Koniec ze składką zdrowotną w wersji Polskiego Ładu. Trzecia Droga przedstawiła projekt zmian

Obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i pracowników oraz uproszczenie zasad jej obliczania poprzez wprowadzenie trzech ryczałtowych kwot - to główna propozycja zmian w składce zdrowotnej zaproponowana przez posłów Polska 2050-Trzecia Droga. A co najważniejsze – wprowadzenie zasady, że w przypadku zbiegu obowiązku zapłaty składki, jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia go obowiązkowym ubezpieczeniem, składka opłacana będzie tylko od jednego z tych tytułów lub przychodów, wskazanego przez ubezpieczonego.

25.06.2024

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła Polski Ład

Polski Ład, czyli największa od 30 lat zmiana systemu podatkowego, została wprowadzona w pośpiechu i wywołała chaos. Zmiany w przepisach nie zostały poprzedzone adekwatnymi analizami, co wymagało natychmiastowych i szerokich działań naprawczych. Podatnikom i płatnikom nie zapewniono odpowiedniego czasu na przygotowanie, gdyż vacatio legis wyniosło zaledwie 38 dni - punktuje Najwyższa Izba Kontroli.

18.04.2024

MF i MZ mają propozycję reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz Andrzej Domański, minister finansów, przedstawili w czwartek szczegóły reformy składki zdrowotnej. Na zmianach ma skorzystać 93 proc. przedsiębiorców, a koszty reformy szacowane są na 4-5 mld złotych. Przedsiębiorca z dochodem w wysokości 10 tys. zł, zyska 590 zł – podała Kancelaria Premiera. Zmiany mają wejść w życie od 2025 roku.

21.03.2024

Hinc: Nie jestem przeciwnikiem wakacji składkowych, ale zajmijmy się składką zdrowotną

Po co wprowadzać wakacje składkowe, skoro można bez większego problemu zmodyfikować istniejące rozwiązania, np. znieść ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus i pozwolić większej grupie najmniejszych przedsiębiorców z tego rozwiązania skorzystać? Pilniejsze, a przy tym absolutnie konieczne, jest naprawienie systemu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Dodaje jednak, że nie można na tym poprzestać.

12.02.2024

Składka zdrowotna - łatwiej było zepsuć system, niż go teraz naprawić

Programy wyborcze ugrupowań politycznych, które po wyborach mają sejmową większość i będą tworzyć przyszły rząd, zawierają jednoznacznie negatywną ocenę zasad opłacania składki zdrowotnej, wprowadzonych podatkowym Polskim Ładem. Pytanie, jakie dziś zadają sobie przedsiębiorcy dotyczy nie tylko tego, jaką składkę będą płacić, ale także - od kiedy. Prawnicy nie mają wątpliwości, że naprawienie systemu nie będzie proste ani szybkie. Realnie w grę może wchodzić dopiero 2025 rok.

06.11.2023

Przedsiębiorcy nie powinni mieć ani nadpłaty, ani dopłaty składki zdrowotnej

W związku z rozliczeniem składki zdrowotnej za 2022 rok Krajowa Administracja Skarbowa przekazała ZUS informacje o 1,1 mln przedsiębiorców. ZUS z kolei przesłał KAS dane o około 2,5 mln przedsiębiorców – dowiedział się serwis Prawo.pl. Według MF, sam fakt wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi KAS a ZUS nie musi oznaczać nieprawidłowości. Zdaniem prawników, to że przedsiębiorcy mieli nadpłatę i niedopłatę jest jednak dowodem, jak bardzo nieprzygotowane były zmiany wprowadzone Polskim Ładem.

02.11.2023

Co dalej z Polskim Ładem? Większość przedsiębiorców chce zmian

Mimo iż od reformy podatku dochodowego minęły prawie dwa lata, wiele przepisów nadal budzi wątpliwości, w tym szczególnie rozliczenie składki zdrowotnej. Większość ekspertów opowiada się za zmianami odwracającymi skutki Polskiego Ładu, jeśli nie w 2024 r., to po gruntownej analizie w 2025 roku. Ale pojawiają się też głosy, że zmian już wystarczy, a kolejna rewolucja nie naprawi systemu.

18.10.2023

Przedsiębiorcy mieli ponad 2,1 mld zł nadpłaty w składce zdrowotnej za 2022 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłaciły w 2022 roku ponad 19,1 mld zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o ponad 2 mld zł więcej niż się państwu należało. Byli jednak i tacy, którzy musieli składkę dopłacić – w sumie prawie 1 mld zł. Prawnicy są zgodni: w czasie największej inflacji państwo zabrało ludziom pieniądze. I podkreślają, że same liczby przemawiają za zmianą konstrukcji składki zdrowotnej.

03.10.2023

Zmian podatkowych nieco mniej, ale rośnie liczba kontroli

W pierwszym półroczu 2023 r. doradcy podatkowi i księgowi mogli nieco odetchnąć po wyjątkowo trudnym 2022 r., jednak zmian podatkowych nie brakowało. Dotyczyły one głównie porządkowania przepisów Polskiego Ładu oraz wprowadzenia fundacji rodzinnej. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na większe zainteresowanie fiskusa ich rozliczeniami - rośnie liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster.

24.08.2023

Lewiatan postuluje: Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu. Od 2022 roku, razem z Polskim Ładem, wprowadzona została reforma składki zdrowotnej: zniknęło odliczenie od podatku 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki, a przedsiębiorcy zaczęli płacić składkę, której wysokość uzależniona została od formy opodatkowania.

18.08.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    33