Zmianę wprowadza ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP), która zmieni przepisy Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Jak było do tej pory?

To, czy w firmie trzeba tworzyć służbę BHP, zależy od liczby zatrudnionych. Zgodnie z art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Przepisy pozwalają też mniejszym pracodawcom na samodzielne wykonywanie zadań tej służby.

Do końca 2018 roku pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Konstrukcja przepisu uniemożliwia więc pracodawcy zatrudniającemu od 21 do 50 pracowników wykonywanie zadań służby BHP – nawet wtedy, gdy pracodawca spełnia wymogi kwalifikacyjne dla pełnienia tej służby.

 

Co zmieni się w 2019 roku?

Po zmianach pracodawca zatrudniający do 50 pracowników również będzie mógł pełnić zadania służby BHP - pod warunkiem, że jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Kolejnym warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP, zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Czytaj też: Koniec okresowych szkoleń BHP w biurach >

Ministerstwo podkreśla, że proponowane rozwiązanie odnosi się jedynie do grup działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Czytaj też: Firmy mają problem z oceną ryzyka zawodowego >

Maciej Ambroziewicz, prawnik, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy ocenia zmianę krytycznie. - To zmiana w złym kierunku - mówi i dodaje, że powszechnie wiadomo, że pracodawcy – nawet po ukończeniu odpowiedniego kursu – nie mają dostatecznej wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zadań służby bhp, ponieważ nie są w tym zakresie praktykami. O ile w niewielkich przedsiębiorstwach dotychczasowe regulacje mogły być uzasadnione, o tyle w zakładach pracy zatrudniających większą liczbę pracowników, z pewnością się nie sprawdzą - podkreśla.

 

POLECAMY

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 zmian, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX BHP:

Pierwsze szkolenie okresowe pracowników służby BHP >

Ocena ryzyka zawodowego - krok po kroku >

Obowiązki i uprawnienia służby bhp >

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy >

Telepraca - zasady BHP >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >