Dorian Lesner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo oraz studia licencjackie na kierunku Administracja. Nagradzany przez Rektora UG za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz środowiska akademickiego.

Z Wolters Kluwer Polska współpracuje od października 2015 r.

Artykuły autora

Urlopu udziela się tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy

Prawo pracy

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tym samym będą mogły nimi być nie tylko dni powszechne, ale również niedziele i święta, jeżeli ze względu na rodzaj pracy lub system czasu pracy pracownik jest obowiązany świadczyć pracę także w te dni.

21.05.2022

NSA: Prokuratorskie zarzuty uzasadniają zwolnienie policjanta

Prawo karne Policja

Prokurator przedstawił policjantowi zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego mającego związek z pełnioną służbą. Zwierzchnicy postanowili zareagować i zwolnili funkcjonariusza ze względu na interes służby. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że każdy policjant, by mógł skutecznie wykonywać obowiązki, musi pozostawać poza wszelkimi podejrzeniami o jakiekolwiek zachowania sprzeczne z prawem.

18.05.2022

NSA: Zapisy dotyczące prawa autorskiego nie przesądzają o kwalifikacji umowy

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

NFZ uznał, że umowę o dzieło, której przedmiotem było wygłoszenie wykładu, należy zakwalifikować jako umowę o świadczenie usług, od której trzeba opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Stało się to przedmiotem sporu. NSA potwierdził, że nazwa umowy i zawarcie w niej postanowień dotyczących prawa autorskiego, nie wystarczają do podważenia kwalifikacji umowy jako mającej za przedmiot określone czynności, a nie ich rezultat.

17.05.2022

WSA: Kompleks garaży może uzupełnić zabudowę mieszkaniową

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor planował budowę kompleksu garaży, który byłby uzupełnieniem dla zabudowy mieszkaniowej. Napotkał jednak opór ze strony lokalnych władz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ocenił, że kontynuacja funkcji zabudowy nie może być traktowana wąsko. Nie jest więc wykluczone, że działalność usługowa może harmonizować z zabudową mieszkaniową.

14.05.2022

WSA: Więzienny grafik zajęć sportowych to informacja publiczna

Administracja publiczna RODO

Zadaniem dyrektora zakładu karnego jest przygotowanie harmonogramu zajęć sportowych dla osadzonych. Dokument ten jest związany z funkcjonowaniem placówki, wydatkowaniem środków publicznych oraz realizacją zadań o charakterze publicznym. Tym samym zawiera on informacje publiczne i podlega udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

10.05.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    245
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski