazdów elektrycznych.

Zaledwie 5 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź, że w ich miejscu pracy zainstalowane są czujniki monitorujące jakość powietrza, a wyniki są dostępne dla pracowników.

 


Wpływ pracodawcy na środowisko: sprawdzam

Badani zapytani o to, czy przy wyborze pracodawcy zwracają uwagę na to czy firma, do której aplikują podejmuje działania mające na celu ochronę środowiska, podkreślają, że to dobrze, jeśli takie działania występują, ale nie jest to dla nich minusem, jeśli organizacja ich nie prowadzi (32 proc.). Dla kolejnych 26 proc. respondentów jest to istotna kwestia, ale nie jest ona kluczowa przy wyborze pracodawcy. 1 na 10 badanych deklaruje, że jest to dla nich bardzo ważne. Niemal 1/3 badanych wskazała, że ta kwestia nie ma dla nich znaczenia. 

Polscy pracownicy mają świadomość wpływu, jaki zanieczyszczone powietrze ma na ich codzienne funkcjonowanie. 88 proc. badanych uważa, że jakość powietrza może wpływać na ich ogólne samopoczucie lub jakość ich pracy. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się tylko 1 na 10 badanych. 

- Jako Polski Alarm Smogowy zabiegamy o to, aby jakość powietrza, jakim oddychają mieszkańcy i mieszkanki Polski nie zagrażała ich zdrowiu i życiu. Za poprawę jakości powietrza odpowiadają zarówno władze rządowe i samorządowe, jak i sami mieszkańcy. Ważną rolę mogą odegrać również firmy – które mogą nie tylko edukować swoich pracowników w tym zakresie, ale też wspierać ich w codziennych wyborach, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, na przykład sposobie dojazdu do pracy. Dlatego doceniamy zaangażowanie Grupy Pracuj w poprawę jakości powietrza – to temat, który jest ważny dla nas wszystkich – podkreśla Anna Dworakowska, współzałożycielka Polskiego Alarmu Smogowego.

 

Polacy wciąż wybierają samochód

Respondenci zapytani o to, na jaki środek komunikacji stawiają w drodze do pracy, wciąż zdecydowanie najczęściej deklarują, że jest to samochód (56 proc.). Jest jednak duże grono osób, które decyduje się na inne rozwiązania. 37 proc. respondentów deklaruje, że do pracy dojeżdża komunikacją publiczną: tramwajem, autobusem, pociągiem lub metrem. Niemal ¼ pracowników do pracy przyjeżdża rowerem, a 17 proc. porusza się pieszo. 

15 proc. badanych kwestia dojazdu nie dotyczy z uwagi na to, że swoje obowiązki wykonują w modelu zdalnym.

Również w tej kwestii pracodawcy mają pole do działania. Aż 43 proc. badanych deklaruje, że gdyby pracodawca oferował finansowanie lub dofinansowanie do karty miejskiej lub biletu długookresowego, byliby oni bardziej skłonni do korzystania z komunikacji miejskiej w drodze do pracy. Jednocześnie 36 proc. respondentów nie uda się zachęcić w ten sposób do zmiany nawyków – deklarują oni, że dofinansowanie nie przekona ich do korzystania z transportu publicznego. 1/5 badanych deklaruje z kolei, że na co dzień stawiają na transport publiczny niezależnie od wsparcia pracodawcy. 

Pozytywnym trendem w polskich firmach okazuje się wsparcie rowerzystów. Aż 60 proc. badanych wskazało, że ich pracodawca zapewnia udogodnienia zachęcające do wyboru roweru jako środka transportu do miejsca pracy (takie, jak np. parking rowerowy, szatnia, prysznice). Jak widać, jest to praktyka, która działa. Wśród tych osób, które w tej chwili nie mają do dyspozycji tego rodzaju zaplecza dla cyklistów, wiele osób taka możliwość przekonałaby do zmiany przyzwyczajeń. Gdyby pracodawca zapewniał udogodnienia do przyjazdu do pracy rowerem skłoniłoby to do wybrania tego środka transportu 46 proc. badanych pracowników. Pozostałe 54 proc. nie zdecydowałoby się mimo wszystko na przyjazd rowerem. 

73 proc. osób badanych uważa, że wspieranie pracy zdalnej w celu zminimalizowania konieczności dojazdu do biura i redukcji emisji spalin związanych z mobilnością pracowników ma istotny wpływ na jakość powietrza.

Niemal połowa (48 proc.) badanych polskich pracowników na co dzień zwraca uwagę na komunikaty o jakości powietrza w mediach. Co więcej, 40 proc.  respondentów stara się jak najbardziej ograniczyć wyjścia z domu, gdy jakość powietrza jest zła lub bardzo zła. 21 proc. badanych wskazuje, że mają w telefonie aplikację, w której regularnie sprawdzają jakość powietrza. Niemal 1 na 10 pracowników wskazuje, że gdy jakość powietrza jest zła lub bardzo zła, starają się pracować zdalnie.