Prawo.pl
Stany składników aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych podlegają okresowej weryfikacji przez ich porównanie ze stanem faktycznym. Sprawdzenie danych rachunkowości następuje w drodze inwentaryzacji. Jednym ze sposobów jej przeprowadzenia jest uzyskanie potwierdzeń prawidłowości stanu.
Krzysztof Kaźmierski
07.09.2023
Rachunkowość Doradca podatkowy
Przedsiębiorca nie wrzuci w koszty wydatków na zakup okularów korekcyjnych, karnetu na basen czy siłownię ani na zajęcia z fizjoterapeutą. Fiskus argumentuje, że dbanie o dobry wzrok i zdrowy kręgosłup nie ma związku z prowadzonym biznesem. Dyrektor KIS zgodził się jednak na odliczenie kosztów zakupu okularów BHP, które mają też szkła korygujące wzrok.
Monika Pogroszewska
07.09.2023
PIT Małe i średnie firmy
Przygotowanie przez MF rozporządzenia wydłużającego termin na zapłatę exit tax należy ocenić pozytywnie. Z pewnością wpłynie to korzystnie na płynność finansową wielu podatników, co jest szczególnie istotne w obecnym otoczeniu gospodarczym. Nie powinno to jednak usypiać czujności podatników, którzy - prędzej czy później - będą zobowiązani do wywiązania się z nowych obowiązków - pisze Marek Gwóźdź z ID Advisory.
Marek Gwóźdź
06.09.2023
PIT
Europejskie gospodarki wciąż odczuwają skutki pandemii COVID-19 i konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie. Te dwa główne czynniki wpływają na globalną dynamikę gospodarczą, tworząc nowe wyzwania i niepewności na rynkach międzynarodowych. To wnioski z X edycji raportu „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost” przygotowanego przez Związek Banków Polskich.
Inga Stawicka
06.09.2023
Banki Kredyty
Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę, powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, a pracownik odliczyć te wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko wtedy, gdy została wypracowana nadwyżka.
Anna Puszkarska
06.09.2023
CIT PIT Prawo pracy PPK

Interpretacje podatkowe wciąż potrzebne, ale trudno je uzyskać

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Krajowa Informacja Skarbowa wydała w I półroczu 2023 r. 11,8 tys. interpretacji podatkowych oraz 4,5 tys. innych rozstrzygnięć: w tym 2,7 tys. postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia oraz 1,2 tys. odmów wydania interpretacji - wynika z raportu Podatkowy Rollercoaster. Eksperci zwracają uwagę, że negatywnym zjawiskiem są wciąż interpretacje warunkowe. Niepokoi też brak pewności, czy nie wzrosną opłaty.
Monika Pogroszewska
06.09.2023
Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Opublikowana została nowelizacja, zgodnie z którą okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z 40 lat do odpowiednio 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości. Pozwoli to zastosować stawkę amortyzacji wynoszącą nawet 20 proc. rocznie przez 5 lat. Nowe zasady wejdą w życie z początkiem 2024 r.
Monika Pogroszewska
05.09.2023
CIT PIT Małe i średnie firmy
Jeśli fundatorem fundacji rodzinnej będzie wyłącznie jeden z małżonków, to przy wypłacie oboje będą całkowicie zwolnieni z PIT. Jeśli zaś oboje zostaną fundatorami i wniosą majątek do fundacji, to tzw. proporcja prawa do zwolnienia spadnie poniżej 100 proc. dla każdego z fundatorów. A to może mieć niekorzystne skutki w przypadku, gdy małżeństwo nie przetrwa próby czasu lub beneficjentami wspólnej „małżeńskiej” fundacji rodzinnej będzie również rodzeństwo fundatorów.
Monika Pogroszewska
05.09.2023
PIT
Jeżeli byli małżonkowie przy okazji rozwodu dzielą również majątek osobisty, np. mieszkanie, które nabyli wspólnie przed ślubem, zwolnienie z PIT nie znajdzie zastosowania. Podobnie będzie w podatku od spadków i darowizn - podział majątku osobistego byłych małżonków będzie mógł podlegać opodatkowaniu – pisze dr Bartosz Kubista, partner zarządzający w GLC.
Bartosz Kubista
04.09.2023
PIT Podatek od spadków i darowizn
10 listopada 2023 r. zakończy się okres przejściowy, w którym platformy crowdfundingowe stosowały przepisy krajowe. Po tym terminie wszystkie podmioty, które chcą nadal świadczyć usługi finansowania społecznościowego, będą musiały uzyskać nowe zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego – mówi dr Wiktor Czeszejko-Sochacki, radca prawny.
Monika Pogroszewska
04.09.2023
Finanse Prawo unijne
Fiskus nie zgadza się, by przedsiębiorcy korzystający z ulgi B+R odliczyli wynagrodzenia pracowników za czas urlopu i choroby, mimo iż przegrywa spory przed sądami. Takie samo negatywne stanowisko organy podatkowe zajmują w sprawie spółek korzystających z nowej ulgi na innowacyjnych pracowników. Według ekspertów takie podejście jest nieprawidłowe, a jego efektem będą kolejne spory.
Monika Pogroszewska
04.09.2023
CIT PIT Rachunkowość Prawo gospodarcze

Fiskus zarabia na rozstaniach - chce podatku od podziału mieszkania z kredytem

Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Nieruchomości
Byłym partnerom trudno jest uniknąć zapłaty danin. Ten, kto przejmuje wspólne mieszkanie i spłatę kredytu, podlega podatkowi od spadków i darowizn. Od drugiej osoby, która zrzekła się swojej połowy mieszkania i uwolniła od spłaty hipoteki, fiskus żąda PIT. Eksperci ostrzegają, że rozliczenia po rozpadzie związków zarówno nieformalnych, jak też małżeństw, są pełne pułapek.
Monika Pogroszewska
02.09.2023
Domowe finanse PIT Podatek od spadków i darowizn Nieruchomości
Od 1 września 2023 roku podatnicy nie muszą już wystawiać faktur zaliczkowych, jeśli całość lub część zapłaty otrzymają w tym samym miesiącu, w którym dokonali dostawy. Wystarczy jedna faktura końcowa. Celem nowych przepisów jest uproszczenie rozliczeń, ale też dostosowanie do wymogów obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 września faktura korygująca musi też zawierać numer KSeF korygowanej faktury. 
Monika Pogroszewska
01.09.2023
VAT Doradca podatkowy
Od 22 maja 2023 r. fundatorzy złożyli 294 wnioski o rejestrację fundacji rodzinnych. Dotychczas zarejestrowane zostały 64 fundacje - wynika z danych uzyskanych przez firmę doradczą Quidea w Sądzie Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zdaniem ekspertów dane potwierdzają duże zainteresowanie tym rozwiązaniem.
Monika Pogroszewska
31.08.2023
Doradca podatkowy
Szerokie zdefiniowanie pojęcia przychodu pracownika zwraca uwagę na fakt, że każdorazowe uzyskanie realnej korzyści rodzi obowiązek zwiększenia przychodu pracownika. Zapewnienie i sfinansowanie konkretnemu pracownikowi posiłku, jeśli zostanie spełnione za jego dobrowolną zgodą, stanowi jego przychód. Pracodawca powinien odprowadzić od niego zaliczki na PIT.
Malwina Pasternak-Janik
31.08.2023
PIT Prawo pracy

Kupujący pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym nie zapłacą już PCC

Domowe finanse Doradca podatkowy Nieruchomości
31 sierpnia wchodzą w życie zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych, które będą korzystne dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Dzięki zwolnieniu z PCC zaoszczędzą od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych podatku. Ta sama ustawa wprowadza też jednak od 1 stycznia 2024 r. zmiany, które uderzą w inwestorów - dodatkowy podatek od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania.
Monika Pogroszewska
31.08.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy Nieruchomości
Izba Gospodarki Elektronicznej (E-Izba) wystąpiła do Ministerstwa Finansów o wydanie oficjalnego stanowiska w sprawie wdrożenia unijnej dyrektywy DAC-7, która nakłada na platformy cyfrowe obowiązek raportowania danych o sprzedawcach. Izba zwraca uwagę, że powstało "wiele zamieszania wokół nieistniejących przepisów". Tymczasem na dziś nadal nie jest znana ani data wejścia w życie przepisów krajowych, ani ich ostateczna treść.
Monika Pogroszewska
30.08.2023
Prawo unijne
Zwolniona z VAT jest dostawa produktów rolnych dokonywana przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie przez niego usług rolniczych. Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dla prowadzenia pensjonatu dla koni, jako usługi świadczonej w ramach działalności rolniczej, przysługuje wyłącznie rolnikowi ryczałtowemu, po spełnieniu innych, ustawowo wymaganych przesłanek.
Malwina Pasternak-Janik
30.08.2023
VAT Doradca podatkowy
Odwieszenie terminów raportowania w zakresie tzw. schematów krajowych i tym samym przywrócenie funkcjonowania pełnego systemu MDR to dobra okazja na dokonanie wewnętrznej weryfikacji w tym zakresie. Chodzi nie tylko o „wyłapanie” zaległych schematów, ale także sprawdzenie, czy wewnętrzne procedury i mechanizmy pozwalają na bieżącą realizację obowiązków – piszą dr Łukasz Samojłowicz i Michał Seweryn z KPMG w Polsce.
dr Łukasz Samojłowicz Michał Seweryn
30.08.2023
Ordynacja Doradca podatkowy Compliance
Operatorzy platform internetowych już na początku 2024 roku powinni przekazać szefowi KAS raport o sprzedawcach za 2023 r. Taki obowiązek wynika z dyrektywy UE. Problem w tym, że projekt ustawy wdrażającej nie został nawet przyjęty przez rząd. Zaś prezes UODO już wcześniej zgłaszał wątpliwości, czy przyjęte w projekcie rozwiązania nie „generują ryzyka dla prywatności i danych osobowych”.
Monika Pogroszewska
30.08.2023
Doradca podatkowy RODO Prawo unijne
Do Krajowej Izby Radców Prawnych jak również Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu ponownie trafił wniosek dotyczący dopuszczalności używania formy "radczyni prawna". Jego autor, dr Piotr Cybula, zwraca uwagę, że mimo wcześniejszej negatywnej opinii samorządu, zwrot "radczyni prawna" pojawia się zarówno na stronie internetowej KIRP, jak i na stronach internetowych okręgowych izb radców prawnych.
Monika Pogroszewska
29.08.2023
Prawnicy Doradca podatkowy
Określenie podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem środków pieniężnych na opłacenie kosztów przesyłki sprzedawanego przez przedsiębiorcę towaru nie zawsze jest proste. Potwierdzeniem tego jest jedna z ostatnich interpretacji wydanych przez dyrektora KIS. Kluczowe staje się spełnienie ustawowych wymogów, a także istota udzielonego sprzedającemu przez kupującego pełnomocnictwa.
Malwina Pasternak-Janik
29.08.2023
VAT
Dyrektor KIS odpowiada gminom, że otrzymanie od wykonawcy pieniędzy ze sprzedaży białych certyfikatów nie podlega VAT i gminy nie muszą wystawiać faktur. Z kolei wykonawcom odpowiada zupełnie coś innego – że gminy muszą wystawiać im faktury. Fiskus znów wydaje odmienne interpretacje dla dwóch stron umowy, mimo iż kwestia ta została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny. To duży problem dla samorządów.
Monika Pogroszewska
29.08.2023
Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy
Przychody eksperta narodowego z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej, otrzymywane od jego instytucji macierzystej, będą w latach 2023-2025 wolne od podatku. Wysokość przychodów objętych zaniechaniem nie może przekroczyć kwot dziennych i miesięcznych diet pobytowych - zakłada projekt rozporządzenia ministra finansów.
Monika Pogroszewska
28.08.2023
PIT Prawo unijne
Termin na przekształcenie kontroli w postępowanie podatkowe wynosi sześć miesięcy. Jeżeli organ podatkowy tego nie dokona, nie będzie mógł wydać decyzji i zakwestionować rozliczeń podatkowych podatnika. Przepisy nie regulują jednak sytuacji ponownej kontroli podatkowej tych samych rozliczeń. Potwierdził to niedawno wojewódzki sąd administracyjny - piszą Marta Smolorz-Mikuła i Piotr Solka z Deloitte Legal.
Marta Smolorz-Mikuła Piotr Solka
28.08.2023
Ordynacja Doradca podatkowy
Zaledwie po roku od złagodzenia przepisów dotyczących rozliczenia podatku u źródła, podatnicy muszą przygotować się na ponowne ich zaostrzenie. Chodzi o warunki niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych oraz obligacji notowanych na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. Od 2024 r. nie będzie można skorzystać z automatycznego wyłączenia obowiązku poboru podatku, a przepisy zmienią się na niekorzyść bez okresu przejściowego.
Monika Pogroszewska
28.08.2023
CIT PIT Doradca podatkowy
Uwaga na połączenia z numerem 801 055 055. W trakcie rozmowy oszuści próbują uzyskać informację o uzyskiwanym wynagrodzeniu za pracę i numerze rachunku bankowego podatnika, na który jest ono wypłacane. Krajowa Informacja Skarbowa i urzędy skarbowe nie prowadzą telefonicznej weryfikacji rozliczeń pracodawców i nie zbierają w ten sposób informacji o dochodach podatników.
Krzysztof Koślicki
26.08.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy
Do Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych wpłynęło pytanie, czy używanie żeńskiej formy „doradczyni podatkowa” nie narusza zasad etyki zawodu doradcy podatkowego. Wcześniej za stosowaniem formy „adwokatka” opowiedział się samorząd zawodowy adwokatów. Natomiast samorząd radcowski uznał, że jedyną akceptowalną nazwą zawodu jest „radca prawny”.
Monika Pogroszewska
26.08.2023
Prawnicy Doradca podatkowy
Deficyt budżetu państwa w okresie styczeń - lipiec wyniósł 13,1 mld zł. Stanowi to 19,3 proc. kwoty deficytu, która została zaplanowana w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Dochody z CIT były wyższe od zakładanych o 8,6 proc., z VAT - o 6 proc., zaś dochody z PIT były niższe od planowanych o 16 proc.
Monika Pogroszewska
25.08.2023
Finanse publiczne Finanse
Efektem wyroku TSUE z 8 czerwca 2023 r., sygn. akt C-322/22, jest stworzenie możliwości ubiegania się przez podatników od państwa rekompensat z tytułu niezwróconych należności, które powstały na skutek orzeczenia TSUE. Wyrok ten można również odnieść jako podstawę do wznowienia postępowań, które zakończyły się uprzednio wydaniem przez fiskusa decyzji odmownej lub oddaleniem skargi przez sąd administracyjny - pisze Remigiusz Fijak z ID Advisory.
Remigiusz Fijak
25.08.2023
Ordynacja Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski