Chodzi o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 22 listopada 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych (Dz.U. z 1951 r., Nr 65, poz. 447). Do naszej akcji „Poprawmy prawo” całe to rozporządzenie zgłosił Jakub Maszczyk. - Już sama data wydania (1951 r.) i brak jakichkolwiek późniejszych zmian pokazuje niedorzeczność tego rozporządzenia. Po ponad 70 latach od wydania dość sporo się zmieniło w temacie - napisał w zgłoszeniu Jakub Maszczyk.

Czytaj również: Po długiej chorobie trzeba skierować pracownika na badania

 

Przepisy wydane na podstawie prezydenckich rozporządzeń z 1928 i 1927 r.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczaniu. Jak stanowi jego par. 1 (czyli przepis wstępny), rozporządzenie dotyczy ochrony życia i zdrowia osób, zatrudnionych w działach produkcyjnych wszelkiego rodzaju drukarni, litografii, cynkografii i innych zakładów graficznych oraz w tych działach wszelkich zakładów pracy, w których wykonywane są prace graficzne.

W swoim zgłoszeniu Jakub Maszczyk wskazuje na par. 165 tego rozporządzenia (dotyczący badań lekarskich), który – jego zdaniem - jest przykładem przepisu całkowicie nieadekwatnego do dzisiejszych realiów. Zgodnie z nim pracownicy zatrudnieni we wszelkich zakładach graficznych przy takich pracach, przy których pracuje się z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub przy których wydzielają się szkodliwe dla zdrowia pary, gazy lub pyły, powinni być przed przyjęciem do pracy oraz okresowo co sześć miesięcy w czasie swej pracy badani przez lekarza, a w razie konieczności na wniosek lekarza częściej.

Czytaj też w LEX: Instruktaż stanowiskowy dla pracownika zatrudnionego jako drukarz > 

- W trakcie 70 lat od publikacji w procesach drukarskich zmieniło się tak dużo, iż uważam, że ten przepis powinien być jak najszybciej zmieniony – podkreślił Jakub Maszczyk.

Zobacz wzór dokumentu: Ocena warunków bhp w drukarni (przegląd warunków pracy) >

Przypomnijmy, że o badaniach profilaktycznych pracowników mówi art. 229 kodeksu pracy. I tak, obecnie są wstępne badania lekarskie, na które kierowani są nowi pracownicy, młodociani lub pracownicy, którzy zmieniają stanowisko pracy. Ich okres ważności określa lekarz medycyny pracy (zazwyczaj jest to rok). Są też okresowe badania lekarskie oraz kontrolne badania lekarskie. Pierwsze z nich - w zależności od stanowiska pracy oraz szkodliwych lub uciążliwych warunków pracy występujących na stanowisku pracy - wykonywane są co 2-4 lata, drugie – wykonywane są przez wszystkich pracowników, którzy wracają do pracy po trwającej co najmniej 30 dni chorobie.

Zobacz procedury w LEX:

 

Nowość
Nowość

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź  

Niedopatrzenie ustawodawcy

- Moim zdaniem jest to zwykłe niedopatrzenie. Bo świat, technologie i realia, w których funkcjonują dziś procesy produkcyjne już się zmieniły i zmianie powinno ulec to rozporządzenie - mówi serwisowi Prawo.pl Monika Smulewicz, założycielka HR na Szpilkach i Eduwersum Collegium Rozwoju HR. I dodaje: - Patrząc na to, jak zmieniane są inne akty prawne i nie zawsze zaopiekowanie zostają właściwie powiązane z nimi regulacje, to w przypadku tego rozporządzenia faktycznie możemy mówić o niedopatrzeniu ustawodawcy. 

Sprawdź w LEX: 

Jakie badania środowiska pracy należy przeprowadzić w drukarni offsetowej? >

Czy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą pracownikom wykonującym pracę w drukarni? >

Jakie obowiązki bhp ma pracodawca wobec pracowników w zakładach drukarskich i poligraficznych? >