W ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ukryta została również nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, dalej: ustawa w sprawie COVID-19), wprowadzona w trakcie prac legislacyjnych w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. -  Przyniesiony został na komisję i formalnie zgłoszony przez posłów, ale na pewno jest to propozycja rządowa - słyszymy. Celem zmiany jest wydłużenie terminów przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby z 60 dni do 180 dni. 

Czytaj w LEX: Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a prawa i obowiązki pracodawców >

 

Jednak nie 60 a 180 dni

Chodzi o art. 56 ustawy o świadczeniu wspierającym. Przepis ten wprowadza zmiany do ustawy w sprawie COVID-19. Ustawodawca postanowił zmienić ustęp 2 w art. 12e, w części wspólnej zastępując wyrazy „do 60. dnia” wyrazami „do 180. dnia”. To jest przepis, który wydłuża termin przeprowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub służby. Do tej pory, zgodnie z nim, w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  1. okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  2. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

- termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Tak więc po nowelizacji termin ten uległ wydłużeniu do 180. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Czytaj też w LEX: Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - krok po kroku >>

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy. Przepisy >>


Ustawa o świadczeniu wspierającym to nie miejsce na takie zmiany

- Ustawa o świadczeniu wspierającym, to nie jest dobre miejsce dla zmiany ustawy w sprawie COVID-19. To jest złe miejsce – mówi Marcin Frąckowiak, radca prawny z kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. Jego zdaniem, zamiast wprowadzać zmiany do ustawy w sprawie COVID-19, ustawodawca powinien zmienić właściwe przepisy. W tym przypadku art. 237 (3) Kodeksu pracy.

Czytaj też: Świadczenie z tytułu choroby zawodowej zwolnione z PIT >

Co więcej, w opinii mec. Frąckowiaka, wydłużenie terminu na przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP nie rozwiązuje problemu. – Moim zdaniem, to nie spowoduje, że pracodawcy zaczną szkolić pracowników. Wręcz przeciwnie – będą czekać do końca tego nowego terminu i taki sam problem będzie, tyle że później.

Czytaj w LEX:

Uchybienia w zakresie szkoleń bhp w kontekście odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej >>

Szkolenia BHP – klasyfikacja PKD i forma opodatkowania >>

Czy po 1 lipca 2023 r. szkolenie wstępne BHP dla osób zatrudnionych częściowo zdalnie może zostać przeprowadzone w całości w formie online? >

Jaką dokumentację należy przygotować po szkoleniu wstępnym bhp? >