Prawo.pl
Rząd przyjął w czwartek projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Wynika z niego, że dochody budżetu państwa wyniosą w przyszłym roku 683,6 mld zł, wydatki 848 mld zł, a deficyt 164,4 mld zł (4,5 proc. PKB). Zaplanowano 158 mld zł wydatków na obronność, 190 mld zł na służbę zdrowia i 137 mld zł na programy społeczne. Pracownicy budżetówki i służby mundurowe otrzymają 12,3 proc. podwyżki wynagrodzeń. Inflacja ma wynieść 6,6 proc.
Monika Pogroszewska PAP
24.08.2023
Finanse publiczne
Termin na wpłacenie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) zostanie przedłużony generalnie do końca 2025 roku, czyli o kolejne dwa lata. Stanowi tak rozporządzenie ministra finansów, które wejdzie w życie 29 sierpnia. Wcześniej termin został już przedłużony do końca 2023 r. Resort finansów wskazuje w uzasadnieniu na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.
Monika Pogroszewska
24.08.2023
PIT
Sam fakt ujawnienia w otwartej półce kilkunastu różnych dokument księgowych nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Szczególnie, że dostęp do niej mieli wszyscy pracownicy biura. Sąd wskazał, że drobne zaniechania lub uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych i związana z nimi utrata zaufania mogą stanowić jedynie podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem.
Dorian Lesner
24.08.2023
Prawo pracy

Zmian podatkowych nieco mniej, ale rośnie liczba kontroli

Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład
W pierwszym półroczu 2023 r. doradcy podatkowi i księgowi mogli nieco odetchnąć po wyjątkowo trudnym 2022 r., jednak zmian podatkowych nie brakowało. Dotyczyły one głównie porządkowania przepisów Polskiego Ładu oraz wprowadzenia fundacji rodzinnej. Przedsiębiorcy muszą przygotować się na większe zainteresowanie fiskusa ich rozliczeniami - rośnie liczba kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Takie m.in. wnioski wynikają z najnowszej edycji raportu Podatkowy Rollercoaster.
Monika Pogroszewska
24.08.2023
Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse Polski Ład

Polskie podatki czyli niezłe kwiatki

CIT PIT Doradca podatkowy
Kocha, nie kocha, kocha… Podejście Krajowej Informacji Skarbowej do kosztów uzyskania przychodów coraz bardziej przypomina wróżenie z kwiatka. Raz jakiś wydatek można odliczyć, innym razem już nie. Problem mają zwłaszcza drobni przedsiębiorcy, którzy toczą spory o ustalenie granicy wydatków osobistych i kosztów firmowych. W bukiety powinny jednak wyposażyć się także spółki.
Krzysztof Koślicki
23.08.2023
CIT PIT Doradca podatkowy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca w branży drukarskiej, nie odliczy wydatków na podróże opisywane na firmowym blogu. Skarbówka wydała negatywną interpretację argumentując, że prowadzenie bloga nie będzie dla spółki źródłem przychodów, więc koszty również nie mają związku z prowadzonym biznesem. NSA orzekł jednak wcześniej, że fiskus nie może z góry negować związku bloga z działalnością firmy.
Monika Pogroszewska
23.08.2023
CIT PIT Nowe technologie Prawo gospodarcze
Nawet jeśli wejście w życie dyrektywy zostanie przesunięte do połowy 2024 roku albo na początek 2025 roku, dane za rok 2023 będą uwzględniane przy kwalifikacji do kategorii podmiotów podwyższonego ryzyka. Już teraz należy zweryfikować, czy przepisy dyrektywy mogą znaleźć zastosowanie do podmiotów występujących w konkretnych strukturach kapitałowych i przeanalizować ich potencjalny wpływ na biznes – pisze Piotr Prokocki, szef praktyki podatkowej w kancelarii Penteris.
Piotr Prokocki
23.08.2023
CIT Doradca podatkowy Prawo unijne
Pomyłka w każdej pozycji faktury co do zasady obliguje wystawcę do jej skorygowania. Błąd w numeracji faktur może być skorygowany zarówno poprzez wystawienie korekty, jak też noty korygującej. Warto dodać, że błąd w zakresie numeru faktury jest tzw. wadliwością mniejszej wagi - faktura nie odpowiada co prawda wymogom określonym w przepisach, jednakże wadliwość sama w sobie nie wpływa na przedmiot i podstawę opodatkowania.
Krzysztof Kaźmierski
22.08.2023
VAT Doradca podatkowy
Ulga prowzrostowa nie przysługuje przedsiębiorcy, który wytworzenie produktów, nawet wprowadzanych na rynek pod własną marką, zleca innym firmom. Nie ma do niej prawa również ten, kto produkuje na zlecenie innych podmiotów. Zakaz obejmuje też spółki przekształcone lub te, które przejęły inny podmiot. Niekorzystne dla firm stanowisko skarbówki potwierdzają w kolejnych wyrokach wojewódzkie sądy administracyjne.
Monika Pogroszewska
22.08.2023
CIT PIT Małe i średnie firmy
Ulgi wprowadzone wraz z tzw. Polskim Ładem, w tym będąca przedmiotem rozważań ulga na robotyzację, stanowią dla podatników nadal źródło wątpliwości, co skutkuje dużą liczbą pytań kierowanych do fiskusa w tych sprawach. Zdaniem organów podatkowych ulgi na robotyzację nie można zastosować, gdy robot nie będzie przeznaczony bezpośrednio do procesu produkcji - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.
Jagoda Trela
21.08.2023
CIT PIT Doradca podatkowy

Zmiany w ustawie o finansach publicznych weszły w życie

Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
W dniu 19 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ram budżetowych państw UE. Wprowadza również klauzulę obronną, która pozwoli na szczególne traktowanie wydatków związanych ze zwiększaniem potencjału obronnego Polski.
Monika Pogroszewska Agnieszka Matłacz
21.08.2023
Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna
Osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą trudno będzie udowodnić, że nie wybrała rozliczenia według skali podatkowej, ale taka forma została jej przypisana przez błąd systemu CEIDG. Według resortu rozwoju większość problemów dotyczy błędów po stronie samych przedsiębiorców, np. jedynie podpisania, a nie wysłania odpowiedniego wniosku przez system. Powoduje to jednak konieczność dopłaty podatku.
Monika Pogroszewska
21.08.2023
PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Matka mająca na utrzymaniu dorosłą niepełnosprawną córkę skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczy wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza specjalistę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Nie ma znaczenia, że faktura dokumentująca wydatki została wystawiona na nazwisko córki.
Monika Pogroszewska
20.08.2023
PIT Niepełnosprawność
Na stronie platformy usług elektronicznych skarbowo-celnych (dalej: PUESC) znajduje się instrukcja sporządzania zgłoszeń celnych. Jest to cenny drogowskaz, bo zagadnienie formy dokonywania zgłoszeń celnych, dokumentów wymaganych do przygotowania zgłoszenia celnego, elementów zgłoszenia celnego, zmiany w zgłoszeniu celnym, czynności organów podejmowane w ramach kontroli zgłoszeń celnych, zdecydowanie nie jest zagadnieniem prostym.
Krzysztof Kaźmierski
19.08.2023
Prawo unijne
Małżonkom nie przysługuje ulga dla rodzin 4+, jeśli w 2022 r. poza wychowywaniem trójki własnych dzieci byli opiekunami tymczasowymi dziecka z Ukrainy. Opiekun tymczasowy to nie opiekun prawny, nie ma więc prawa do preferencji – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie skorzysta też z ulgi rodzinnej na małoletniego uchodźcę.
Monika Pogroszewska
19.08.2023
Domowe finanse PIT

Częsta sprzedaż przez internet może być objęta podatkiem

Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy
Osoba sprzedającą przez internet używane rzeczy, np. ubrania czy książki, nie musi rozliczać się z fiskusem, jeśli poczeka pół roku od ich zakupu. Skarbówka może jednak zainteresować się tymi, którzy z handlu w sieci uczynili biznes - sprzedają w dużych ilościach, powtarzalnych wzorach, wskazujących na hurtowy obrót i z dużą częstotliwością.
Monika Pogroszewska
19.08.2023
Domowe finanse PIT Małe i średnie firmy
Wprowadzenie preferencyjnej stawki akcyzy na cydr należy ocenić pozytywnie. Jednak powinna ona dotyczyć wszystkich napojów klasyfikowanych jako cydr, żeby nie różnicować i nie rozdrabniać jednego produktu, opodatkowując go różnymi stawkami – pisze dr Jacek Matarewicz, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Jacek Matarewicz
18.08.2023
Akcyza

Lewiatan postuluje: Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki - proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu. Od 2022 roku, razem z Polskim Ładem, wprowadzona została reforma składki zdrowotnej: zniknęło odliczenie od podatku 7,75 proc. z 9 proc. zapłaconej składki, a przedsiębiorcy zaczęli płacić składkę, której wysokość uzależniona została od formy opodatkowania.
Grażyna J. Leśniak
18.08.2023
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W systemie koncesyjnym prawa dewizowego równolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe. Niedopuszczalne jest ich uchylenie w drodze zezwoleń dewizowych. Kary za naruszanie zakazu uregulowane zostały w ustawie Kodeks karny skarbowy.
Krzysztof Kaźmierski
18.08.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy
Spółka współpracująca z influencerem odliczy wartość przekazanych mu towarów, np. ubrań czy obuwia. Ale wartość świadczonej przez niego usługi reklamowej musi uznać za przychód - wynika z najnowszego wyroku WSA. Eksperci wskazują, że odrębną równie istotną kwestią jest rozliczenie samego twórcy internetowego. Zapłata za reklamę będzie dla niego najczęściej przychodem z działalności gospodarczej.
Monika Pogroszewska
18.08.2023
CIT PIT Nowe technologie Małe i średnie firmy
Polska gospodarka zwolni w 2023 r., ale nie ma mowy o recesji. Będziemy mieli wzrost PKB rzędu 1 proc. W 2024 r. PKB wzrośnie o co najmniej 3 proc. – powiedział w czwartek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że w drugiej połowie tego roku inflacja będzie spadać.
mp/PAP
17.08.2023
Finanse publiczne

Najem mieszkań w biznesie z 29-krotnie wyższą stawką podatku

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Duże miasta już teraz pobierają najwyższą stawkę podatku od wynajmowanych mieszkań, jeśli właściciel jest przedsiębiorcą lub prowadzi tzw. najem krótkoterminowy – wynika z odpowiedzi samorządów na pytania Prawo.pl. Miasta powołują się na stanowisko Ministerstwa Finansów, a resort na zmiany w orzecznictwie. Jednak według ekspertów, tak wysoka stawka nie wynika z przepisów. W praktyce zapłacą za to lokatorzy.
Monika Pogroszewska
17.08.2023
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości

Już za miesiąc e-paragony w nowej formie

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią wystawianie paragonów za pomocą nowej platformy Ministerstwa Finansów, tzw. HUB-u paragonowego. Kupujący - bez podawania swoich danych osobowych - zainstaluje na telefonie aplikację, która nada mu unikalny identyfikator i pozwoli odbierać paragony. Jednak nie w każdym sklepie będzie można skorzystać z nowego rozwiązania, ponieważ dla sprzedawców będzie ono dobrowolne.
Monika Pogroszewska
16.08.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2023 r. z powodzeniem można określić jako przełomowe, a przy tym niezwykle istotne dla tysięcy polskich przedsiębiorstw, które każdego dnia delegują swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie Unii Europejskiej w ramach korzystania z unijnej swobody świadczenia usług - pisze Łukasz Kania, radca prawny.
Łukasz Kania
14.08.2023
PIT
Aż 96 proc. ankietowanych dyrektorów finansowych i podatkowych myśli o zmianie modelu operacyjnego w obszarze podatkowym. Na znaczeniu będzie zyskiwał co-sourcing podatkowy, czyli długofalowe wsparcie zewnętrznych doradców podatkowych działających w ramach struktur organizacji – wynika z najnowszej edycji międzynarodowego badania – 2023 EY Tax and Finance Operations.
Monika Pogroszewska
14.08.2023
CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Czy autor, który sam wydaje swoje książki, musi zakładać działalność gospodarczą? Jeśli nie musi, to w jaki sposób opodatkować sprzedaż takiej książki? Jak się z takiej sprzedaży rozliczać z urzędem skarbowym? Czy potrzebna jest kasa fiskalna, jeśli autor sprzedaje książkę na spotkaniach autorskich? Pamiętać należy, że przychody ze sprzedaży powinny zostać zaliczone do przychodów z praw majątkowych.
Krzysztof Kaźmierski
14.08.2023
PIT VAT
Wartość przyznanych punktów nie podlega opodatkowaniu. Punkty same w sobie nie są bowiem świadczeniem na rzecz pracownika, a jedynie określeniem (wyznacznikiem) wartości świadczeń, z których może on skorzystać. Przychodem będzie dopiero wartość świadczenia nabytego za punkty, ale w tym przypadku można - po spełnieniu dodatkowych warunków - skorzystać ze zwolnienia od PIT.
Krzysztof Kaźmierski
12.08.2023
PIT Doradca podatkowy
Sądy administracyjne potwierdzają, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej działa w ramach prawa, odmawiając wydania interpretacji w sprawie członków zarządu, którzy świadczą w ramach działalności gospodarczych usługi na rzecz swojej firmy - pisze Aleksander Dyl z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Aleksander Dyl
11.08.2023
Ordynacja PIT Doradca podatkowy
Pracownik oddelegowany do prac montażowych za granicę nie zapłaci podatku od noclegu i transportu, które zafundował mu pracodawca - orzekł NSA w przełomowym wyroku. Dotychczas orzecznictwo było odmienne. W niedawnym orzeczeniu sąd powołał się na przepisy UE. Orzekł, że skoro zgodnie z dyrektywą UE świadczenia rzeczowe nie stanowią elementu wynagrodzenia, to nie stanowią też podstawy opodatkowania.
Monika Pogroszewska
10.08.2023
PIT Prawo unijne
Weryfikacja kontrahenta, czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą, jest zależna od organizacji i funkcjonujących procesów określenia statusu podatnika. KSeF nie zmienia dotychczasowej praktyki, którą stosowali w tym zakresie przedsiębiorcy - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Prawo.pl. Jednocześnie MF zapowiada wyjaśnienia w tej sprawie.
Monika Pogroszewska
09.08.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski