Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, była gościem Radiowej Trójki. W wywiadzie mówiła o nowych przepisach dotyczących pracy zdalnej, które czekają na podpis prezydenta.

Czytaj również: Pracodawca z pracownikiem ustali ryczałt w pracy zdalnej, a władza to sprawdzi>>

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza między innymi obowiązek refundowania przez pracodawcę kosztów usług telekomunikacyjnych, zużycia materiałów, narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych oraz energii elektrycznej. - Państwowa Inspekcja Pracy będzie w tym roku zbierać i analizować dane dotyczące zarówno tych ekwiwalentów, jak i samych warunków wykonywania pracy zdalnej, zawartych w jej regulaminach przyjętych w zakładach pracy. PIP sprawdzi też, w jaki sposób pracodawca określił oceny ryzyka zawodowego – zapowiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Czytaj też: Nowe zasady pracy zdalnej - nowelizacja kodeksu pracy >>>

Czytaj też: Kontrola technicznego bezpieczeństwa pracy >>>

Czytaj też: Monitoring wizyjny w zakresie bhp oraz możliwości kontroli PIP >>>

Czytaj też: Kontrola PIP w zakresie urlopów, czasu pracy oraz działalności socjalnej >>>