Dorian Lesner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo oraz studia licencjackie na kierunku Administracja. Nagradzany przez Rektora UG za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz środowiska akademickiego.

Z Wolters Kluwer Polska współpracuje od października 2015 r.

Artykuły autora

Sąd: Covid uniemożliwił podjęcie pracy, ale umowa nie była pozorna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracownica nie mogła rozpocząć pracy, ponieważ rząd wprowadził zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w galeriach handlowych. W tym samym czasie stała się ona też niezdolna do pracy, ponieważ zamknięto szkoły i musiała zająć się małoletnim synem. ZUS zarzucił, że umowa została zawarta dla pozoru, ponieważ nie było dowodów na świadczenie pracy. Sąd nie podzielił tej oceny.

07.06.2023

Sąd: Bibliotekarka zasadnie ukarana za podniesienie głosu na dziecko

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Bibliotekarka podniosła głos i kazała dziewczynce oddać jej prywatny strój księżniczki, ponieważ uznała, że dziecko miało problem z przeczytaniem swojej roli w spektaklu. Pracodawca uznał, że sposób zachowania pracownicy był nieodpowiedni, więc ukarał ją karą porządkową. Sąd przyznał mu rację i podkreślił, że postępowanie bibliotekarki było niewłaściwe i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

03.06.2023

WSA: Komunalna spółka nie mogła objąć ceny usługi tajemnicą

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Prezes komunalnej spółki nie chciał udostępnić faktur związanych z wynajmem obiektów sportowych. Odmówił, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że wyłączeniu jawności może podlegać kalkulacja ceny i jej szczegółowe elementy składowe. Natomiast waloru takiego nie mają same ceny.

24.05.2023

NSA: Nie można wykluczyć odstąpienia od kary za zajęcie drogi

Drogi Administracja publiczna Budownictwo

Spółka została ukarana za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wydana w tej sprawie decyzja została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze, a sąd pierwszej instancji oddalił wniesioną skargę. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jednak uchylić sporne rozstrzygnięcie, ponieważ uznał, że organy powinny rozważyć możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu.

20.05.2023

Sąd: Przeniesienie pracownika w ramach holdingu nie świadczyło o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik został zatrudniony w spółce, która zarządzała jego poprzednim pracodawcą. Tym samym świadczenie pracy odbywało się nieprzerwanie w ramach tego samego holdingu. Sąd uznał więc, że przeniesienie nie mogło zostać uznane za okoliczność nadzwyczajną, skutkującą uznaniem, że nowy stosunek pracy został zawarty dla pozoru.

20.05.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    263
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski