W 2023 roku na rynku pracy będziemy mieli do czynienia z deficytem pracowników z aż 27 zawodów – wskazuje Barometr Zawodów opracowany na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wśród nich znajdują się m.in. pracownicy budowlani, elektrycy, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy i psychoterapeuci, kucharze, nauczyciele, kierowcy, ślusarze, spawacze i stolarze. Część z tych zawodów od lat boryka się z brakami kadrowymi.

- Pracodawcy w różny sposób starają się zwalczać problem. Jednak nie zawsze można mu zaradzić kolejnymi benefitami i podnoszeniem zarobków, ponieważ liczba potencjalnych pracowników jest ograniczona. Wtedy istotnym zadaniem jest utrzymanie obecnych - nie tylko w firmie, ale i w dobrym zdrowiu - mówi Beata Tylke, dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych i Pracowniczych w Saltus Ubezpieczenia. I przypomina, że zgodnie z przepisami, w kontekście chorób zawodowych ważnym elementem medycyny pracy jest profilaktyka. -  Warto traktować profilaktykę kompleksowo, ponieważ dbałość o zdrowie pracowników wpływa na ich zadowolenie z pracy i minimalizuje ryzyko zwolnień zdrowotnych - mówi Tylke.

Czytaj w LEX: Czy choroba psychiczna może być chorobą zawodową? >>>

Czytaj również: SN: Można stwierdzić chorobę zawodową pracownika po śmierci i rodzinie przyznać odszkodowanie>>

Na co chorują pracownicy

Powagę problemu absencji chorobowej pokazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W samym III kwartale 2022 roku wystawiono ponad 5 mln zaświadczeń lekarskich, które dały łącznie 57 575 589 dni absencji. W tym okresie Polacy najczęściej borykali się m.in. z ostrym zapaleniem dróg oddechowych, ostrym zapaleniem gardła i nosa (przeziębieniem), bólami grzbietu, zaburzeniami splotów nerwowych, ostrym zapaleniem gardła, reakcjami na ciężki stres, chorobami krążka międzykręgowego, chorobami tkanek miękkich związanymi z ich przeciążeniem i uciskiem, czy zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa.

Ważnym czynnikiem są też choroby zawodowe – czyli schorzenia wywołane charakterem pracy. Ostatnie dane Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera (za 2021 r.) pokazują, że współczynnik zapadalności na choroby zawodowe w 2021 roku wyniósł 15,9 przypadków na 100 000 pracujących. Rok wcześniej był on zdecydowanie niższy – 11,5.

Czytaj w LEX: Obustronny niedosłuch nie zawsze jest chorobą zawodową >>>

Czytaj w LEX: Obowiązki pracodawcy w zakresie chorób zawodowych >>>

- Choć główną przyczyną tak znaczącego wzrostu była pandemia, to choroby zawodowe stanowią poważny problem w wielu branżach. Nie wolno go bagatelizować, zwłaszcza w branżach, które nie dość, że są szczególnie narażone, to borykają się z deficytem pracowników. W niektórych branżach, jeśli nie stosuje się odpowiedniej profilaktyki i regularnie monitoruje zdrowie pracowników, wystarczy tylko kilka lat pracy, żeby problemy się pojawiły. Dlatego rynek ubezpieczeń umożliwia rozszerzenie standardowych polis zdrowotnych o odpowiednie programy profilaktyczne - uważa Beata Tylke.   

 


5 przykładów problemów zdrowotnych w zawodach deficytowych

  • Lekarze, pielęgniarki i położne - Ta grupa zawodowa narażona jest przede wszystkim na choroby zakaźne lub pasożytnicze, choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego, choroby psychiczne wywołane narażeniem na stres. Ponieważ szczególnie częste są choroby zakaźne i pasożytnicze, pracownicy medyczni powinni mieć stały dostęp do profilaktyki epidemiologicznej. Szczególny nacisk warto położyć na choroby zakaźne przenoszone drogą kropelkową oraz przez kontakt z krwią, na choroby pasożytnicze (owsica, wszawica, świerzb), choroby odkleszczowe, a także HIV.
  • Robotnicy budowlani, murarze i tynkarze - Murarzom czy tynkarzom doskwierać może m.in. ból pleców i zwyrodnienie kręgosłupa jako wynik dźwigania ciężkich materiałów. Ponieważ robotnicy budowlani pracują wśród różnego rodzaju pyłów i substancji szkodliwych, które wdychają, mogą borykać się przede wszystkim z takimi chorobami jak: pylice płuc, astma oskrzelowa, ostre reakcje alergiczne, choroby opłucnej. Wsparciem takich pracowników jest profilaktyka chorób układu oddechowego, która zapewnia konsultacje pulmonologa i alergologa. Ewentualne leczenie włącza się na podstawie wyników takich badań, jak spirometria, RTG klatki piersiowej, CT płuc, testy alergicznych. Pracownicy tego sektora powinni mieć zatem do nich stały dostęp.
  • Kierowcy autobusów i samochodów ciężarowych Choroby układu krążenia, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zwyrodnieniowe zmiany kręgosłupa, przewlekłe choroby układu ruchu powodowane stałą wymuszoną pozycją i drganiami – to główne zagrożenia zdrowotne zawodowych kierowców. W skład badań i konsultacji profilaktycznych, do których powinni mieć zatem dostęp, są: porady neurologiczne i ortopedyczne RTG kręgosłupa i RM kręgosłupa (także z kontrastem) na wszystkich odcinkach (szyjnym, piersiowym, lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym).
  • Operatorzy obrabiarek skrawających Niebezpieczną dla zdrowia pracę wykonują także operatorzy obrabiarek skrawających. Czynnikami, które mogą powodować gorszy stan ich zdrowia są substancje chemiczne i hałas. Stąd też najczęściej zapadają oni na choroby wywołane przez kontakt z substancjami toksycznymi lub zauważają po jakimś czasie ubytek słuchu. Pracodawca, chcąc zadbać o tych pracowników, powinien zwrócić uwagę na program profilaktyczny nabytych wad słuchu, który ułatwia dostęp do otolaryngologa i pozwala na wykonanie takich badań i zabiegów jak: audiometria (z oceną funkcji trąbki słuchowej), paracenteza, punkcja zatok, płukanie ucha, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, usunięcie ciała obcego z ucha, nosa lub gardła oraz wykonanie opatrunku usznego z lekiem.
  • Spawacze - Spawacze, wdychając pyły, mogą być narażeni na pylicę płuc, astmę oskrzelową czy gorączkę metaliczną. Najgroźniejsze zdają się jednak być choroby układu wzrokowego. Dlatego oprócz świadczeń pulmonologicznych, powinni regularnie odbywać konsultacje okulistyczne, a także przeprowadzać badanie dna oka, badanie ostrości widzenia, badanie wydzielania łez, GDX czy gonioskopię.