Jak poinformowała Kancelaria Sejmu w komunikacie, zmodyfikowany sposób wyłaniania składu Rady Ochrony Pracy jest kolejnym przykładem nowego standardu otwierania Sejmu i podległych mu instytucji na przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększania transparentności działań podejmowanych przez instytucje państwowe.

 


Otwarty nabór

- Aby zapewnić możliwość szerszej reprezentacji przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, Szymon Hołownia zrezygnował z prawa do wyznaczania własnego kandydata do członkostwa w Radzie spośród grona posłów. Swojego kandydata nie wskaże też sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Tym samym w skład ROP wejdzie nie 10, jak dotychczas, lecz 8 posłów. Marszałek Sejmu odstąpił także od wskazywania organizacji uprawnionych do zgłaszania kandydatów – zgłosić ich będą mogły wszystkie organizacje społeczne, niebędące organizacjami reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, środowiska naukowe zajmujące się problematyką ochrony pracy, swoje kandydatury będą mogli zgłosić także zainteresowani przedstawiciele nauki – czytamy w komunikacie.

Kandydatów, którzy zgłoszą się w otwartym naborze, oceni i zarekomenduje Marszałkowi Sejmu zespół złożony z przedstawicieli Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarii Sejmu. Nie zmienią się zasady reprezentacji w ROP dotyczące senatorów oraz przedstawicieli Prezesa Rady Ministrów, reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz reprezentatywnych organizacji związkowych, a także Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Czytaj również: Europejska Rada Ochrony Danych uruchomiła narzędzie do audytu stron internetowych>>

Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru w sprawach dotyczących przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W jej skład wchodzi 30 członków powoływanych przez Marszałka Sejmu na czteroletnią kadencję. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy członków ROP Marszałek Sejmu powołuje spośród posłów, senatorów, kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez organizacje związkowe i organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są tutaj.