W sobotę, 2 kwietnia, kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Według tego projektu ulga PIT-0 dla seniorów od początku przyszłego roku będzie przysługiwała tylko tym osobom, które mimo nabycia uprawnień, nigdy nie pobierały świadczenia emerytalnego. Zwolnieniem z opodatkowania objęte zostaną natomiast nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Wiesława Moczydłowska
02.04.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Podatnicy, rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych, zobowiązani są do złożenia deklaracji w przewidzianym ustawą terminie. W przypadku najbardziej powszechnych deklaracji podatkowych, takich jak PIT-37 czy PIT-36, termin przekazania zeznania podatkowego do urzędu skarbowego upływa 30 kwietnia. Wyjątkiem jest deklaracja PIT-28, którą należało złożyć do 28 lutego.
Anna Lewandowska
01.04.2022
Domowe finanse PIT
W sobotę kończą się konsultacje zmian w Polskim Ładzie. Z projektu wynika, że stawka PIT zostanie obniżona z 17 do 12 proc. dla podatników rozliczających się według skali podatkowej. Likwidacji ulegnie też ulga dla klasy średniej. Zmiany mają wejść w życie w 2023 roku, ale będą obowiązywać wstecznie - od 1 lipca 2022 r.
Krzysztof Koślicki
01.04.2022
PIT Polski Ład

NSA: W sądach administracyjnych coraz więcej spraw

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
W 2021 roku wpłynęło o 20 proc. więcej skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, a do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawie o 100 proc. więcej skarg kasacyjnych. Eksperci ostrzegają, że liczba skarg może jeszcze wzrosnąć z powodu skomplikowania systemu prawnego przez Polski Ład, a czas oczekiwania na rozstrzygnięcie się jeszcze wydłuży.
Wiesława Moczydłowska
01.04.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 31 marca 2022 r. wyrok, w którym oddalił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych wykorzystywanych przez zakłady energochłonne. TSUE stwierdził, że unijne przepisy nie wykluczają ze zwolnienia od akcyzy zakładów energochłonnych, objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji.
Krzysztof Sobczak
31.03.2022
Akcyza Prawo gospodarcze Prawo unijne
Dotychczas podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP-Box nie miał możliwości korzystania przy obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Teraz zyskał taką możliwość – mówi dr Przemysław Szymczyk.
Wiesława Moczydłowska
31.03.2022
Ordynacja CIT PIT

Sztuczna inteligencja wkrótce zajmie się podatkami

Ordynacja Doradca podatkowy Nowe technologie
Sztuczność konstrukcji oraz techniczna złożoność prawa podatkowego pod względem struktury i treści prawdopodobnie pozwoli w przyszłości na szersze stosowanie w postępowaniach podatkowych i będących ich konsekwencją sądowych rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję. Już dzisiaj są przykłady pierwszych zastosowań AI w obszarze postępowań sądowych, m.in. w Chinach, Singapurze, Estonii czy Wielkiej Brytanii.
Krzysztof Koślicki
31.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy Nowe technologie
W przypadku zakupu samochodów w ramach transakcji nieopodatkowanych VAT nabywca, który nabywa je w celu sprzedaży w ramach transakcji opodatkowanych w systemie VAT marża, ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Termin zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji PCC-3 upływa 14 dnia od dnia dokonania czynności.
Krzysztof Kaźmierski
31.03.2022
Ordynacja VAT Rachunkowość

Zmiany w Polskim Ładzie to kolejny cios w finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Propozycja obniżenia podatku PIT do 12 proc. znowu spowodowała przyśpieszenie tętna u skarbników miast. Wyliczają, że to kolejny cios w system finansów publicznych i dalsze ograbianie samorządów. Zamiast kolejnych instrumentów wyrównawczych, o których wspomina rząd, samorządowcy proponują zmianę formuły podziału rekompensaty i wzrost udziału JST w PIT z 48,59 proc. do 57 proc.
Robert Horbaczewski
31.03.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Będący w trakcie konsultacji projekt nowelizacji Polskiego Ładu przewiduje korzystne zmiany w zakresie rozliczania PIT przez samotnych rodziców. Będą oni mogli dwukrotnie skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Wyższy będzie też limit zarobków dzieci. Niestety, dla potrzeb rozliczania ulgi prorodzinnej cały czas będzie on niski. Doradcy podatkowi sugerują, by przy okazji ułatwić także korzystanie z ulgi na dziecko.
Krzysztof Koślicki
31.03.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Obecnie podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczani są odrębnie. Oznacza to, że do ich wzajemnych rozliczeń stosuje się wymogi, takie jak dla podmiotów kompletnie od siebie niezależnych. W efekcie muszą wystawiać sobie nawzajem faktury VAT, odrębnie składać plik JPK_VAT, obowiązuje ich również tzw. biała lista czy split payment.
Sebastian Stefańczyk
30.03.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Jest zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkową e-fakturę w Polsce – potwierdziło w środę Ministerstwo Finansów. Wskazało, że Krajowy System e-Faktur (e-faktura) to kolejny etap wdrażania innowacyjnych e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń.
Krzysztof Koślicki
30.03.2022
VAT Rachunkowość
We wtorek, 29 marca, Magdalena Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, podpisała umowę o współdziałanie z firmą SIG Sp. z o.o. Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach Programu Współdziałania, który jest nową formą relacji pomiędzy dużymi podatnikami a Krajową Administracją Skarbową. Podatnicy mogą liczyć na wiele korzyści.
Krzysztof Koślicki
30.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Do 2 kwietnia 2022 roku trwają konsultacje projektu nowelizacji podatkowej części Polskiego Ładu. Jedną z propozycji jest obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników w pierwszym przedziale skali podatkowej. Pod znakiem zapytania jest jednak zapowiadana likwidacja obowiązku podwójnego liczenia zaliczek – jest o niej mowa w uzasadnieniu, ale projekt ustawy nie zawiera uchylenia tego obowiązku.
Krzysztof Koślicki
30.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, są niekorzystne dla obywateli. Chodzi przede wszystkim o przedawnienie karalności, przerzucenie ciężaru dowodu na oskarżonego i zaostrzenie kar. Proponowane zmiany mają dotknąć także czynnego żalu.
Krzysztof Koślicki
29.03.2022
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy
Księgowi, doradcy podatkowi i ich klienci-przedsiębiorcy wydali znaczne sumy pieniędzy na analizy, szkolenia, zakup poradników, zmiany w oprogramowaniu, a nawet w strukturze organizacyjnej i podatkowej swoich firm. Ich celem był wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Planowane zmiany w trakcie roku podatkowego mogą spowodować, że te wybory okazały się niekorzystne.
Wiesława Moczydłowska
29.03.2022
PIT Doradca podatkowy Polski Ład

NSA: Definicja paliw silnikowych nieistotna po wyroku TSUE

VAT Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
Wykładnia pojęcia paliw silnikowych, których wewnątrzwspólnotowe nabycie objęte zostało obowiązkiem ustanowionym w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma istotnego znaczenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-855/19. Wynika to z poniedziałkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów.
Wiesława Moczydłowska
29.03.2022
VAT Akcyza Rachunkowość Doradca podatkowy
Z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster, badającego codzienność księgowych i doradców podatkowych wynika, że zmienność prawa i późne jego ogłaszanie to w dalszym ciągu główne bolączki księgowych i doradców podatkowych. Tylko w drugim półroczu 2021 roku aktów opublikowanych w Dziennikach Ustaw z zakresu głównych ustaw podatkowych oraz aktów wykonawczych do nich było aż 130. Zmieniono natomiast aż 1661 jednostek.
Krzysztof Koślicki
29.03.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Po jednolitej linii orzeczniczej WSA w sprawie braku obowiązku opodatkowania podatkiem u źródła nabywanych od zagranicznych podatników usług wynajmu serwerów, przyszedł czas na rozstrzygnięcie sporu przez NSA. Spór wygrywają podatnicy, bowiem NSA, podobnie jak WSA, nie podzielił argumentacji stanowiska przedstawianego przez organ podatkowy w wydawanych interpretacjach.
Krzysztof Kaźmierski
28.03.2022
CIT Doradca podatkowy
Śmierć jednego z małżonków nie pozbawia drugiego prawa do wspólnego rozliczenia w zeznaniu rocznym. Osoba owdowiała, która wraz z małżonkiem wybierała taką formę rozliczenia, nadal może z niej skorzystać po jego śmierci, wykazując również przychód osiągnięty przez zmarłego w trakcie roku podatkowego. Aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, należy spełnić warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dominika Trzmiel
28.03.2022
Domowe finanse PIT

Ministerstwo Finansów ignoruje pytania posłów i unika odpowiedzi

Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna
W ciągu roku do Ministerstwa Finansów trafia ponad dwa tysiące interpelacji i zapytań poselskich. Ich liczba stale rośnie i resort ma z nimi duży problem – co zresztą sam przyznaje. Okazuje się bowiem, że odpowiedzi udzielane są z bardzo dużym opóźnieniem, niewygodne pytania są pomijane, a nierzadko proponowane są rozwiązania, które nie mają żadnego potwierdzenia w przepisach.
Krzysztof Koślicki
28.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna
Pracownika mającego dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, wiążą z pracodawcą dwa stosunki pracy. Ma on więc prawo do wykazania w zeznaniu podatkowym wyższych kosztów uzyskania przychodu - 4 500 zł, jeśli otrzymywał dodatek za rozłąkę lub 5 400 zł, jeśli takiego dodatku nie otrzymywał. Tak wynika z korzystnej interpretacji skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
26.03.2022
Domowe finanse PIT
Bank posiada strategiczne informacje o swoich klientach, a ochrona tych informacji jest częścią wykształconej kultury prawnej i ugruntowanym zwyczajem obrotu gospodarczego. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego i istnieją od niej wyjątki. Jeden z nich dotyczy informacji udzielanych organom skarbowym, których uprawnienia w tym zakresie zostały ostatnio rozszerzone.
Aleksandra Billewicz
26.03.2022
PIT Finanse RODO
Koniec optymalizacji - od przyszłego roku składki zdrowotne zapłacą też komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych. Wynika to z opublikowanego w czwartek projektu zmian w ustawie o PIT w ramach Polskiego Ładu. Kuszące dla wielu przedsiębiorców na początku roku zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych przestanie być atrakcyjne.
Krzysztof Koślicki
25.03.2022
Ordynacja CIT PIT
Aby skorzystać z rozłożenia zaległości podatkowych na raty, konieczne jest złożenie wniosku. Musi być on uzasadniony ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym. Urząd może przychylić się do wniosku, ale nie musi. Ważne jest zatem, aby właściwie uzasadnić powód, dla którego staramy się o rozłożenie płatności podatku na raty.
Krzysztof Kaźmierski Krzysztof Koślicki
25.03.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Organy podatkowe nadmiernie korzystają z klauzuli GAAR

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Organy podatkowe w argumentacji swoich decyzji dość często traktują art. 199a par. 1 ordynacji podatkowej jako swego rodzaju zamiennik klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (GAAR). Przepis ten nie zezwala jednak na negowanie danej transakcji, nawet jeżeli została ona przeprowadzona w celu uzyskania korzyści fiskalnych - takie m.in. wnioski płyną z Toruńskiego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego.
Wiesława Moczydłowska
25.03.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnicy, których roczne dochody nie przekroczą 120 tys. zł nic nie zyskają na propozycji Ministerstwa Finansów. Bo podatek, jaki będą musieli zapłacić za 2022 r. według 12-proc. stawki będzie dokładnie taki sam, jak ten, który zapłaciliby według obowiązujących przepisów Polskiego Ładu, czyli według stawki 17 proc. i z tzw. ulgą dla klasy średniej – mówi doradca podatkowy Przemysław Hinc.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Wątpliwe zasady rozliczania zaliczek na PIT od tegorocznych wynagrodzeń pracowników przeniesiono z kontrowersyjnego rozporządzenia do ustawy. Przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw w marcu. Nie rozwiązało to jednak problemów z naliczaniem wynagrodzeń. Firmy pytają teraz pracowników, co mają robić, i oczekują ich decyzji do końca miesiąca.
Krzysztof Koślicki
24.03.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym – to główne pytanie, na które odpowiedzi będą szukać uczestnicy konferencji. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej. Udział jest nieodpłatny, a dla wszystkich uczestników zostały przewidziane certyfikaty uczestnictwa biernego. Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia.
Krzysztof Koślicki
23.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będący podatnikami podatku od towarów i usług, są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów. Trzeba to robić od pierwszego dnia korzystania z ryczałtu. Przychody ujmuje się w kwotach netto, tj. bez podatku od towarowi usług.
Krzysztof Kaźmierski
23.03.2022
PIT VAT Rachunkowość
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski