Problematyczna odpowiedzialność karna skarbowa za ceny transferowe

Ordynacja

Wprowadzone w ramach zaostrzenia polityki karnej regulacje generują istotne problemy interpretacyjne. Tymczasem transakcje podatników z podmiotami powiązanymi stanowią przedmiot coraz większego zainteresowania organów podatkowych. Świadczy o tym wzrastająca rokrocznie – począwszy od 2019 r. – liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych i celno-skarbowych w tym obszarze - piszą Paweł Guzowski, Aleksandra Stysiał z Deloitte Legal.

21.09.2023

Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF biura rachunkowe będą musiały zmienić umowy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Biura rachunkowe będą zmuszone przejąć od niektórych klientów część obowiązków związanych z wystawianiem lub odbieraniem faktur. Należy więc zacząć od ustalenia ich potrzeb oraz uzyskać upoważnienie do KSeF. Oczywiście zmienia to zakres świadczonych usług i wymaga zmiany umowy - mówi Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy.

20.09.2023

Jak się przygotować na podatek minimalny

CIT Rachunkowość

W pierwszej kolejności dyrektorzy finansowi powinni na bazie prognoz spróbować skalkulować proporcję dochodu do przychodu podatkowego za 2024 r. Jeśli będą poniżej lub w okolicach wskaźnika na poziomie 2 proc., to należałoby zweryfikować możliwość skorzystania ze zwolnień i wyłączeń ustawowych - pisze Michał Kwaśniewski, adwokat, partner w Quidea.

19.09.2023

Zawód doradcy podatkowego to ciągłe wyzwanie

Doradca podatkowy

Zmiany w podatkach stały się czymś stałym. Zaczynamy się dziwić, gdy jest jakiś miesiąc bez większych zmian przepisów. Jednak doradcy podatkowi świetnie się do tych zmian przygotowują. Zauważalna staje się też wąska specjalizacja w niektórych zagadnieniach podatkowych – mówi Krystyna Waga, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

12.09.2023

Graniczny podatek węglowy CBAM wejdzie w życie już 1 października

Prawo unijne

Od 1 października 2023 r. w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać graniczny podatek węglowy (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM). Docelowo importerzy towarów objętych podatkiem będą zobowiązani do zakupu certyfikatów CBAM w ilości odpowiadającej emisji wbudowanej, tj. emisji uwolnionej w procesie produkcji danego wyrobu, a następnie do ich umorzenia. W pierwszej kolejności importerzy będą zobowiązani do dopełnienia obowiązków sprawozdawczych.

11.09.2023

Wydłużenie terminu zapłaty exit tax poprawi płynność finansową wielu podatników

PIT

Przygotowanie przez MF rozporządzenia wydłużającego termin na zapłatę exit tax należy ocenić pozytywnie. Z pewnością wpłynie to korzystnie na płynność finansową wielu podatników, co jest szczególnie istotne w obecnym otoczeniu gospodarczym. Nie powinno to jednak usypiać czujności podatników, którzy - prędzej czy później - będą zobowiązani do wywiązania się z nowych obowiązków - pisze Marek Gwóźdź z ID Advisory.

06.09.2023

Rozliczenie majątkowe byłych małżonków pełne pułapek

PIT Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli byli małżonkowie przy okazji rozwodu dzielą również majątek osobisty, np. mieszkanie, które nabyli wspólnie przed ślubem, zwolnienie z PIT nie znajdzie zastosowania. Podobnie będzie w podatku od spadków i darowizn - podział majątku osobistego byłych małżonków będzie mógł podlegać opodatkowaniu – pisze dr Bartosz Kubista, partner zarządzający w GLC.

04.09.2023

Już wkrótce duże zmiany prawne w crowdfundingu

Finanse Prawo unijne

10 listopada 2023 r. zakończy się okres przejściowy, w którym platformy crowdfundingowe stosowały przepisy krajowe. Po tym terminie wszystkie podmioty, które chcą nadal świadczyć usługi finansowania społecznościowego, będą musiały uzyskać nowe zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego – mówi dr Wiktor Czeszejko-Sochacki, radca prawny.

04.09.2023

Nowa rzeczywistość MDR: Przedmiot kontroli czy mechanizm do typowania kontroli?

Ordynacja Doradca podatkowy Compliance

Odwieszenie terminów raportowania w zakresie tzw. schematów krajowych i tym samym przywrócenie funkcjonowania pełnego systemu MDR to dobra okazja na dokonanie wewnętrznej weryfikacji w tym zakresie. Chodzi nie tylko o „wyłapanie” zaległych schematów, ale także sprawdzenie, czy wewnętrzne procedury i mechanizmy pozwalają na bieżącą realizację obowiązków – piszą dr Łukasz Samojłowicz i Michał Seweryn z KPMG w Polsce.

30.08.2023

Wyrok TSUE w sprawie oprocentowania nadpłat podstawą wznowienia postępowań

Ordynacja Prawo unijne

Efektem wyroku TSUE z 8 czerwca 2023 r., sygn. akt C-322/22, jest stworzenie możliwości ubiegania się przez podatników od państwa rekompensat z tytułu niezwróconych należności, które powstały na skutek orzeczenia TSUE. Wyrok ten można również odnieść jako podstawę do wznowienia postępowań, które zakończyły się uprzednio wydaniem przez fiskusa decyzji odmownej lub oddaleniem skargi przez sąd administracyjny - pisze Remigiusz Fijak z ID Advisory.

25.08.2023

Podmioty o podwyższonym ryzyku będą raportować dodatkowe informacje podatkowe

CIT Doradca podatkowy Prawo unijne

Nawet jeśli wejście w życie dyrektywy zostanie przesunięte do połowy 2024 roku albo na początek 2025 roku, dane za rok 2023 będą uwzględniane przy kwalifikacji do kategorii podmiotów podwyższonego ryzyka. Już teraz należy zweryfikować, czy przepisy dyrektywy mogą znaleźć zastosowanie do podmiotów występujących w konkretnych strukturach kapitałowych i przeanalizować ich potencjalny wpływ na biznes – pisze Piotr Prokocki, szef praktyki podatkowej w kancelarii Penteris.

23.08.2023

Ulga na robotyzację nadal pozostaje przedmiotem zapytań podatników

CIT PIT Doradca podatkowy

Ulgi wprowadzone wraz z tzw. Polskim Ładem, w tym będąca przedmiotem rozważań ulga na robotyzację, stanowią dla podatników nadal źródło wątpliwości, co skutkuje dużą liczbą pytań kierowanych do fiskusa w tych sprawach. Zdaniem organów podatkowych ulgi na robotyzację nie można zastosować, gdy robot nie będzie przeznaczony bezpośrednio do procesu produkcji - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

21.08.2023

Rozbieżne definicje utrudnią rozliczenie podatku od cydru

Akcyza

Wprowadzenie preferencyjnej stawki akcyzy na cydr należy ocenić pozytywnie. Jednak powinna ona dotyczyć wszystkich napojów klasyfikowanych jako cydr, żeby nie różnicować i nie rozdrabniać jednego produktu, opodatkowując go różnymi stawkami – pisze dr Jacek Matarewicz, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

18.08.2023

NSA stanął tym razem po stronie delegowanych pracowników i ich pracodawców

PIT

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2023 r. z powodzeniem można określić jako przełomowe, a przy tym niezwykle istotne dla tysięcy polskich przedsiębiorstw, które każdego dnia delegują swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie Unii Europejskiej w ramach korzystania z unijnej swobody świadczenia usług - pisze Łukasz Kania, radca prawny.

14.08.2023

Sądy przyznają fiskusowi rację w sprawie odmów wydania interpretacji

Ordynacja PIT Doradca podatkowy

Sądy administracyjne potwierdzają, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej działa w ramach prawa, odmawiając wydania interpretacji w sprawie członków zarządu, którzy świadczą w ramach działalności gospodarczych usługi na rzecz swojej firmy - pisze Aleksander Dyl z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

11.08.2023

Dzięki NSA, gminy mogą odzyskać VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych

Finanse samorządów VAT

Niedawny wyrok NSA ma istotne znaczenie dla tych samorządów, które realizują obecnie lub realizowały zadania z zakresu wodociągów i kanalizacji. Mogą one rozważyć dokonanie korekty uprzednich rozliczeń bądź dokonywanie korzystniejszego rozliczenia VAT w przyszłości. Orzeczenie oznacza też dla wielu gmin zmniejszenie pracy administracyjnej. To bardzo ważne stanowisko - pisze Joanna Rudzka, doradca podatkowy.

08.08.2023

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie MDR-3 może budzić wątpliwości

Ordynacja Doradca podatkowy

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów formularze MDR-3, dotyczące schematów podatkowych tzw. krajowych, za cały okres trwania zawieszenia terminów raportowania MDR należało złożyć do 1 sierpnia 2023 r. Z wykładni dokonanej przez MF wynika zatem, że w przypadku MDR-3 termin rozpocznie i zakończy swój bieg tego samego dnia. Trudno się z takim podejściem zgodzić - pisze Beata Krokos z MartiniTAX.

03.08.2023

Program Współdziałania szansą na skuteczny dialog z fiskusem

Ordynacja Doradca podatkowy

W obliczu nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego, coraz więcej podatników poszukuje rozwiązań, które mogą zabezpieczyć ich działalność w obszarze podatków. Interpretacje indywidualne, wiążące informacje stawkowe czy choćby obowiązujące od czterech lat opinie o stosowaniu preferencji to dziś podstawowe narzędzia zapewnienia tax compliance organizacji - piszą Agnieszka Ławnicka i Dominika Kasińska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

02.08.2023

Organy podatkowe są coraz skuteczniejsze w prowadzonych kontrolach

VAT Doradca podatkowy

Statystyki przedstawione przez Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazują na zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. Niewątpliwie jest to spowodowane w dużej mierze cyfryzacją systemu podatkowego i administracji skarbowej oraz uzyskaniem przez skarbówkę nowych narzędzi, które ułatwiają przeprowadzanie kontroli - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

25.07.2023

Sukcesja nie polega tylko na przygotowaniu rozwiązań prawnych

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Fundacja Rodzinna

W aktualnym czasie dość często rozmawiamy o sukcesji. Nie przesadzę, jeśli wskażę, że zarówno wśród prawników, ale przede wszystkim wśród przedsiębiorców, temat ten stanowi jedno z istotnych do rozstrzygnięcia zagadnień. Stanowi on przedmiot rozmów poruszanych zarówno w rozmowach z doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami, którzy przygotowują się do przeprowadzenia sukcesji lub już ją przeprowadzili - pisze Justyna Kuś, radca prawny.

22.07.2023
1  2  3  4  5    120
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski