Główny Urząd Statystyczny opublikował informacje sygnalną pt.: „Wypadki przy pracy w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. – dane wstępne”. Podał w niej, że w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniosła 99 osób, a w wypadkach ciężkich 206 osób (odpowiednio spadek o 10 proc. i o 5,1 proc.).

Najwięcej poszkodowanych odnotowano w wypadkach przy pracy z innym skutkiem – 45504 osoby (wzrost w porównaniu z okresem styczeń–wrzesień 2022 r. o 7,6 proc.). Podczas wykonywania pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy zostały poszkodowane 233 osoby.

Czytaj również: GUS: W I półroczu 2023 r. wzrosła liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości>>

Gdzie najwyższy wskaźnik wypadkowości

Według GUS najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: śląskim (4,23), warmińsko-mazurskim (4,01) oraz opolskim (3,93), a najniższy w województwach: małopolskim (2,36), mazowieckim (2,46) oraz lubelskim (2,72).

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (10,83), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (8,69) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (5,47), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,60), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (0,67) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (0,84).