Dekoracje świąteczne, w szczególności lampki, bardzo często pozostają włączone nawet po opuszczeniu firmy przez wszystkich pracowników. A tylko w Stanach Zjednoczonych straż pożarna na przestrzeni ostatnich lat reagowała średnio w ok. 150 pożarów rocznie, których źródłem były właśnie choinki. Przypomnijmy zatem kilka wskazówek, które pozwolą uniknąć tego zagrożenia w miejscu pracy.

Czytaj również: Stosowanie środków ochrony to nie przymus, tylko zdrowy rozsądek>>

Nie tylko wybór, ale i miejsce ma znaczenie

W przypadku wyboru naturalnej choinki należy zadbać o jej regularne podlewanie, aby minimalizować ryzyko pożaru. Nawilżone drzewo jest bardziej odporne na ogień. W miarę schnięcia choinki, staje się ona coraz bardziej łatwopalna – 30 proc. wszystkich domowych pożarów choinek miało miejsce w styczniu. Wyschnięte drzewko świąteczne pali się niezwykle szybko i ciężko je ugasić domowymi metodami, a ogień może przenieść się na inne elementy wystroju wnętrza. Przed rozpoczęciem dekorowania miejsca pracy warto również zweryfikować ozdoby – unikać tych łatwopalnych oraz posiadających ostro zakończone elementy.

Lokalizacja świątecznego drzewka w przestrzeni biurowej nie może być podyktowana jedynie względami estetycznymi. Należy zadbać o to, aby nie blokowała dróg ewakuacyjnych i nie stanowiła przeszkody w codziennej pracy. Unikajmy również umieszczania choinki w miejscach blisko źródeł ciepła, co jest przyczyną co najmniej jednego na pięć pożarów.

Jeśli planujemy ozdabiać choinkę światełkami, należy zainwestować w oświetlenie LED-owe, które jest bardziej energooszczędne i generuje mniej ciepła niż tradycyjne żarówki. Dodatkowo, regularnie sprawdzajmy stan kabli i unikajmy przeciążania gniazdek elektrycznych. Zbyt duża ilość oświetlenia świątecznego podłączona do jednego gniazdka może stanowić poważne przeciążenie instalacji elektrycznej, prowadzące do nagrzewania się przewodów elektrycznych i przepięcia. Oczywiście przed instalacją oświetlenia konieczne jest sprawdzenie stanu technicznego wszystkich ozdób – czy kable nie są uszkodzone, przecięte oraz czy żarówki działają poprawnie – czyli np. nie migają.

 


Instrukcja przeciwpożarowa oraz dostęp do gaśnic

- Instrukcja ogólna przeciwpożarowa oraz instrukcja postępowania na wypadek pożaru powinny być dostępne i znane wszystkim pracownikom, umożliwiając im szybkie zrozumienie zasad reagowania na pożar. Dlatego też kluczowe jest, aby te instrukcje były napisane w sposób prosty, przyjazny i zrozumiały dla każdego. Jasne sformułowania oraz przejrzysta struktura pomagają pracownikom szybko przyswajać informacje i bezbłędnie reagować w przypadku pożaru – mówi Magdalena Włastowska, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting. Jej zdaniem, równocześnie należy zadbać o dostępność gaśnic w kluczowych punktach, aby w przypadku konieczności szybkiego działania pracownicy mieli możliwość skutecznej reakcji. Dostęp do gaśnic to nie tylko kwestia fizycznej obecności sprzętu, ale także gwarancja, że pracownicy są w pełni świadomi, jak z nich korzystać.

W tym kontekście, regularne szkolenia z obsługi gaśnic są niezbędne. - Pracownicy powinni być przeszkoleni z praktycznego użycia gaśnic. Takie szkolenie nie tylko zwiększy efektywność działań w sytuacjach krytycznych, ale także podniesie ogólną świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nie można także zapominać o instrukcji BHP obsługi gaśnicy, która jest kluczowym elementem w utrzymaniu bezpieczeństwa na miejscu pracy – podkreśla Magdalena Włastowska.

Jak zaznacza ekspert, zadbane i bezpieczne miejsce pracy w okresie świątecznym sprzyja nie tylko atmosferze radości, ale stanowi również ochronę przed ewentualnymi zagrożeniami.