Organy podatkowe są coraz skuteczniejsze w prowadzonych kontrolach

VAT Doradca podatkowy

Statystyki przedstawione przez Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazują na zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. Niewątpliwie jest to spowodowane w dużej mierze cyfryzacją systemu podatkowego i administracji skarbowej oraz uzyskaniem przez skarbówkę nowych narzędzi, które ułatwiają przeprowadzanie kontroli - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.

25.07.2023

Sukcesja nie polega tylko na przygotowaniu rozwiązań prawnych

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Fundacja Rodzinna

W aktualnym czasie dość często rozmawiamy o sukcesji. Nie przesadzę, jeśli wskażę, że zarówno wśród prawników, ale przede wszystkim wśród przedsiębiorców, temat ten stanowi jedno z istotnych do rozstrzygnięcia zagadnień. Stanowi on przedmiot rozmów poruszanych zarówno w rozmowach z doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami, którzy przygotowują się do przeprowadzenia sukcesji lub już ją przeprowadzili - pisze Justyna Kuś, radca prawny.

22.07.2023

Jak zmiany w PCC wpłyną na rynek PRS w Polsce

PIT Doradca podatkowy Nieruchomości

Na podpis prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje ona między innymi wprowadzenie nowej stawki w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 6 proc. Będzie ona miała zastosowanie do tzw. hurtowych zakupów mieszkań - pisze Piotr Paśko, doradca podatkowy.

19.07.2023

Fundacja rodzinna korzystna podatkowo. KAS rozwiewa wątpliwości

Podatki i opłaty lokalne Fundacja Rodzinna

Pojawiają się już pierwsze indywidualne interpretacje podatkowe, będące stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej, w związku z zadanymi pytaniami co do kwestii dotyczących fundacji rodzinnej. Co istotne, potwierdzają one założenia dotyczące neutralności podatkowej - pisze radca prawny Piotr Aleksiejuk z kancelarii Wojarska Aleksiejuk & Wspólnicy.

18.07.2023

Projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach budzi wątpliwości

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Procedowany obecnie przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, wśród licznych zmian przewiduje również łatwą do przeoczenia nowelizację ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pozornie niewielka zmiana budzi jednak spore wątpliwości, gdyż ingeruje w tajemnice prawnie chronione i stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla przedsiębiorców – pisze dr Grzegorz Keler, adwokat.

13.07.2023

Związki zawodowe ze sporym wsparciem ustawodawcy

Domowe finanse Doradca podatkowy

Szereg zmian podatkowych przeprowadzonych w ostatnim czasie, miał również swoje odzwierciedlenie w odniesieniu do związków zawodowych, które od dłuższego czasu nie stanowiły przedmiotu większego zainteresowania zmianami podatkowymi. Wszystko zmieniło się za sprawą przepisów Polskiego Ładu i zasadniczo trwa do dzisiaj – pisze Marcin Zarzycki, adwokat, doradca podatkowy.

12.07.2023

Sensacyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza podatek od nieruchomości na nowo

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne

Wyrok Trybunału wprowadza bardzo dużą niepewność co do tego, jak będzie kształtowała się wysokość podatku od nieruchomości już od 2025 roku, kiedy to najprawdopodobniej powinny zacząć obowiązywać nowe przepisy. Skutki wyroku są zatem niezwykle poważne, ponieważ danina ta stanowi w Polsce istotne obciążenie dla przedsiębiorców - pisze Adam Kałążny z Deloitte.

05.07.2023

Zmiany w opodatkowaniu inwestycji w fundusze kapitałowe mogą być pułapką

PIT Doradca podatkowy

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT sposób podatkowego rozliczania inwestycji w fundusze kapitałowe ma się znacząco zmienić. Sama w sobie zmiana pozwala inwestorom na znaczną elastyczność i jest niewątpliwie korzystna. Niemniej jednak nieuświadomionych inwestorów może spotkać niemiła niespodzianka na koniec przyszłego roku kalendarzowego - pisze Piotr Zaremba, doradca podatkowy współpracujący z Kancelarią Paczuski Taudul.

03.07.2023

Fundacja rodzinna powinna móc nabywać skarbowe papiery wartościowe

CIT Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów stosuje zawężającą interpretację przepisów w zakresie możliwości wnoszenia do fundacji rodzinnej detalicznych obligacji skarbowych. Takie podejście nie służy rynkowi kapitałowemu i może skłaniać do emigracji inwestycji. Miejmy nadzieję, że argumenty fundatorów fundacji rodzinnych zostaną jeszcze raz przeanalizowane – pisze Wojciech Pławiak, partner w Litigato.

30.06.2023

Wyrok WSA w Łodzi nadzieją na amortyzację nieruchomości mieszkalnych

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

WSA w Łodzi orzekł, że podatnicy zachowali możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 roku. To przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Daje to podatnikom dodatkowe argumenty w zmaganiach o zachowanie prawa do amortyzacji - piszą Patryk Kanigowski i Łukasz Kempa z Grant Thornton.

29.06.2023

Nadchodzi reforma unijnego prawa celnego

Doradca podatkowy Finanse Prawo unijne

Pandemia koronawirusa, wzrost sprzedaży wysyłkowej oraz inwazja Rosji na Ukrainę to tylko kilka wyzwań współczesnego łańcucha dostaw. Unia Europejska (UE) w odpowiedzi na pojawiającą się presję w związku z dynamiczną sytuacją geopolityczną i zwiększającym się wolumenem obrotu towarowego z zagranicą, zaproponowała rozwiązanie w postaci projektu nowego kodeksu celnego – piszą eksperci PwC Polska.

28.06.2023

Krajowy System e-Faktur zmieni dotychczasowy system rozliczeń

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Od 1 lipca 2024 r. większość polskich podatników VAT rozpocznie obligatoryjne korzystanie z nowego systemu stworzonego przez Ministerstwo Finansów. Rozwiązanie, które wprowadzi wiele nowości w zakresie fakturowania, będzie stanowić duże wyzwanie dla podatników – mówi Sławomir Buszko, partner w ID Advisory.

23.06.2023

Nie można nakładać dwóch kar za to samo przewinienie

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł niedawno, że regulacje krajowe, które umożliwiają nałożenie dwóch różnych sankcji za to samo przewinienie, są niezgodne z prawem unijnym. Wyrok może stanowić również cenną wskazówkę dla podatników w podobnego rodzaju rozstrzygnięciach, gdzie mamy do czynienia ze stanem prawnym, w którym stosuje się dwie odrębne od siebie kary w stosunku do tego samego uchybienia w obowiązku podatkowym – pisze Jagoda Trela, partner w ID Advisory.

15.06.2023

Koniec stanu zagrożenia, ale kiedy upływa termin raportowania schematów za czas epidemii?

Ordynacja Spółki Prawo gospodarcze

1 lipca 2023 r. zniesiony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Przepisy nie wskazują jednoznacznie, czy termin dokonania zaległych zgłoszeń raportowania krajowych schematów podatkowych przypada już na 30. dzień po 1 lipca, czy może po 30 dniach termin ten dopiero rozpocznie swój bieg. Konieczne jest stanowisko Ministerstwa Finansów - piszą Justyna Cichecka i Dominik Niewadzi z ALTO.

15.06.2023

Sporządzając bilans, pamiętaj o zasadach obowiązujących w rachunkowości

Rachunkowość Doradca podatkowy

Bilans jest jednym z podstawowych i najważniejszych elementów sprawozdania finansowego. Obok rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej sporządzają go wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Prezentuje on zestawienie całego majątku jednostki (aktywa) oraz źródeł jego finansowania (pasywa), dlatego ważne jest, aby był sporządzony w sposób rzetelny. Bilans jest jednym z elementów sprawozdania finansowego.

14.06.2023

Utworzenie fundacji rodzinnej może być elementem planowania podatkowego

Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse

Przepisy ustawy o fundacji rodzinnej wprowadziły do polskiego porządku prawnego nową instytucję, która pozwala zabezpieczyć rodzinny biznes przed rozdrobnieniem, a ponadto uregulować kwestie dziedziczenia zgodnie z wolą sukcesora w sposób bardziej elastyczny. Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego, co jest szczególnie korzystne z perspektywy dalszego reinwestowania środków.

07.06.2023

Dr Keler: Puste faktury nadal interesują fiskusa

Ordynacja VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Niedawny wyrok TSUE przypomniał podatnikom o problemie tzw. pustych faktur, zwracając dodatkowo uwagę na jeden z aspektów tego zagadnienia, dotyczący czynności pozornych w świetle prawa cywilnego. W tym kontekście warto zadać pytanie, czy puste faktury nadal mieszczą się w obszarze zainteresowania organów podatkowych i w jaki sposób fiskus radzi sobie z tym problemem.

06.06.2023

Podatek od przerzuconych dochodów za 2022 rok trzeba rozliczyć do końca czerwca

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony 1 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego Ładu. Jednak dopiero teraz podatnicy po raz pierwszy będą musieli zmierzyć się z jego rozliczeniem, przygotowując zeznanie CIT za 2022 r. Trzeba tego dokonać do końca czerwca – pisze Klaudia Szczepanowska z kancelarii Penteris.

05.06.2023

Neutralność podatkowa wymiany udziałów nie taka oczywista

CIT PIT Doradca podatkowy

Polski Ład kompleksowo zmierzył się z problematyką opodatkowania oraz neutralności podatkowej restrukturyzacji. Szczególnie rewolucyjne zmiany objęły wymianę udziałów. Specjalne przesłanki zostały wprowadzone do ustaw podatkowych po raz pierwszy, co było źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych – pisze Aleksandra Mazurkiewicz z kancelarii Paczuski Taudul.

02.06.2023