Prawo.pl

Fiskus daje ulgę na zakup mieszkania w Hiszpanii

PIT Doradca podatkowy Nieruchomości
Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w Polsce można zainwestować w innym kraju UE i uniknąć dzięki temu zapłaty podatku dochodowego. Skarbówka potwierdza, że nie ma limitu miejsc, w których realizujemy własne cele mieszkaniowe. Można mieć letnie mieszkanie w Polsce i zimowe w Hiszpanii, a do tego kolejne jako zabezpieczenie na emeryturę. To oznacza, że nawet właściciel pięciu mieszkań skorzysta ze zwolnienia z PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że stanowisko fiskusa jest niejednolite.
Monika Pogroszewska
27.05.2024
PIT Doradca podatkowy Nieruchomości

BCC chce poprawy procedur legislacyjnych

Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Szybkie procedowanie projektu dotyczącego poprawy procedur legislacyjnych oraz uwzględnienie uwag ekspertów dotyczących deregulacji w wybranych obszarach prawa gospodarczego – to rekomendacje Business Centre Club. Uwagi przedsiębiorców dotyczą m.in. ustawy prawo przedsiębiorców, zasad prowadzenia kontroli w firmach, zasad prowadzenia zamówień publicznych, inwestowania w OZE oraz procedur podatkowych. BCC oczekuje rychłego przekazania przez rząd projektu do procedowania przez parlament.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2024
Finanse publiczne PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Sprzedaż samochodu z majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie jak sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego z przeznaczeniem na cele osobiste. Taka czynność stanowi jedynie przejaw zarządu majątkiem osobistym.
Malwina Pasternak-Janik
25.05.2024
VAT
Gminy nie płacą VAT od takich inwestycji, jak np. montaż instalacji OZE czy usuwanie azbestu. Ale konsekwencją jest także brak możliwości odliczenia VAT od zakupów. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w interpretacji ogólnej, że gminy nie muszą korygować rozliczeń wcześniejszych projektów, ale mogą to zrobić. Zdaniem ekspertów, takie podejście jest słuszne.
Monika Pogroszewska
24.05.2024
VAT Prawo unijne
Krajowa Administracja Skarbowa zweryfikuje zachowanie należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw „konfliktowych minerałów” - zakłada tak nowelizacja ustawy o KAS, nad którą parlament zakończył w czwartek prace. Chodzi o cynę, tantal, wolfram, ich rudy oraz złoto pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami (np. wojną) i obszarów wysokiego ryzyka - gdzie jest problem z zarządzaniem i bezpieczeństwem.
Monika Pogroszewska
23.05.2024
Ordynacja VAT Prawo unijne
Należy znieść akcyzę od samochodów osobowych i wprowadzić nowy podatek opierający się na szkodliwości dla środowiska. Powinien on obejmować także samochody już zarejestrowane. Dla urealnienia wpływów z akcyzy od paliw silnikowych, a także stabilizacji rynku, niezbędny jest podwyżka w tym obszarze. Nie ma już natomiast pola do dalszych wzrostów akcyzy na alkohol i papierosy - wynika z raportu „Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda”.
Monika Pogroszewska
23.05.2024
Finanse publiczne Akcyza
Celem 6 Dyrektywy AML w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma być przede wszystkim ujednolicenie praktyk państw Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa ma też usprawnić współpracę międzynarodową, koordynowaną odtąd przez Urząd AMLA, którego powołanie może wkrótce nastąpić – piszą Monika Strzelecka-Kiray i Magdalena Warzecha z Deloitte.
Monika Strzelecka-Kiray Magdalena Warzecha
23.05.2024
Prawo unijne

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.
Monika Pogroszewska
23.05.2024
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Krajowa Administracja Skarbowa kontroluje konta bankowe Polaków. Od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 407 wystąpień do banków, a naczelnicy urzędów celno-skarbowych 3112 - odpowiada resort. Korzystanie przez organy KAS z omawianego uprawnienia podlega stałemu monitorowaniu.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024
Spółki Małe i średnie firmy Banki
Wyroki NSA wskazują, jak ważne jest przedstawienie przez podmiot ubiegający się o wydanie opinii o stosowaniu preferencji wszelkich materiałów mogących mieć wpływ na zastosowanie preferencji w WHT już na etapie składania wniosku. Organ dokonuje analizy wyłącznie przedstawionych mu w sprawie informacji i dokumentów, nie ma obowiązku gromadzenia dodatkowego materiału dowodowego - pisze Weronika Sydow, konsultant w ABC Tax.
Weronika Sydow
22.05.2024
Ordynacja CIT
W ciągu roku powstało ponad tysiąc fundacji rodzinnych, a kolejne kilkaset czeka na rejestrację. To dużo więcej niż oczekiwano, co potwierdza, jak potrzebna była ta ustawa. Wiadomo już jednak, które elementy wymagają poprawy. Według prawników, należy doprecyzować kwestie prowadzonej przez fundacje działalności gospodarczej oraz opodatkowania świadczeń wypłacanych z fundacji. O wykładni niektórych przepisów zdecydują sądy administracyjne.
Monika Pogroszewska Inga Stawicka
22.05.2024
Prawo gospodarcze

Rada Fiskalna zaopiniuje najważniejsze dokumenty budżetowe

Finanse publiczne Administracja publiczna
W trzecim kwartale 2024 roku powstanie Rada Fiskalna. Ma ona mieć charakter ekspercko-doradczy i służyć poprawie jakości zarządzania finansami publicznymi. Będzie opiniować najważniejsze dokumenty budżetowe. Polska, jako jedyny kraj UE, nie posiada obecnie instytucji spełniającej wymogi dotyczące niezależnych instytucji fiskalnych wymaganej w ramach nowych regulacji UE.
Robert Horbaczewski
21.05.2024
Finanse publiczne Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów planuje wypracować z przedsiębiorcami „system kontrolowanego trochę wcześniejszego wejścia do KSeF niektórych firm”. Chodzi o testowanie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur wcześniej niż 1 lutego 2026 r. Mogłoby to nastąpić od lipca 2025 r. W czerwcu 2024 r. planowane są kolejne konsultacje publiczne, by ewentualne zmiany wdrożyć późną jesienią.
Monika Pogroszewska
21.05.2024
VAT KSeF
Przedsiębiorca, który nie skorzystał z ulgi na działalność badawczo-rozwojową ze względu na zbyt niskie dochody, może odliczyć koszty kwalifikowane w formie ulgi na innowacyjnych pracowników w ciągu sześciu kolejnych lat - potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Według ekspertów to korzystna interpretacja, która daje możliwość przeniesienia ulgi na kolejne lata.
Monika Pogroszewska
21.05.2024
CIT PIT Doradca podatkowy
Karta Praw Podatnika powinna być przyjęta w drodze odrębnej ustawy jako zasady ogólne. Warto podjąć wysiłek, żeby sformułować specyficzny interes podatnika i skonstruować prawa, które będą ten interes chroniły w tej szczególnej relacji podatnika z fiskusem. Doradcy podatkowi stoją na straży praw podatnika, a ich samorząd popiera opracowanie karty – wynika z konferencji zorganizowanej przez korporację doradców podatkowych z okazji Dnia Doradcy Podatkowego.
Wiesława Moczydłowska
20.05.2024
Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy wstrzymują prace nad wdrożeniem obowiązkowego KSeF do czasu, aż będzie znany ostateczny kształt nowych przepisów oraz schema, czyli parametry techniczne. Powstają też wątpliwości czy KSeF będzie zgodny z unijnym pakietem VIDA, który za kilka lat wprowadzi e-fakturowanie na poziomie UE. Dobra wiadomość jest taka, że mimo iż MF nie przewiduje specjalnej ulgi, pozwala w określonych przypadkach skorzystać z ulgi B+R na KSeF.
Monika Pogroszewska
20.05.2024
VAT Doradca podatkowy KSeF

Czy będzie emerytura bez podatku i składek dla wszystkich?

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne
Kwoty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe obniżają podstawę opodatkowania. W rezultacie można przyjąć, że skoro emerytury i renty pochodzą ze składek, to niejako składki opodatkowane są po raz pierwszy przy wypłacie tych świadczeń – twierdzi MRPiPS. Już wiadomo, że realizacja obietnicy przedwyborczej, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku w PIT z obecnych 30 000 zł do 60 000 zł obniży wpływy budżetowe z tego podatku o 52,5 mld zł. Poza tym skorzystają na tym wszyscy, a nie tylko seniorzy.
Grażyna J. Leśniak
18.05.2024
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne
Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może odliczyć wydatki na psychoterapię, a także muzykoterapię, alpakoterapię i spotkania z logopedą. Ulga przysługuje również na zajęcia w prywatnym przedszkolu terapeutycznym. Skarbówka potwierdza, że wszystkie te terapie są zabiegami rehabilitacyjnymi.
Monika Pogroszewska
18.05.2024
PIT Niepełnosprawność
Przedsiębiorcy z Marywilskiej 44 mogą wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Krajowa Informacja Skarbowa uruchomiła też specjalną, tymczasową infolinię pod numerem 22 460 59 30, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT i VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Monika Pogroszewska
17.05.2024
Ordynacja
Przepisy wdrażające dyrektywę DAC7 wprowadzają limity graniczne, po przekroczeniu których platformy internetowe będą raportowały organom podatkowym dane wybranych sprzedawców. Nie wprowadzają nowych podatków, ale dostarczą dodatkowych informacji do jeszcze skuteczniejszego typowania do kontroli – mówi Magdalena Jaworska, doradczyni podatkowa, partnerka w Quidea.
Monika Pogroszewska
17.05.2024
PIT Doradca podatkowy RODO Prawo unijne
Podstawę opodatkowania VAT od transakcji wniesienia do spółki aportu w zamian za jej akcje stanowi wartości emisyjna tych akcji, jeżeli strony uzgodniły, że ta wartość stanowi zapłatę za aport – tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 8 maja 2024 r. (sygn. C-214/23) - piszą Barbara Białas i Jakub Śmiałek z ENODO Advisors.
Barbara Białas Jakub Śmiałek
16.05.2024
VAT Prawo unijne
Ordynacja podatkowa pozwala dziś na instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie ocenia propozycję uchylenia tego przepisu w projekcie deregulacji prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. RPO zgłasza jednak także i krytyczne uwagi do tego projektu.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.05.2024
Ordynacja Prawo gospodarcze
Korekta warunków transakcji i uaktualnienie jej do warunków rynkowych nie spowoduje wstecznie zmian na gruncie przepisów o cenach transferowych. Dla grupy kapitałowej oznacza to utratę statusu podatnika CIT – wynika z orzeczenia WSA w Warszawie. Według ekspertów wyrok zmusza podatników do bezpośredniej i bardzo restrykcyjnej, bieżącej weryfikacji warunków transakcji kontrolowanych.
Monika Pogroszewska
16.05.2024
CIT Doradca podatkowy
Ministrowie finansów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie dyrektywy FASTER, mającej uregulować kwestię tzw. podatku u źródła. Podmioty inwestujące w innym kraju członkowskim będą mogły przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku, korzystając z elektronicznego certyfikatu rezydencji podatkowej.
mp/PAP
15.05.2024
CIT Prawo unijne
Sprawozdawczość podatkowa, Krajowy System e-Faktur i planowane zmiany w podatku od nieruchomości - będą głównymi tematami VIII edycji Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Kongres ma być platformą współpracy między przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów.
Monika Pogroszewska
15.05.2024
PIT VAT Doradca podatkowy KSeF
Do najważniejszych orzeczeń podatkowych ostatnich miesięcy należą wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące definicji budowli w podatku od nieruchomości oraz stawki tego podatku na garaże podziemne. Przełomowe znaczenie ma również wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący nieodpłatnego przekazywania prenumeratorom smartfonów lub tabletów.
Monika Pogroszewska
15.05.2024
Prawo gospodarcze Prawo unijne

Konkurs "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" 2024 - znamy laureatów

Ordynacja Administracja publiczna Prawo gospodarcze
43 urzędy skarbowe z całej Polski otrzymały wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, zorganizowanego przez przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową. W najlepszej trójce znalazły się: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, Urząd Skarbowy w Żywcu i Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Wyboru dokonało ponad 10 tys. przedsiębiorców.
Monika Pogroszewska
14.05.2024
Ordynacja Administracja publiczna Prawo gospodarcze

SN: Sąd źle wyliczył grzywnę za błąd w fakturze

Prawo karne Podatki i opłaty lokalne
Podatniczka została skazana na zapłacenie grzywny z powodu fałszywej faktury. Sąd orzekający uwzględnił wniosek o skazanie, w sytuacji gdy uzgodniona w nim grzywna kwotowa wynosiła 33 tys. zł, mimo że nie stanowiła równowartości postulowanej – i ostatecznie orzeczonej - grzywny 500 stawek dziennych w wysokości 95 zł. Sąd naruszył w ten sposób rażąco prawo – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2024
Prawo karne Podatki i opłaty lokalne
Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pożaru odliczą związane z tym straty. Spełniony został bowiem warunek stawiany przez skarbówkę, iż możliwość odliczenia dotyczy zdarzeń losowych, niezależnych od podatnika. Według ekspertów poszkodowani powinni też mieć możliwość odliczenia VAT od towarów, które spłonęły. Natomiast jeśli otrzymają odszkodowanie, co do zasady będzie ono dla nich przychodem.
Monika Pogroszewska
14.05.2024
CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz, nie są zaliczane do użytków rolnych i nie powinny być uwzględnione przy ustalaniu przez wójta limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – uważa RIO w Lublinie.
Robert Horbaczewski
13.05.2024
Samorząd terytorialny Akcyza