Wśród zawodów, których wykonywanie w ostatnich latach wiąże się ze zwiększonym poziomem stresu, jest zawód księgowego. Powodem są częste zmiany w prawie, niejasne przepisy i goniące terminy. Stresu księgowym dołożyła również podatkowa część Polskiego Ładu – nie tylko ubiegłoroczne zmiany, ale także duża nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie z początkiem stycznia 2023 r.

NARZĘDZIA KSIĘGOWEGO w LEX:

 

Jak tłumaczy w rozmowie z serwisem Prawo.pl, Sylwia Loręcka, księgowa, ekspertka Tax Alert, księgowi codziennie mierzą się z dosyć dużą liczbą obowiązków, przy czym muszą wykonywać swoje zadania z dużą skrupulatnością. Efektem pracy księgowych powinny być rzetelnie prowadzone księgi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie których można ustalić prawidłową wysokość zobowiązań publicznoprawnych. - Księgowi w swojej pracy spotykają się z dużą ilością czynników zewnętrznych, w postaci ciągłych zmian w przepisach – dodaje nasza rozmówczyni.

Czytaj też: Odpowiedzialność karna skarbowa doradców podatkowych i księgowych na przykładach >>>

A takich zmian przepisów w ostatnim roku było dosyć dużo, szczególnie tych związanych z wdrożeniem Polskiego Ładu. Księgowi ciągle zatem analizują przepisy, rozpatrują skutki nowych regulacji, niejednokrotnie wprowadzanych w trakcie roku. - Problemem jednak jest to, że na początku obowiązywania zmian mają do dyspozycji ograniczone objaśnienia, pojedyncze interpretacje oraz brak utrwalonego orzecznictwa. To bardzo utrudnia pracę – zauważa Sylwia Loręcka.

Wyzwania księgowo-kadrowe roku 2023 - cykl szkoleń online >>>

Czytaj też: Przyjęcie dokumentów księgowych od klienta biura rachunkowego >>>

 

Praca księgowych coraz bardziej stresująca

Problemów dostarcza także fakt, że często księgowi mają niewiele czasu na zapoznanie się i wdrożenie zmieniających się przepisów. Do tego dochodzą kontrole w zakresie prawidłowości rozliczeń podatków, ubezpieczeń społecznych czy pozostałych aspektów dotyczących działalności jednostek. Wiele godzin pracy przed monitorem komputera i ciągła presja czasu to już codzienność dla wielu księgowych.  I w tym momencie pojawia się stres. Mały stres będzie działał na księgowych jak bodziec – motywacja do pracy. Duży stres, spowodowany, nie tyle nagromadzeniem zadań, bo do tego księgowi już przywykli, co niestałością i niejasnością przepisów, które muszą stosować, będzie działał na nich niekorzystnie. W konsekwencji doprowadzi do spadku efektywności pracy. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie sytuacja księgowych ulegnie znaczącej poprawie.

Czytaj też: Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych >>>

Czytaj też: Dowody księgowe - przechowywanie >>>

 


Księgowi wyręczają urzędników

MF chwali się co chwila zmniejszeniem liczby kontroli i skuteczną walką z wyłudzeniami podatkowymi. Wprowadza też coraz to nowsze rozwiązania. Problem jednak w tym, że raporty elektroniczne czy to dla potrzeb VAT czy podatków dochodowych, wymagają podawania dużo więcej szczegółowych informacji. Urzędnicy mają mniej pracy, dużo więcej obowiązków spada jednak na księgowych. Wkrótce z pomocą skarbówce przyjdą obowiązkowe faktury elektroniczne w ramach Krajowego Systemu e-Faktur i obligatoryjny wymóg przesyłania urzędnikom ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe), przy użyciu programów komputerowych. Dodatkowo konieczne będzie także przesyłanie tych dokumentów do skarbówki w formie ustrukturyzowanej – w trakcie roku, a także po jego zakończeniu. Co miesiąc, na przykład, trzeba będzie przesłać księgi podatkowe, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki.
Także obowiązkowe od przyszłego roku dla wszystkich przedsiębiorców wystawianie faktur elektronicznych poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) przyczyni się do uzyskiwania przez fiskusa danych. Tu kluczowa będzie dodatkowo możliwość ich pozyskiwania w czasie rzeczywistym, czego dotychczasowe rozwiązania nie zapewniały. Wszystkie te nowe obowiązki spadną na księgowych. - Niewątpliwie te kolejne rozwiązania służą przede wszystkim fiskusowi. To w jego interesie jest zdobycie kolejnych instrumentów pozwalających na maksymalnie efektywną kontrolę podatników – twierdzi dr Grzegorz Keler, adwokat w SPCG.

Czytaj też: Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców >

 

Okazuje się także, że już samo wdrożenie KSeF będzie dla wielu firm wyzwaniem. Będzie też kosztowne. Chodzi nie tylko konieczność zmian informatycznych pozwalających na wysyłanie faktur w formacie XML, ale również potrzebę dokonania innych modyfikacji wewnątrz organizacji. To także będą musieli wykonać księgowi. W wielu przypadkach trzeba będzie poprawić obieg dokumentów, tak aby uwzględnić, że faktury będą musiały być zatwierdzane przez narzędzie ministerstwa finansów. - Do KSeF nie będą bowiem trafiały załączniki do faktur takie jak np. protokoły odbioru usług. Zmiany będą musiały być odzwierciedlone w umowach między kontrahentami. Oprócz tego będą funkcjonowały dwie daty wystawienia faktury – ta z momentu „wystawienia” faktury w systemie fakturowo-księgowym oraz druga z dnia zaakceptowania faktury przez KSeF. Tylko ta druga będzie datą wystawienia faktury dla celów VAT i CIT. Pociągnie to za sobą zmiany w rozliczaniu podatków, stosowaniu kursu walutowego, liczenia terminów płatności i wiele, wiele innych problemów – wskazuje Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi.

Zobacz również:
E-rozliczenia podatków ułatwiają pracę, ale głównie fiskusowi >>

Z koronawirusem najbardziej walczą księgowe >>