Wiele osób zastanawia się obecnie, jak może pomóc obywatelom ogarniętej wojną Ukrainy – tym przybywającym do Polski po raz pierwszy i tym, którzy już wcześniej mieszkali w naszym kraju. Dotyczy to również osób zatrudniających pracowników z Ukrainy. Pracodawcy dysponują w tym zakresie możliwością skorzystania ze szczególnego sposobu wsparcia pracowników – zapomogi.
Piotr Zaremba
10.03.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy
Ponad 73 proc. ankietowanych przedsiębiorców opowiada się za ustawowym uregulowaniem zawodu księgowego. To wniosek z raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uczestnicy ankiety uważają, że brak takiego uregulowania zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Raport wpisuje się w rozpoczęte przez Ministerstwo Finansów prekonsultacje dotyczące zawodu księgowego.
Wiesława Moczydłowska
10.03.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy
Wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużamy czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze zostało ogłoszone w środę w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Sobczak Krzysztof Koślicki
09.03.2022
Rachunkowość Prawo gospodarcze
W drugim kwartale 2022 roku rząd planuje przyjąć zmiany dotyczące czynnego żalu i wydłużenia okresów przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych. Chodzi też o zaostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych. Za zmiany odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Projektowane rozwiązania mają na celu m.in. redukcję szarej strefy.
Krzysztof Koślicki
09.03.2022
Prawo karne Prawnicy Ordynacja
Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wielu polskich pracodawców zdecydowało się wesprzeć finansowo zatrudnianych przez siebie Ukraińców. Wypłacają im zapomogi finansowe, które mają przynajmniej częściowo pomóc w tym trudnym czasie. Mają jednak wątpliwości, jak tę pomoc traktować. Dotyczą one wykazywania przychodu do opodatkowania u pracowników, ale też firmowych kosztów podatkowych.
Krzysztof Koślicki
09.03.2022
PIT Rachunkowość Ukraina
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT. Chodzi w niej m.in. o rozliczanie i pobór zaliczek na PIT i funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ustawa obniża przy okazji podatek od wydobywania miedzi, który płaci KGHM oraz zapewnia środki dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Sobczak
08.03.2022
PIT Polski Ład
Firma doradcza PwC uruchomiła pomocową infolinię dla Ukraińców. Pod specjalnym numerem telefonu eksperci po polsku, ukraińsku i angielsku będą doradzać w szczególności w kwestiach związanych m.in. z legalizacją pobytu i zatrudnienia w Polsce i formalnościami związanymi z tranzytem do innych krajów Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki
08.03.2022
Doradca podatkowy Ukraina
Jeżeli od pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynął okres dłuższy niż dwa lata i jednocześnie nie było żadnych ulepszeń od czasu zakupu, to sprzedaż miejsca postojowego, znajdującego się w hali garażowej, korzysta ze zwolnienia z VAT. Potwierdzają to organy skarbowe. Eksperci zwracają uwagę na konieczność precyzyjnego przedstawiania stanu faktycznego we wniosku o interpretację.
Wiesława Moczydłowska
08.03.2022
VAT Rachunkowość
Bezpośrednia zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie jest możliwa. Podatnik, który wybrał np. stawkę liniową lub ryczałt, nie może rozmyślić się w ciągu roku. Nie przekreśla to jednak możliwości m.in. założenia w trakcie roku spółki i wniesienia do niej aportem swojego przedsiębiorstwa lub podjęcia działań w celu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Wiesława Moczydłowska
08.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Z opublikowanego w poniedziałek przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji rozporządzenia wynika, że wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom będzie zwolniony z VAT. Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Obecnie zwolniony z VAT jest wynajem nieruchomości mieszkalnych, jeśli najemcą są społeczne agencje najmu.
Krzysztof Koślicki
07.03.2022
Finanse samorządów VAT Administracja publiczna
Organ powinien respektować ustanowienie przez przedsiębiorcę pełnomocnika. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, doręczone podatnikowi z pominięciem ustanowionego pełnomocnika, należy uznać za niewiążące także wtedy, gdy podatnik lub jego pełnomocnik wnieśli od niego środek zaskarżenia – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale.
Wiesława Moczydłowska
07.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Od soboty 5 marca br. osoby pomagające uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Stawka ta ma obowiązywać do 30 czerwca br. Rozporządzenie Ministra Finansów w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 531.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Koślicki
07.03.2022
VAT

Papierową fakturę można zeskanować i wyrzucić

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Przechowywanie papierowych faktur wyłącznie w formie elektronicznej jest zgodne z przepisami. Nawet jeśli podatnik zniszczy papierowe oryginały faktur zakupowych, to nie utraci on prawa do odliczenia VAT, wynikającego z tych faktur. Potwierdza to skarbówka. Dylemat wkrótce zupełnie zniknie, gdy korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe.
Wiesława Moczydłowska
07.03.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za pracownicze plany kapitałowe, wysyła listy do osób prywatnych, które w swoich domach legalnie zatrudniają nianie albo pomoce domowe. Pyta, dlaczego nie zawarły umów o PPK i nie odprowadzają składek. Tymczasem, takie działanie nie ma żadnego poparcia w obowiązujących przepisach. Można uwolnić się od takiej korespondencji w przyszłości, składając odpowiednie oświadczenie do PFR.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
07.03.2022
Domowe finanse PPK

Włodzimierz Albin: Porównujmy systemy prawa, ale uczciwie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Osoby korzystające z systemów informacji prawnej takich jak LEX, muszą mieć możliwość porównania ich z innymi ofertami. Dlatego „zmierzyliśmy” LEXa – jego zawartość i funkcjonalności zostały precyzyjnie zdefiniowane, policzone i przedstawione na tle konkurencyjnych narzędzi. Tak powstał Standard LEX - pisze Włodzimierz Albin, prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska.
Włodzimierz Albin
07.03.2022
Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Jeśli dziecko zarobi więcej niż 3089 złotych, rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. By skorzystać z odliczenia przy jednym dziecku, rodzice nie mogą z kolei zarobić więcej niż 112 tys. zł rocznie. Zdaniem ekspertów, limity te są stanowczo za niskie – zwłaszcza po tegorocznym podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, drugiego progu podatkowego i wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej.
Krzysztof Koślicki
05.03.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Wykonywanie w danym roku podatkowym pracy za granicą, np. w Holandii, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, może nieść za sobą implikacje podatkowe w Polsce związane z opodatkowaniem dochodów uzyskanych w tych państwach. Bardzo istotną kwestią, mającą wpływ na opodatkowanie dochodów zagranicznych, ma określenie miejsca rezydencji danego podatnika.
Sebastian Sterbicki
04.03.2022
Domowe finanse PIT
Polski Ład spowodował, że odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych można zaliczać do kosztów podatkowych tylko do końca 2022 roku. Co więcej, prawo to dotyczy tylko mieszkań nabytych przed styczniem 2022 roku. Podatnicy uważają, że przepis przejściowy należy uznać za niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów. Skarbówka tego jednak nie uznaje.
Wiesława Moczydłowska
04.03.2022
PIT Doradca podatkowy
Nie każda pomoc dla Ukrainy wiąże się z zachętami podatkowymi. Wprost przeciwnie, niektóre działania mogą nieść za sobą wątpliwości. Chociaż podatki są jednym z ostatnich czynników motywujących pomoc, nie można ich nie brać pod uwagę, w szczególności jeżeli pomoc jest udzielana przez przedsiębiorcę, który musi wszystkie zdarzenia ująć w rozliczeniach podatkowych – pisze Magdalena Zamoyska.
Magdalena Zamoyska
03.03.2022
PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina

Polska opuści Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse Ukraina
Resort finansów potwierdza, że Polska nie będzie dłużej udziałowcem Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG). Pozostali unijni członkowie banku – Czechy, Bułgaria, Rumunia i Słowacja – podjęli taką samą decyzję. To odpowiedź Polski i państw unijnych na agresję Rosji na Ukrainę. Jest to wspólnie uzgodnione, solidarne i skoordynowane działanie państw europejskich.
Krzysztof Koślicki
03.03.2022
Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse Ukraina

Certyfikat rezydencji podnosi koszty zatrudnienia Ukraińców

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Zniesienie czasowego obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji przez ukraińskich uchodźców obniżyłoby ekonomiczny koszt zawierania umów zleceń, które są dogodną formą współpracy w takich sytuacjach. Obecnie zleceniodawca musi pobierać 20-procentowy podatek dochodowy od wypłaconych kwot obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają takiego certyfikatu. A w czasie wojny będzie on trudny do uzyskania.
Wiesława Moczydłowska
03.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Wojna na Ukrainie to kolejna po COVID-19 sytuacja, kiedy ewidentne jest, iż ustawy wymagają nowelizacji w tak trudnych sytuacjach. Konieczne jest bezwzględnie wprowadzenie umożliwienia zbierania środków przez firmy od pracowników środków finansowych i przekazywanie ich dalej organizacjom. Konieczne jest wprowadzenie zwolnień z VAT z równoczesnym umożliwieniem odliczenia podatku.
Patrycja Kubiesa
03.03.2022
CIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie zasady zwolnienia z cła i VAT towarów przewożonych do Polski spoza UE w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli z Ukrainy. Zwolnieniu podlegają towary importowane przez organizacje państwowe, społeczne lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne.
Jolanta Ojczyk
02.03.2022
VAT Ukraina

Potrzebne zmiany podatkowe dla firm i osób wspierających Ukrainę

CIT PIT VAT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn Ukraina
Przedsiębiorcy i doradcy podatkowi apelują o zmianę przepisów podatkowych. Chodzi o wsparcie dla pomagających Ukraińcom i Ukrainie. Potrzebne są nie tylko zmiany w rozliczaniu kosztów i podatku od spadków i darowizn. Nowelizacji wymagają przepisy o VAT, a także wymogi dotyczące posiadania przez Ukraińców certyfikatu rezydencji.
Krzysztof Koślicki
02.03.2022
CIT PIT VAT Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn Ukraina
Sam fakt udzielenia pożyczki w gotówce nie wpływa na kwalifikację odsetek od pożyczki jako kosztów podatkowych. Jeśli więc łączna kwota odsetek nie będzie przekraczać 15.000 zł, to limit płatności gotówkowych nie będzie miał zastosowania, nawet jeśli kwota pożyczki została wypłacona w gotówce. Limit płatności gotówkowych ma zastosowanie do pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika, jeśli jest on przedsiębiorcą.
Krzysztof Kaźmierski
02.03.2022
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Na przejściach granicznych z Ukrainą została skrócona procedura w przypadku przywozu do Polski okazów zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Konieczne jest jednak wcześniejsze zawiadomienie o transporcie Służby Celno-Skarbowej, Straży Granicznej i inspekcji weterynaryjnej.
Krzysztof Koślicki
02.03.2022
Ordynacja Administracja publiczna Ukraina
Zostało niewiele czasu na odliczenie od dochodu wydatków na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL. Można to zrobić tylko w zeznaniach za ubiegły rok. Nawet podatnicy, którzy poniesione wydatki i opłaty zaliczyli do kosztów uzyskania przychodu, mają prawo skorzystać z ulgi i jeszcze raz odliczyć wydatki już w zeznaniu rocznym za 2021 rok.
Wiesława Moczydłowska
02.03.2022
Ordynacja Domowe finanse PIT

Zbiórki publiczne i wpłaty na pomoc Ukrainie można odliczyć i zmniejszyć PIT

Ordynacja Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina
W związku z trwającą od kilku dni wojną na Ukrainie, Polacy zaangażowali się w pomoc uchodźcom i ofiarom. W internecie organizowanych jest m.in. wiele finansowych zbiórek. Pieniądze zbierają także organizacje pożytku publicznego. Wpłacający i otrzymujący w ich ramach wpłaty muszą jednak wziąć pod uwagę skutki podatkowe. A tych jest całkiem sporo.
Krzysztof Koślicki
01.03.2022
Ordynacja Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Ukraina

Skarbówka pomaga w wysyłaniu pomocy humanitarnej na Ukrainę

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Ukraina nie należy do Unii Europejskiej. Organizując transport, trzeba więc pamiętać o formalnościach wynikających z prawa celnego. W każdej izbie administracji skarbowej wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej. Będą oni koordynować działania organów celnych w zakresie objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym, jak i awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym na przejściu granicznym.
Krzysztof Koślicki
01.03.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Na złożenie CIT-8 i sporządzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok, zgodnie z aktualnymi przepisami, pozostał miesiąc. Ministerstwo Finansów na początku lutego ogłosiło projekt rozporządzenia o przedłużeniu tego terminu, jednak od tamtej pory ślad po nim zaginął. Zainteresowani apelują, by rozporządzenie zostało jak najszybciej podpisane i opublikowane. Wydłużenie terminu na kilka dni przed jego upływem, to – ich zdaniem – żadna pomoc.
Krzysztof Koślicki
01.03.2022
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski