Ulga rehabilitacyjna w szerszym zakresie dopiero w zeznaniach za 2022 rok

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Składając zeznanie za rok 2021 trzeba pamiętać, że wprowadzone w Polskim Ładzie zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej dotyczyć będą dopiero roku bieżącego i możliwe będą do wykorzystania przy składaniu zeznania w przyszłym roku. Poszerzony katalog wydatków do odliczenia nie dotyczy roku 2021.
Wiesława Moczydłowska
30.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnicy dokonujący darowizn zamortyzowanych środków trwałych, np. samochodów, mogą dokonać podwójnego zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych, najpierw w postaci ujęcia odpisów amortyzacyjnych w kosztach uzyskania przychodów, a następnie odliczając od dochodu wartość rynkową środka trwałego. Odliczyć można też wartość VAT należnego od przekazanej darowizny.
Wiesława Moczydłowska
29.04.2022
Domowe finanse PIT

Skarbówka więcej spraw załatwi automatycznie

Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US. Taka m.in. zasada wynika z przyjętej w czwartek przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
Krzysztof Koślicki
28.04.2022
Ordynacja Domowe finanse Rachunkowość Doradca podatkowy
Jeśli spadkobierca sprzeda nabyte w drodze spadku nieruchomości lub prawa majątkowe, zapłaci podatek dochodowy gdy podczas podziału spadku nabył nieruchomości w części przekraczającej udział spadkowy. Zwolnienie umożliwiające sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku przed upływem pięciu lat bez PIT dotyczy tylko tych podatników, którzy w podziale spadku nabędą spadek nieprzekraczający wartości udziału przypadającego w całej masie spadkowej.
Wiesława Moczydłowska
28.04.2022
Domowe finanse PIT
Sejm zaczyna dzisiaj prace nad dużą nowelizacją Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y - informujemy o tym w najnowszym Legal Alercie.
Krzysztof Koślicki
28.04.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Zakup samochodu na fakturę VAT-marża bez PCC

Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość
Osoba, która kupiła samochód w komisie samochodowym na fakturę VAT marża, nie musi dodatkowo płacić z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynność ta jest bowiem objęta VAT. O wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje jednak okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług.
Krzysztof Kaźmierski
27.04.2022
Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość
Kancelarie coraz częściej wspierają klientów merytorycznie na co dzień – m.in. sygnalizując im zmiany w prawie, a nie dopiero wtedy, gdy ci mają problem. Dlatego dbają o coraz lepsze strony internetowe, a prawnicy są bardziej aktywni w social mediach - zdarza się nawet, że uruchamiają własne kanały na YouTube czy Instagramie. Świetnie sprawdzają się też newslettery tworzone specjalnie dla klientów - najnowszy na rynku to Legal Alert.
Tomasz Wojtyś
27.04.2022
Prawnicy Doradca podatkowy
Wieloletni Plan Finansowy Państwa przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2025 roku. Jego autorem jest Ministerstwo Finansów. Przyjęty we wtorek plan finansowy będzie także podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.
Krzysztof Koślicki
26.04.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna

Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Dotychczasowa wiceminister oraz szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska została nowym ministrem Finansów. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki przestał pełnić funkcję ministra finansów. Na nowego ministra finansów czekaliśmy od ponad dwóch miesięcy - od 9 lutego, kiedy odwołany został poprzedni minister finansów Tadeusz Kościński.
Wiesława Moczydłowska
26.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Do wywołania skutku procesowego konieczne jest złożenie pełnomocnictwa szczególnego do akt sprawy w konkretnym postępowaniu prowadzonym przed organem podatkowym. Pełnomocnictwo szczególne złożone w toku kontroli podatkowej nie wywoła skutków procesowych w toku wszczętego postępowania podatkowego - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w poniedziałkowej uchwale.
Wiesława Moczydłowska
26.04.2022
Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy
Być może już w tym tygodniu Sejm zajmie się nowelizacją podatkowej części Polskiego Ładu. Z projektu wynika, że od lipca br. zlikwidowana zostanie wprowadzona na początku roku ulga abolicyjna i ryczałtowy podatek od nieujawnionych wcześniej dochodów. Eksperci od początku mieli duże wątpliwości dotyczące tego rozwiązania. Wniosek o sprawdzenie przepisów o abolicji z konstytucją złożył nawet prezydent Andrzej Duda.
Krzysztof Koślicki
26.04.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład

Samorządy nie chcą obniżki PIT, bo tracą dochody

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Projekt nowelizacji części podatkowej Polskiego Ładu negatywnie oceniają samorządy. Po pierwsze dlatego, że po raz kolejny tracą dochody własne, po drugie ze względu na niesatysfakcjonujący system rekompensowania ubytków zaproponowany przez rząd. Nowelizacja uderzy głównie w duże miasta. Jeśli wejdzie w życie, Warszawie rząd zrekompensuje zaledwie 15 proc. tego co utraci z dochodów PIT.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
26.04.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Niedawny wyrok NSA pokazuje dobitnie, że fiskus zawiesza przedawnienie rozliczeń podatkowych tylko tam, gdzie mu wygodnie. Uważa m.in., że zawieszenie nie dotyczy postępowań o nadpłatę, ale ma znaczenie przy zaległościach podatkowych. Sąd jednoznacznie stanął po stronie podatników. Niestety jednak, niekorzystną praktykę skarbówki potwierdzają doradcy podatkowi i eksperci.
Krzysztof Koślicki
25.04.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Kończy się czas na rozliczenie rocznego PIT. MF wskazuje, że najprościej zrobić to za pomocą usługi Twój e-PIT. W tej formie złożono już ponad 5 milionów e-PITów. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Osoby rozliczające się przez internet szybciej otrzymują zwrot podatku.
Krzysztof Koślicki
24.04.2022
PIT Rachunkowość
Właściciel mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość w budynku złożonym z trzech wydzielonych mieszkań nie ma prawa do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przewidzianej dla domów jednorodzinnych. Potwierdza to skarbówka. Eksperci podkreślają, że definicja budynku jednorodzinnego zmieniła się i podatnicy muszą każdorazowo weryfikować swoje prawo do ulgi.
Wiesława Moczydłowska
23.04.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
W 2021 roku nastąpił wzrost o ok. 37,3 proc. liczby zawiadomień do prokuratury w kontekście podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, a także znaczący, ponad 100 proc., wzrost liczby blokad rachunków. Wątpliwości dotyczyły majątku o wartości ponad 8,5 mld zł – wynika ze sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Wiesława Moczydłowska
22.04.2022
Domowe finanse Administracja publiczna Finanse
Część podatników z „przesuniętym” rokiem podatkowym nadal stoi przed wyzwaniem publikacji pierwszej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Są oni jednak w o tyle lepszej sytuacji niż pozostali, że mogą skorzystać z doświadczenia innych firm. Nie oznacza to jednak, że mają uproszczone zadanie – pisze Monika Kaleta, doradca podatkowy.
Monika Kaleta
22.04.2022
Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy
Na pewno w tym tygodniu, być może dzisiaj lub jutro, zostanie przyjęta korekta Polskiego Ładu, czyli projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - powiedział w czwartek Piotr Müller, rzecznik rządu. Według niego, będzie albo szybkie posiedzenie rządu, albo zostanie on przyjęty w trybie obiegowym. Zapowiedział też, że w najbliższych dniach poznamy nowego ministra finansów.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2022
Proponowane przez Ministerstwo Finansów zlikwidowanie w trakcie roku ulgi dla samotnego rodzica w wysokości 1500 zł i zastąpienie jej wspólnym rozliczeniem, znanym podatnikom do końca 2021 r., będzie niezgodne z Konstytucją – alarmują prawnicy. Zwłaszcza że przy okazji tę nową - „starą” ulgę resort finansów zamierza znacząco ograniczyć. Zdaniem ekspertów, w 2022 roku powinny obowiązywać obie.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2022
Domowe finanse PIT Polski Ład
Z końcem kwietnia mija termin na złożenie rocznej deklaracji PIT (w związku z tym, że 30 kwietnia wypada w sobotę, w tym roku termin ten jest przesunięty na 2 maja). Warto pamiętać o tym, że przy rocznym rozliczeniu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia darowizn przekazanych na organizacje pożytku publicznego.
Joanna Pacyga
20.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uruchomiło akcję #SluchamyKsiegowych. Celem jest m.in. zebranie opinii na temat ustawowego uregulowania zawodu księgowego. Do 8 maja 2022 roku będzie zbierało ankiety. Adresatami ankiety są księgowi, specjaliści ds. kadr i płac, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy i studenci.
Wiesława Moczydłowska
20.04.2022
Rachunkowość
Prace nad wszystkimi obowiązkami z zakresu cen transferowych trzeba zacząć w najszybszym możliwie czasie. Jednym z kluczowych powodów, dla których warto z odpowiednim wyprzedzeniem zająć się tym, jest rozszerzenie zakresu obowiązków dokumentacyjnych i raportowych za rok podatkowy/obrotowy 2021 o tzw.: „pośrednie transakcje rajowe”, co znacząco wpłynie na czasochłonność całego procesu.
Radosław Chudy
20.04.2022
CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład
W Ministerstwie Finansów trwają prace nad objęciem systemem SENT przewozu towarów z pozycji CN 2701 i CN 2704. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg. Zmiany nie będą miały jednak wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT. Obsługa zgłoszeń nie zmieni się.
Krzysztof Koślicki
19.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy
Kwestia wysokości stawki podatku lub jego zapłaty za nieruchomości i obiekty budowlane, które należą do przedsiębiorcy, od wielu lat budzi mnóstwo kontrowersji. Wydaje się, że po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2021 roku będzie je budzić dalej – pisze Kamil Szczęsny, adwokat w kancelarii GWW.
Kamil Szczęsny
19.04.2022
Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Zalety estońskiego CIT są – jednak tylko na papierze

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Firmy korzystające z preferencyjnych zasad rozliczenia podatku dochodowego (tzw. estońskiego CIT) mają duży problem. Doradcy podatkowi potwierdzają, że z korzyści trudno jest skorzystać. Skarbówka blokuje m.in. prawo do zwolnienia z podatku zaliczek na poczet dywidendy. Wypłaty na poczet przyszłych zysków stanęły więc pod znakiem zapytania, a interpretacje i objaśnienia - zamiast pomagać – dokładają kolejnych wątpliwości.
Krzysztof Koślicki
19.04.2022
CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Rozliczenie rocznego PIT tylko na specjalnym formularzu

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Polskie prawo podatkowe zobowiązuje podatników PIT do składania wielu dokumentów, które można określić wspólną nazwą „deklaracje”. Niektóre druki, jak PIT-28, PIT-36 czy DSF 1 mogą być składne zarówno przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, jak też tej działalności nieprowadzących. Każdy z podatników wypełnia wówczas przeznaczoną dla niego część deklaracji.
Jacek Drosik
18.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

MF: Spłata kredytu to wydatek na cele mieszkaniowe już od 2016 roku

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Minister finansów wydał właśnie bardzo korzystną interpretację ogólną. Wskazał w niej, że wydatki na cele mieszkaniowe obejmują też wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością - także gdy wydatki te uwzględniono w kosztach uzyskania przychodu. Eksperci podkreślają, że podatnicy mogą skorygować zeznanie, uwzględnić ulgę i odzyskać podatek za rok 2016 i lata następne.
Wiesława Moczydłowska
16.04.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Województwa chcą rekompensaty za skutki projektowanej reformy PIT

Samorząd terytorialny Finanse samorządów PIT Polski Ład
Na przygotowywanej obecnie reformie podatkowej Polskiego Ładu samorządy województw mają stracić około 358 mln zł, najwięcej województwa mazowieckie, śląskie i wielkopolskie. Zarząd Związku Województw RP chce więc, aby rząd zrekompensował utracone dochody własne województw.
Robert Horbaczewski
15.04.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów PIT Polski Ład

MF już dwa lata słucha głosu podatnika

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Usługa Głos Podatnika w serwisie podatki.gov.pl ma dwa lata. Dzięki niej każdy może przekazać sugestie dotyczące nowych rozwiązań, tak aby, jak zapewnia Ministerstwo Finansów, polski system podatkowy stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli. Zrealizowano ponad 70 pomysłów.
Krzysztof Koślicki
15.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Wprawdzie do wprowadzenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur pozostał rok, ale firmy powinny już teraz rozpocząć przygotowania. Jest to złożony i czasochłonny proces, zarówno z punktu widzenia technologicznego, merytorycznego i proceduralnego. Można rozważyć stopniowe wdrożenie KSeF w firmie i w ramach testu rozpocząć wystawianie i/lub odbiór części faktur wcześniej w ramach systemu dobrowolnego.
Janina Fornalik
15.04.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski