Bezpieczeństwo w przemyśle – trzecia odsłona konferencji już we wrześniu

Prawo pracy BHP Zarządzanie

Trzecia edycja Konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” odbędzie się w dniach 22-23 września we Wrocławiu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stosowane w ramach zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników, podwykonawców i maszyn. Organizatorzy przedstawią wiele przykładów, przybliżą analizę z punktu widzenia pracodawcy, audytora, biegłego sądowego, jednostki certyfikującej oraz organów nadzoru i kontroli.

16.09.2022

GUS: Więcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy, ale wskaźnik wypadkowości spadł

Prawo pracy BHP

W pierwszym półroczu 2022 roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 2,6 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. Zmniejszyła się jednak liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r. – podał w poniedziałek GUS.

12.09.2022

Niemieckie prawo kontroli łańcuchów dostaw wpłynie też na polskie firmy

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Niemiecki parlament uchwalił ustawę, która ma na celu ograniczenie m.in. wykorzystywania dzieci do pracy, niewłaściwego traktowania pracowników czy negatywnego wpływu na środowisko. W związku z tym także polska firma, która jest dostawcą towarów lub usług do niemieckiej spółki spełniającej ustawowe kryterium, może spodziewać się zapytania o wdrożone regulacje w tym zakresie.

06.09.2022

Firmy coraz mocniej odczuwają konsekwencje wizerunkowe i finansowe wypadków przy pracy

Prawo pracy BHP

68 777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2021 r. to 2 589 706 dni zwolnienia lekarskiego oraz 664 322 700 zł kosztów świadczeń. To jednak tylko część konsekwencji, z jakimi muszą mierzyć się firmy. Nieodpowiednie zabezpieczenie pracowników okazuje się mieć bowiem katastrofalne skutki wizerunkowe, a w efekcie finansowe dla przedsiębiorstw.

05.09.2022

Maksymalny ciężar przedmiotów przenoszonych przez jedną osobę jest ściśle określony

Prawo pracy BHP

W celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów, pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Jeśli natomiast nie można tego uniknąć, należy wyposażyć pracowników w środki, które zmniejszą związane z tym uciążliwości i zagrożenia. Przepisy określają maksymalną masę przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika.

31.08.2022

Z covidem w zakładach pracy znów będą walczyć tylko pracodawcy

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Do 30 września będą obowiązywały obostrzenia covidowe nakazujące noszenie maseczek w lecznicach i aptekach. Jak ustalił serwis Prawo.pl, nowych - m.in. w zakładach pracy - Ministerstwo Zdrowia, póki co, wprowadzać nie zamierza, mimo wzrostu zachorowań. Odpowiedzialność konstytucyjna za zdrowie i życie pracowników ciąży więc na pracodawcach, którzy będą mieli trudne zadanie pogodzenia BHP z RODO.

30.08.2022

Lekarz określa, jak długo ważne jest badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Prawo pracy BHP

Obowiązujące przepisy dotyczące badań do celów sanitarno-epidemiologicznych nie wskazują okresu, przez jaki ważne jest badanie sanitarno-epidemiologiczne, jak również tego, w jakich przypadkach traci ważność orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu takich badań. Okres ważności badań powinien zostać określony przez lekarza.

29.08.2022

Stwierdzenie wypadku przy pracy wymaga pochylenia się nad jego definicją

BHP Ubezpieczenia społeczne

Prawodawca określił, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy. Zgodnie z ustawą, musi ono być nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, spowodować uraz lub śmierć oraz nastąpić w związku z pracą. Jeśli zabraknie chociaż jednego z tych elementów, dane zdarzenie nie będzie mogło zostać tak zakwalifikowane.

23.08.2022

Firmy mogą jeszcze zgłaszać się do konkursu poprawy warunków pracy

Prawo pracy BHP

Do 10 września wydłużony został nabór wniosków do 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Konkurs ma na celu inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do udziału przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracowników zarówno indywidualnie lub jako zespoły do zgłaszania swoich rozwiązań.

22.08.2022

Badanie: Aż 64 proc. Polaków pracuje za dużo, a 60 proc. ledwo wystarcza pieniędzy na podstawowe potrzeby

Domowe finanse Prawo pracy BHP

64 proc. badanych Polaków pracuje za dużo, a 65 proc. respondentów przyznało, że robi nadgodziny — w tym aż 76 proc. pracowników zatrudnionych w przemyśle oraz 75 proc. pracowników sektora edukacji – wynika z najnowszego badania LiveCareer.pl. Ponad 34 proc. ankietowanych, którzy pracują w nadgodzinach, nie dostaje za nie wynagrodzenia.

22.08.2022

Kontrola BHP - dużo zaniedbań na małych budowach

BHP Budownictwo

Aż 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł – takie wyniki przyniosły czerwcowe kontroli małych placów budów.

18.08.2022

Rozporządzenie określa wymiary stopni schodów ewakuacyjnych

BHP Budownictwo

Schody ewakuacyjne muszą jednocześnie spełniać wymagania dla schodów, jak i wymagania dla dróg ewakuacyjnych. Wszystkie te wymagania określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Np. szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej to co najmniej 0,35 m.

17.08.2022

Sąd: Pracodawca mógł ukarać pracownika za nienoszenie maseczki

Prawo pracy BHP Koronawirus

Pracodawca słusznie ukarał pracownicę za nierespektowanie obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach wieloosobowych. Ponosi on bowiem odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Dlatego też egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp jest nie tylko prawem, lecz także jego obowiązkiem.

13.08.2022

Prof. Gładoch: Przepis dotyczący mobbingu bardzo zły dla ofiar

Prawnicy Prawo pracy BHP

Są wyroki Sądu Najwyższego, z których wynika, że pracownik musi udowodnić, że postępowanie mobbera wywołało u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Jeżeli pracownik tej przesłanki u siebie nie czuje, to przegra proces o mobbing. To jest przepis, który dla ofiar mobbingu jest bardzo niekorzystny i nieracjonalny - twierdzi prof. Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy UKSW.

04.08.2022

Renty rodzinne po osobach zmarłych w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

W 2021 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 20 tys. rent rodzinnych wypadkowych. Przyznano 255 rent rodzinnych wypadkowych, a ich liczba w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 45 takich świadczeń. W ponad 80 proc. przypadków renta rodzinna wypadkowa została przyznana po rencistach lub po zmarłych ubezpieczonych w wyniku wypadków przy pracy, a w pozostałych sprawach - w wyniku choroby zawodowej – podaje ZUS.

29.07.2022

Organizator szkolenia powinien ocenić kwalifikacje wykładowcy BHP

Prawo pracy BHP HR

Przepisy nie wymagają, by osoba prowadząca szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy legitymowała się określonym wykształceniem. Wykładowcy i instruktorzy powinni jednak posiadać zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Ocena, czy kryteria te zostały spełnione, należy do organizatora.

26.07.2022

Dr Gajda: Przemoc w pracy – czas na zmiany

Prawo pracy BHP Prawo unijne

Polski ustawodawca powinien rozważyć zmianę przepisów przeciwdziałających różnym przejawom przemocy w pracy, w tym mobbingowi, molestowaniu i molestowaniu seksualnemu. Ważne jest przede wszystkim doprecyzowanie zasad prewencyjnych - mówi dr Mateusz Gajda, adiunkt Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Walki z Molestowaniem i Mobbingiem.

26.07.2022

GIP: Kraków - grzywna za śmierć po alkoholu

Prawo pracy BHP

Inspektorzy pracy ustalili przyczyny śmiertelnego wypadku w jednej z krakowskich galerii handlowych, gdzie zginął pracownik montujący instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną. Współwłaściciel spółki cywilnej wykonującej montaż musi zapłacić 15 tysięcy zł grzywny, wobec drugiego trwa postępowanie sądowe – poinformował w środę Główny Inspektorat Pracy.

13.07.2022

Przejęcie terenu budowy to też przejęcie odpowiedzialności

BHP Budownictwo

Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Dopóki protokolarne przekazanie nie nastąpi, odpowiedzialność ta obciąża inwestora - pisze dr Martyna Sługocka, autorka Legal Alertu.

09.07.2022