Weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 września 2023 roku nadające strażnikom miejskim nowe uprawnienia mandatowe dotyczące poruszania się rowerem, e-hulajnogą oraz urządzeniem transportu osobistego.

 

Straż Miejska wystawi mandat za jazdę bez uprawnień

Strażnicy miejscy będą mogli ukarać mandatem w wysokości do 200 zł osoby jeżdżące rowerem czy hulajnogą bez uprawnień. Z kolei sąd może ukarać sprawcę tego wykroczenia grzywną do 1500 zł.

Sławomir Smyk ze stołecznej Straży Miejskiej wyjaśnił, że od piątku strażnicy będą mogli ukarać mandatem osoby jeżdżące rowerem, e-hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. W tym przypadku obowiązuje rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Zgodnie z tym rozporządzeniem funkcjonariusz może nałożyć grzywnę od 50 do 200 złotych.

Sprawdź też w LEX: Czy można połączyć drogę gminną ze ścieżką rowerową? >

- W procesie nakładania grzywny w drodze mandatu karnego obowiązuje taryfikator, o ile została w nim określona kwota mandatu za dany czyn. Natomiast sąd może ukarać sprawcę karą grzywny do wysokości 1500 zł - wyjaśnił Sławomir Smyk.

Oznacza to, że jeśli jadący rowerem, e-hulajnogą czy e-deskorolką nie będzie miał uprawnień do kierowania takim pojazdem, strażnik może ukarać go mandatem w wysokości od 50 do 200 zł. Natomiast jeśli sprawca np. nie przyjmie mandatu, po sporządzeniu notatki służbowej sprawa trafi do sądu, który może ukarać sprawcę karą grzywny do 1500 zł.

Dzieci do lat 10 mogą poruszać się na rowerach i hulajnogach wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Natomiast osoby od 10. do 18. roku życia muszą mieć przynajmniej kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A1, AM, B1 lub T. Natomiast osobom pełnoletnim wystarczy dowód osobisty.

Sprawdź w LEX: Czy pracownik ma prawo trzymać hulajnogę elektryczną w biurze i ładować ją w tym czasie? >

Karę za jazdę jednośladem bez karty rowerowej mogą ponieść tylko nastolatkowie między 17. a 18. rokiem życia. Kodeks wykroczeń mówi bowiem, że "na zasadach w nim określonych" odpowiada ten, "kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17".

 


Wraca uprawnienie do karania za jazdę po przejściu dla pieszych

Strażnicy otrzymali też uprawnienia do nakładania mandatów za naruszenie zakazu jazdy rowerem, e-hulajnogą lub e-deskorolką wzdłuż drogi dla pieszych lub przejścia dla pieszych.

- Poprzednia zmiana prawa odebrała strażnikom miejskim uprawnienia do nałożenia mandatu za przejazd tymi urządzeniami po przejściu dla pieszych. Obecna nowelizacja przywróciła te uprawnienia. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (taryfikator), za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż chodnika lub przejścia dla pieszych strażnik może nałożyć mandat karny w wysokości od 50 do 100 zł - wyjaśnił Sławomir Smyk.

- Dla rowerzystów nic się nie zmienia, poza tym, że mandaty wystawi im strażnik miejski, a nie policjant. Ale na początku będziemy edukować i zwracać uwagę rowerzystom i osobom na hulajnogach - powiedział PAP Marek Kruk, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Rzeszowie.

Warto przypomnieć, że mandatu nie trzeba obawiać się na przejściach z wyznaczonym przejazdem dla rowerów i hulajnóg tzw. kontynuacji ścieżki rowerowej. W takiej sytuacji można przejechać, nie schodząc z pojazdu.

Czytaj też: Użytkownik e-hulajnogi odpowiada za szkodę nie tylko wtedy, gdy zawini >

 

Nawet 250 zł za brak numeru domu

Straż gminna i miejska po wejściu w życie rozporządzenia może karać też za wykroczenia wynikające z naruszenia innych ustaw niż prawo o ruchu drogowym, m.in. ma prawo nałożyć mandat do 500 zł za nieskładanie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Z kolei za brak widocznego numeru nieruchomości właściciel może dostać mandat do 250 zł.

 

Od 20 października strażnicy stracili też jedno ze swoich uprawnień

W rozporządzeniu zabrano straży gminnej prawo do karania osób, które nie miały uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. W takich przypadkach na miejsce zostanie wezwana policja.

Zobacz też linię orzeczniczą: Zasada ograniczonego zaufania w ruchu drogowym >

(am/PAP)