Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach:

 • inspektorów,
 • starszych inspektorów,
 • specjalistów,
 • starszych specjalistów
 • oraz głównych specjalistów do spraw bhp.

Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

 1. inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. starszym inspektorem ds. bhp może być osoba posiadająca: zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp
 3. specjalistą ds. bhp może zostać osoba posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu w służbie bhp,
 4. starszym specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letni staż w służbie bhp,
 5. głównym specjalistą ds. bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp.

Wszyscy pracownicy służby bhp, niezależnie od zajmowanego stanowiska, muszą ukończyć specjalne szkolenie w dziedzinie bhp przewidziane dla takich pracowników.
Podczas szkolenia okresowego powinni oni opanować wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych.

Pracownicy służby bhp muszą swoją wiedzę cały czas doskonalić i obowiązkowo uczestniczyć w szkoleniach okresowych (nie rzadziej niż raz na sześć lat).