Czernik: Zwolnienie podmiotowe i jednolita stawka VAT może być rozwiązaniem

VAT Doradca podatkowy

Egalitaryzm w dziedzinie zwolnienia podmiotowego i jednolitej stawki VAT, jaką zostałyby opodatkowane wszystkie towary i usługi, przyniósłby korzyści o charakterze wielorakim: wymiernym (przeliczalnym na pieniądze), jak też niewymiernym (społecznym, mentalnym, a w swoich dalekosiężnych skutkach również przeliczalnym na pieniądze).

14.09.2022

CRBR – nowelizacja ułatwi wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych

CIT VAT Finanse

Ułatwienie codziennego korzystania z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie możliwości wyszukiwania za pomocą nazwy podmiotu, a nawet po wpisaniu co najmniej minimalnej ilości znaków - to zasadniczy cel projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

09.09.2022

Zmiany w przepisach o cenach transferowych mają blaski i cienie

CIT VAT

Sejm już pracuje nad projektem zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych. Zmiany te ujęto w projekcie ustawy mającej na celu poprawę Polskiego Ładu w zakresie podatku CIT. Uchylone mają być przepisy o pośrednich transakcjach rajowych. Wbrew pozorom nie wszystkie z proponowanych zmian są korzystne dla podatników.

06.09.2022

Przed firmami kolejne ograniczenia w finansowaniu dłużnym

CIT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt nowej dyrektywy, która wprowadzi spore zmiany w kwestii finansowania dłużnego, z perspektywy podatkowej. Projekt dyrektywy zakłada, że krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy zostaną opublikowane do końca 2023 r. i nowe przepisy będą mieć zastosowanie począwszy od 2024 r. – pisze Remigiusz Fijak, ekspert w ID Advisory.

31.08.2022

W grupie siła, czyli korzyści z uczestnictwa w grupie spółek dla poszczególnych jej członków

CIT Doradca podatkowy Finanse

Wchodzące w życie z dniem 13 października 2022 roku przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807) wprowadzają do polskiego porządku prawnego przepisy regulujące tzw. prawo holdingowe. Przepisy te przewidują kwalifikowany typ powiązań pomiędzy spółkami, jakim będzie „grupa spółek” – pisze Robert Semczuk z Deloitte Legal.

29.08.2022

Opodatkowanie najmu - w gąszczu zmian i wyjątków można się pogubić

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Do tej pory podatek należny za grudzień należało zapłacić do upływu terminu na złożenie zeznania, a zatem do końca lutego następnego roku. I tutaj należy uważać, gdyż ustawodawca zdecydował się na całkowite rozdzielenie terminów płatności podatku za ostatni miesiąc i terminu na złożenie deklaracji PIT-28. A dodatkowo dla 2022 roku wprowadził wyjątek w tym zakresie.

25.08.2022

Sędzia Marciniak: Rozprawy niejawne sposobem na szybsze rozpatrzenie sporu w NSA

Prawnicy Doradca podatkowy Administracja publiczna

Można spodziewać się, że zmiany w prawie podatkowym kształtowane przez tzw. Polski Ład oraz ustawy, które go nowelizowały, wygenerują wpływ nowych spraw do sądów administracyjnych. Trudno w tej chwili spekulować, jak dużo, ale pamiętajmy, że NSA jest sądem drugiej instancji i sprawy te w pierwszej kolejności trafią do wojewódzkich sądów administracyjnych – mówi Sylwester Marciniak, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

22.08.2022

Ustalanie rezydencji podatkowej osób fizycznych w relacjach Polska-Ukraina nie takie oczywiste

PIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Ukraina

Rozpoczęta 24 lutego br. inwazja Rosji na Ukrainę trwa już prawie 183 dni. Zdarza się, że w tym okresie obywatel Ukrainy nie może opuścić Polski, a miejsce stałego pobytu członków jego rodziny pozostaje poza RP. Powstaje wtedy problem ustalenia jego rezydencji podatkowej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które szkodzą bezpieczeństwu rozliczeń podatkowych osób fizycznych.

18.08.2022

Co dalej z zawodem księgowego? - MF konsultuje

Rachunkowość Finanse

Do 30 września w Ministerstwie Finansów trwają konsultacje, które wskażą kierunek zmian, jakie czekają rynek księgowych. Co powinno zostać zmienione? Nie ma tu oczywistej odpowiedzi. Jako duże biuro rachunkowe, zatrudniające setki księgowych, widzimy zwłaszcza w procesie rekrutacji, jak duże są różnice w kompetencjach kandydatów na stanowisko księgowego – pisze Natalia Głogowska-Dej, partner w Vistra.

16.08.2022

Bartłomiej Kołodziej: Grupy VAT będą ułatwieniem dla przedsiębiorstw

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najistotniejszą korzyścią dla podatników jest realizacja zasady neutralności VAT. Obroty wewnątrz grupy nie są opodatkowane VAT, przez co nie wystawia się faktur, nie ma również konieczności weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) oraz ewentualnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności - mówi Bartłomiej Kołodziej, wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

16.08.2022

Prof. Litwińczuk: To organ podatkowy musi udowodnić sztuczność transakcji

Ordynacja CIT Doradca podatkowy

Przesłanka uzasadnionych przyczyn ekonomicznych jako przeciwieństwo sztucznego sposobu działania występuje także w klauzuli ogólnej. Podatnik może w sporze z organem przedstawić swoje argumenty, np. dowieść, że u podstaw zdarzenia restrukturyzacyjnego lub utworzonej struktury holdingowej leżały uzasadnione przyczyny ekonomiczne – pisze prof. dr hab. Hanna Litwińczuk.

10.08.2022

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu czasem z VAT

VAT Doradca podatkowy

Skoro wynajmujący nie podjęli żadnych innych czynności, a jednocześnie obciążali co miesiąc najemcę opłatami – czynsz, odszkodowanie oraz media, to w rzeczywistości tolerują taką sytuację. Otrzymywane kwoty stanowią dla wynajmującej spółdzielni wynagrodzenie za świadczenie usług za przyzwolenie na korzystanie z lokalu bez umowy – mówi Radosław Żuk, doradca podatkowy, partner w kancelarii Żuk i Pośpiech.

03.08.2022

Niepobieranie podatku możliwe tylko przez cztery miesiące w roku?

CIT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe

Zasady składania oświadczeń zmieniły się od 2022 r. i niestety wprowadziły spore, zapewne niezamierzone zamieszanie. W praktyce jeden dokument nie wystarczy. Trzeba składać dwa. Co jednak ciekawe, oświadczenie dotyczące płatności dla danego odbiorcy można złożyć tylko raz, co w praktyce oznacza możliwość niepobierania podatku tylko przez maksymalnie cztery miesiące w roku – piszą Jagoda Trela i Remigiusz Fijak, eksperci ID Advisory.

01.08.2022

Zły stan zdrowia psychicznego to czasem za mało, by uniknąć kary za niezapłacony podatek

Ordynacja Doradca podatkowy

Organ podatkowy zawiesza postępowanie w razie utraty przez stronę lub jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych. W świetle orzecznictwa należy przyjąć, że zły stan zdrowia psychicznego strony nie jest podstawą zawieszenia postępowania - mówi dr Paweł Szczęśniak z katedry prawa finansowego, UMCS w Lublinie.

30.07.2022

Wprowadzać, czy nie wprowadzać, czyli korekty biegłego rewidenta

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Jeśli audytor uznaje, że korekta jest nieistotna, a więc jej niewprowadzenie nie zniekształca sprawozdania finansowego, to często proponuje, aby klienci podpisali przyjęcie informacji o danej korekcie oświadczając przy tym o jej nieistotności. W takiej sytuacji kwestia odmowy po stronie spółki jest rozwiązana. – pisze Maciej Kozysa, biegły rewident, partner Polska Grupa Audytorska.

27.07.2022

Czernik: Nie tylko księgowi, także banki wchodzą w kompetencje doradców podatkowych

Prawnicy Rachunkowość Doradca podatkowy

Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości powinno w trybie pilnym zastanowić się nie tylko nad granicami zachodzącymi pomiędzy księgowością a doradztwem podatkowym, doradztwem podatkowym a radcostwem i adwokaturą, lecz przede wszystkim nad aktywnością banków, które już od kilku lat próbują coraz agresywniej przejąć usługi księgowe, czynności doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.

27.07.2022

Nadchodzą zmiany w transakcjach handlowych

CIT Doradca podatkowy Finanse Compliance

Z końcem czerwca obecnego roku na rządowych portalach pojawił się nowy, zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on również obowiązków sprawozdawczych dla podatników CIT – piszą Wojciech Majkowski i Paweł Szala z KPMG w Polsce.

25.07.2022

Ugody frankowe - nie tylko jeden kredyt zwolniony z podatku

Domowe finanse PIT Finanse Kredyty frankowe

W nieprzewidywalnych obecnie realiach makroekonomicznych i z niepokojem obserwowaną przez wszystkich sytuacją za naszą wschodnią granicą, słabnąca złotówka powoduje, że brak systemowego rozwiązania sporów o tzw. „kredyty frankowe” staje się szczególnie problematyczny. W ostatnich miesiącach kwestia ta coraz częściej jednak znajduje swój ugodowy finał – pisze Tomasz Niewiadomski, radca prawny.

21.07.2022

Opodatkowanie VAT usług elektronicznych pełne niejasności

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Obecnie wielu przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie swojego biznesu do sieci. Przyczyn takiego działania można doszukiwać się w chęci sprostania oczekiwaniom nabywców, dla których tradycyjne (stacjonarne) kanały dystrybucji – z uwagi na postęp technologiczny - nie są już tak atrakcyjne. Innym powodem jest potrzeba ograniczenia kosztów prowadzonej przez siebie działalności.

20.07.2022

Dokumentacja cen transferowych na 2021 rok – terminy i możliwe zmiany

CIT PIT Doradca podatkowy

Pomimo że połowa 2022 roku jest już za nami, ciągle pojawiają się pytania, jaki będzie zakres obowiązku dokumentacyjnego za miniony rok. Ostatnia nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych z 8 czerwca 2022 r. formalnie potwierdziła terminy obowiązków dokumentacyjnych. Nadal występują jednak natomiast wątpliwości odnośnie do dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych.

19.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski