Prawo.pl
1 lipca zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Będzie to skutkowało kilkoma istotnymi zmianami w rozliczaniu podatków. Najważniejszą sprawą jest powrót obowiązkowego raportowania krajowych schematów podatkowych. Wróci także konieczność posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji i szybszego zgłaszania skarbówce płatności na rachunki spoza tzw. białej listy podatników VAT.
Krzysztof Koślicki
27.06.2023
CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Fundacja rodzinna płaci, co do zasady, 15-proc. podatek od długoterminowych lub niespłacanych w terminie pożyczek udzielanych beneficjentom. Okazuje się jednak, że jest sposób na jego uniknięcie. Wystarczy, że fundacja udzieli pożyczki na czas nieokreślony albo bez terminu zwrotu. Wówczas taka pożyczka nie będzie się mieścić w katalogu ukrytych zysków.
Monika Pogroszewska
27.06.2023
CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej do ministra finansów. Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 23 maja 2023 r. (sygn. III SA/Wa 2585/22). Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem ministra, który odmówił wszczęcia postępowania o wydanie interpretacji ogólnej na wniosek rzecznika MŚP.
Monika Pogroszewska
26.06.2023
Ordynacja Małe i średnie firmy
W ocenie Ministerstwa Finansów fundacja rodzinna nie mieści się w kategorii podmiotów, o których mowa w art. 101 ustawy o finansach publicznych, i nie może być nabywcą skarbowych papierów oszczędnościowych. Resort finansów odpowiedział tak na pytanie Prawo.pl. To oznacza, że osoby fizyczne nie mogą wnosić detalicznych obligacji skarbowych do fundacji rodzinnej. Eksperci alarmują, że część kapitału może "wyemigrować" za granicę.
Monika Pogroszewska
26.06.2023
CIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy mają szanse na zwrot zapłaconej wcześniej sankcji VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Organy podatkowe nie mogą już wymierzać automatycznie dodatkowego zobowiązania w VAT. Jego wysokość muszą dostosować do „przewinienia” podatnika. Zmiana jest efektem orzeczenia TSUE, ale nastąpiła dopiero po dwóch latach od opublikowania wyroku. Według ekspertów, w tym czasie skarbówka nie powinna w ogóle stosować sankcji w stosunku do podatników, którzy nie byli oszustami i nie działali w złej wierze. Ci którzy zapłacili, mogą wystąpić o zwrot.
Monika Pogroszewska
26.06.2023
VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Od lipca więcej ulg dla rodzin osób z niepełnosprawnością

PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
Rodzice wychowujący jedno dziecko z niepełnosprawnością skorzystają z ulgi rodzinnej niezależnie od tego, ile wynoszą ich dochody. Rozszerzony zostanie również krąg osób uprawnionych do odliczenia. Wydatki na cele rehabilitacyjne rozliczą także ci, którzy utrzymują niepełnosprawnego wnuka, wnuczkę, babcię lub dziadka. Mimo iż obie zmiany wchodzą w życie w lipcu, będą mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od początku 2023 r.
Monika Pogroszewska
24.06.2023
PIT Doradca podatkowy Niepełnosprawność
Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu nie stanowią przychodu z tytułu najmu i nie mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dla właściciela nieruchomości tego typu odsetki stanowią przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i opodatkować według określonej ustawowo skali podatkowej. Potwierdził to w niedawnej interpretacji dyrektor KIS.
Malwina Pasternak-Janik
23.06.2023
PIT

Krajowy System e-Faktur zmieni dotychczasowy system rozliczeń

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Od 1 lipca 2024 r. większość polskich podatników VAT rozpocznie obligatoryjne korzystanie z nowego systemu stworzonego przez Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie, które wprowadzi wiele nowości w zakresie fakturowania, będzie stanowić duże wyzwanie dla podatników – mówi Sławomir Buszko, partner w ID Advisory.
Krzysztof Koślicki
23.06.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Przy wydawaniu interpretacji fiskus sam zapyta GUS o klasyfikację usługi

Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna
Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej będzie mógł sam wystąpić o opinię do innych urzędów „posiadających wiedzę o charakterze specjalistycznym”. Ma to przyspieszyć wydanie interpretacji i zwiększyć wynikającą z nich ochronę. Eksperci obawiają się jednak, że skutek będzie odwrotny. Projektowane przepisy są nieprecyzyjne i dają fiskusowi duże pole do uznaniowości.
Monika Pogroszewska
23.06.2023
Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna
1 lipca wejdą w życie zmiany w PIT korzystne dla podatników. Powstaje jednak pytanie, dlaczego po ubiegłorocznym zamieszaniu, związanym z wejściem w życie Polskiego Ładu w połowie roku, ustawodawca funduje podatnikom podobny galimatias. Zwłaszcza że problem znany jest od lat.
Monika Pogroszewska
22.06.2023
PIT Polski Ład
Mimo że proponowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ordynacji podatkowej ma być korzystny dla podatników, to bez zmian pozostanie przepis wykorzystywany przez skarbówkę do zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Rosną obawy, że postępowania karne skarbowe będą nadal wszczynane instrumentalnie. Eksperci spodziewają się chaosu i rosnącej liczby spraw przed sądami administracyjnymi.
Monika Pogroszewska
22.06.2023
Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy

Przez lipcowe zmiany w PIT podatnicy znów będą kredytować budżet państwa

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład Niepełnosprawność
Wprowadzony pakiet Slim VAT 3 zmienia również rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe zasady mają mieć zastosowanie od stycznia 2023 roku. Zdaniem doradców podatkowych spowoduje to, kolejny raz, niepotrzebne zamieszanie – takie samo jak ubiegłoroczna nowelizacja Polskiego Ładu. Nadpłacony podatek natomiast będzie można odzyskać dopiero w przyszłym roku.
Krzysztof Koślicki
22.06.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład Niepełnosprawność
Wszyscy zainteresowani mogą do końca sierpnia zgłaszać uwagi do zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów w ordynacji podatkowej. Projekt ustawy zakłada m.in.: zwiększenie roli czynności sprawdzających, możliwość załatwiana niektórych spraw podatkowych na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, możliwość zapłaty podatku za osoby spoza najbliższej rodziny do kwoty 5 tysięcy złotych.
Monika Pogroszewska
21.06.2023
Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy

Luka w przepisach utrudni działanie fundacji rodzinnej

CIT PIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Przepisy nie pozwalają osobom fizycznym wnosić detalicznych obligacji skarbowych do fundacji rodzinnej. Według ekspertów, konieczne jest wyjaśnienie wątpliwości, jeszcze zanim nowe prawo zaczęło w pełni funkcjonować. W przeciwnym razie część kapitału może „wyemigrować” za granicę, co byłoby sprzeczne z założeniami ustawy o fundacji rodzinnej.
Monika Pogroszewska
21.06.2023
CIT PIT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Raport FOR: Polskie finanse publiczne są w złym stanie

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
W 2022 roku wydatki publiczne, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyniosły niemal 36 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego – ponad 79 tys. zł - wynika z 12. edycji „Rachunku od państwa”, analizy przygotowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. W ostatnich ośmiu latach wydatki socjalne w ujęciu realnym wzrosły w Polsce o prawie 41 proc. – był to czwarty najwyższy wynik w UE.
Monika Pogroszewska
20.06.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Niepełnosprawnym, którzy nabywają na własne potrzeby samochód osobowy, przysługuje zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli pojazd spełnia wymagania związane z niepełnosprawnością. Kluczowe jest właściwe udokumentowanie stanu faktycznego, co potwierdza jedna z ostatnich interpretacji podatkowych.
Malwina Pasternak-Janik
20.06.2023
PIT Niepełnosprawność

Od lipca łatwiej będzie rozliczyć VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy wystawiający korekty faktur VAT w walutach obcych zastosują, co do zasady, taki sam kurs walut, jak przy fakturach pierwotnych. Nowe przepisy mają też wyeliminować obowiązek posiadania faktury przy odliczaniu VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale nie w każdym przypadku. Według ekspertów zmiany, które wprowadza pakiet SLIM VAT 3, będą korzystne dla podatników.
Monika Pogroszewska
20.06.2023
VAT Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Ruszyły prace nad uchwałą w sprawie zmiany KPO

Finanse publiczne Administracja publiczna
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczął prace nad projektem uchwały w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy - wynika z informacji opublikowanej w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt jest ściśle związany z opublikowanym przez Komisję Europejską planem REPowerEU dotyczącym zmniejszenia uzależnienia krajów unijnych od paliw kopalnych.
Ret PAP
19.06.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna
Najem domku letniskowego stanowi jedno ze źródeł przychodów według ustawy o PIT. Tego typu działalność prowadzona sezonowo, okazjonalnie, na małą skalę, bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników, jest pozbawiona cechy zorganizowania oraz ciągłości charakterystycznych dla działalności gospodarczej. W efekcie można potraktować go jako prywatny najem opodatkowany 8,5-proc. stawką ryczałtu.
Malwina Pasternak-Janik
19.06.2023
Domowe finanse PIT
Organy podatkowe cały czas nie widzą związku między mieszkaniami, które firmy wynajmują dla swoich pracowników, a prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. Blokują przez to możliwość odliczenia VAT. Po stronie podatników, na szczęście, coraz częściej stają sądy administracyjne. Twierdzą, że związek najmu z biznesem jest – nawet jeśli nie bezpośredni. Najnowszy przykład to wydany właśnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Krzysztof Koślicki
19.06.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Odpłatne zbycie rzeczy przed upływem pół roku od nabycia generuje źródło przychodu. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku sprzedaży rzeczy wygranych na loterii. Dyrektor KIS potwierdził niedawno w interpretacji, że nagrodę można sprzedać bez podatku nawet przed upływem pół roku. Ważne jednak, by cena sprzedaży była niższa od wartości nagrody z dnia nabycia, czyli wygrania w konkursie.
Malwina Pasternak-Janik
17.06.2023
Domowe finanse PIT

Niektórzy seniorzy zwrócą ulgę, nawet gdy rozliczyła ich skarbówka

Emerytury i renty PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Część pracujących emerytów nieprawidłowo rozliczyła ulgę dla seniorów w zeznaniach za 2022 r. Administracja skarbowa weryfikuje teraz deklaracje i ci, którzy popełnili błąd, będą musieli dopłacać podatek. Dotyczy to nawet tych, którzy zaakceptowali zeznanie przygotowane za nich przez fiskusa. Co więcej, ta sama sytuacja powtórzy się w rozliczeniu za 2023 r.
Monika Pogroszewska
17.06.2023
Emerytury i renty PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Rząd podzielił rekompensatę dla samorządów, mali zyskają, metropolie stracą

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Nie 10 mld zł, a 13 mld złotych rekompensaty utraconych dochodów PIT otrzymają jeszcze w tym roku jednostki samorządu terytorialnego. Zastosowany przez rząd podział promuje małe i średnie gminy. Na mechanizmie korekty maksymalnego transferu stracą Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław oraz podwójnie Warszawa - jako gmina i jako powiat, a także województwo mazowieckie.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
16.06.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Przedsiębiorcy prowadzący działalność strefową mają problem z rozliczeniem odszkodowań i rekompensat, które otrzymali w 2022 r. za nadzwyczajne wydarzenia. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, spółki powinny je potraktować inaczej niż pozostałe przychody zwolnione z podatku i zapłacić CIT. Efektem może być wzrost liczby sporów.
Monika Pogroszewska
16.06.2023
CIT Doradca podatkowy Spółki
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł niedawno, że regulacje krajowe, które umożliwiają nałożenie dwóch różnych sankcji za to samo przewinienie, są niezgodne z prawem unijnym. Wyrok może stanowić również cenną wskazówkę dla podatników w podobnego rodzaju rozstrzygnięciach, gdzie mamy do czynienia ze stanem prawnym, w którym stosuje się dwie odrębne od siebie kary w stosunku do tego samego uchybienia w obowiązku podatkowym – pisze Jagoda Trela, partner w ID Advisory.
Jagoda Trela
15.06.2023
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
1 lipca 2023 r. zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Przepisy nie wskazują jednoznacznie, czy termin dokonania zaległych zgłoszeń raportowania krajowych schematów podatkowych przypada już na 30. dzień po 1 lipca, czy może po 30 dniach termin ten dopiero rozpocznie swój bieg. Konieczne jest stanowisko Ministerstwa Finansów - piszą Justyna Cichecka i Dominik Niewadzi z ALTO.
Dominik Niewadzi Justyna Cichecka
15.06.2023
Ordynacja Spółki Prawo gospodarcze

Zmiany w prawie przytłaczają branżę księgowo-podatkową

Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance Polski Ład
Księgowi i doradcy podatkowi marzą o chwili odpoczynku od nowych przepisów. Cały czas ponoszą bowiem skutki ubiegłorocznego Polskiego Ładu. Dostrzegają jednak konieczność nauki i poszerzania kompetencji. Księgowi postulują dodatkowo uregulowanie dostępu do zawodu. Takie m.in. wnioski wynikają z opublikowanego właśnie raportu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy 2023. Kondycja branży księgowo-podatkowej.
Krzysztof Koślicki
15.06.2023
Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance Polski Ład
Podatnicy złożyli ok. 20 mln deklaracji PIT za 2022 r. w formie elektronicznej: ok. 12 mln w usłudze Twój e-PIT i 8 mln zł w systemie e-Deklaracje. Urzędy otrzymały tylko 1,3 mln deklaracji papierowych, co stanowi 7 proc. ogółu. W rozliczeniu za 2023 r. dostępne będzie wstępnie wypełnione zeznanie PIT dla przedsiębiorców – poinformowało Ministerstwo Finansów w środę na konferencji prasowej.
Monika Pogroszewska
14.06.2023
Finanse publiczne PIT Polski Ład

Brak procedur tax compliance może narazić firmy na kosztowny spór z fiskusem

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance
Firmy przywiązują coraz większą wagę do dochowywania należytej staranności w rozliczaniu podatków. Ograniczają w ten sposób ryzyko potencjalnego sporu z fiskusem. Na znaczeniu zyskują więc różnego rodzaju procedury zgodności. Opracowanie zasad niewiele jednak pomoże, jeśli nie będą one wprowadzone w życie i realizowane.
Krzysztof Koślicki
14.06.2023
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Compliance

Samorządowe centra usług wspólnych czeka rewolucja 4.0

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie
Coraz gorsza kondycja samorządów lokalnych, coraz więcej nakładanych zadań powoduje, że optymalizacja kosztów i procesów jest niezbędna. Centra usług wspólnych, tworzone początkowo do obsługi oświaty, rozbudowują się o nowe zadania. Ale to może okazać się niewystarczające. Cyfryzacja, zmieniające się otoczenie prawne spowoduje, że samorządowcy będą musieli sięgnąć do rozwiązań chmurowych, z których już z powodzeniem korzysta biznes.
Robert Horbaczewski
14.06.2023
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Nowe technologie