Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 zmian, których zadaniem było ułatwienie życia polskim przedsiębiorcom. Zmiany objęły m.in. podatki dochodowe, VAT, Ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości, kodeks cywilny oraz spółek handlowych

Osoby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy powinny natomiast zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników
  2. Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

 

Czytaj też: Więcej pracodawców będzie mogło samodzielnie wykonywać zadania służby BHP >

Koniec ze szkoleniami okresowymi w biurach

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, Kodeks pracy zbyt rygorystycznie wdrażał regulacje dyrektywy w zakresie szkoleń, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie jak to jest w niej wskazane, tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i uzasadnione.

 

 

Przepis art. 237(3) § 2 Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (...)”.

Z dyrektywy wynika, że szkolenie powinno być powtarzane, mając na względzie charakter zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia. Po zmianie Kodeks pracy uwzględnia również przypadki, w których pracownicy określonych grup zawodowych są zwolnieni ze szkolenia okresowego, jeśli nie jest to wymagane ze względu na ewentualne zagrożenia, czy też efektywność szkolenia.

Przeczytaj w LEX: Monitoring wizyjny w zakresie bhp oraz możliwości kontroli PIP >

Co zmieniło się w okresowych szkoleniach BHP?

Konieczność powtórzenia szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych jest uzależniona od kategorii ryzyka danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005).

 


Po zmianach szkolenia okresowe BHP nie są już obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

 

Czytaj też: Czy wypadek przy wymianie koła w samochodzie służbowym jest wypadkiem przy pracy? >

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zostało określonych 30 kategorii ryzyka. Wprowadzone rozwiązania obejmują jedynie pierwsze 3 z 30, co stanowi 10 proc. kategorii ryzyka, które nie są objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i dotyczy tylko pracowników administracyjno-biurowych.

 

Czytaj też: Przedawnienie nie chroni pracodawcy, gdy nie zadbał o poszkodowanego pracownika >

 

- Uważam, że opisane zmiany nie idą w dobrym kierunku, chociaż pracodawcom mogą wydawać się korzystne. Będą to jednak tylko pozorne korzyści - mówi Maciej Ambroziewicz, prawnik, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodaje, że wbrew pozorom pracownicy administracyjno-biurowi również narażeni są na liczne zagrożenia wypadkowe i ograniczanie im dostępu do wiedzy na temat tych zagrożeń poprzez całkowitą eliminację okresowych szkoleń bhp dla tej grupy zawodowej, będzie miało negatywny wpływ na stan bhp w przedsiębiorstwie. - Już teraz powszechnie wiadomo, że znaczna część chorób układu mięśniowo-szkieletowego dotyczy właśnie pracowników biurowych, a nie tych zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Należy również podkreślić, że szkolenie okresowe w dziedzinie bhp to również wiedza na temat obowiązków i uprawnień pracowniczych, w tym także z rodzicielstwem, które podczas szkoleń wzbudzają duże zainteresowanie. Nie można przy tym pominąć kwestii związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej, przydatnej nie tylko w pracy, ale również poza nią. Poprzez zmiany przepisów znaczna grupa zatrudnionych zostanie pozbawiona tej jakże istotnej wiedzy - dodaje ekspert.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmianę wprowadziła ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP), która zmieniła przepisy Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2019 roku.

- Dodanie przez ustawodawcę art. 2373 par. 22 Kodeksu pracy mówiącego, że okresowe szkolenie pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym stanowi faktycznie pewne ułatwienie dla pracodawców. Zwolnienie pracowników branż, które są najmniej wypadkowe, z obowiązku okresowych szkoleń powoduje ograniczenie kosztów pracodawców, które wcześniej byli oni zmuszeni ponosić – chociażby takich w zakresie zakupu usług i przeprowadzania szkoleń (pracodawcy nierzadko zlecali bowiem przeprowadzanie szkoleń uprawnionym jednostkom) – zauważa Kinga Ciosk, młodszy prawnik w kancelarii Raczkowski. Według niej, należy jednak pamiętać, że zwolnienie to przysługuje tylko, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. - Jeżeli rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka pracodawca będzie obowiązany do przeprowadzenia szkolenia okresowego pracownika w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka – zaznacza Kinga Ciosk. 

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Czy wzory kart szkolenia wstępnego oraz protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy można modyfikować? >

Ocena ryzyka zawodowego - krok po kroku >

Wykorzystanie dronów na rzecz bhp >

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy >

Telepraca - zasady BHP >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >