Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będący podatnikami podatku od towarów i usług, są obowiązani prowadzić ewidencję przychodów. Trzeba to robić od pierwszego dnia korzystania z ryczałtu. Przychody ujmuje się w kwotach netto, tj. bez podatku od towarowi usług.
Krzysztof Kaźmierski
23.03.2022
PIT VAT Rachunkowość
15 marca weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. Nowe przepisy przedłużą korzystne dla kredytobiorców rozwiązania, które obowiązywały do końca 2021 roku.
Piotr Szewczyk
23.03.2022
Domowe finanse CIT PIT
Czy można już pokusić się o podsumowanie dotychczasowych działań mających ograniczać wyłudzanie zwrotów oraz ucieczki od opodatkowania, zwłaszcza w podatku od towarów i usług? Zapewne, bo działania te przynajmniej deklaratywnie trwają już ponad pięć lat, bo wcześniejszych zabiegów uszczelniających o charakterze fiskalnym nie należało traktować poważnie.
Witold Modzelewski
23.03.2022
VAT Doradca podatkowy
Organ podatkowy nie ma obowiązku udostępniania akt sprawy zawsze, gdy strona wystąpi z takim żądaniem. Prawo wglądu podlega ograniczeniom w odniesieniu do dokumentów zawierających informacje niejawne, a także innych dokumentów wyłączonych przez organ z akt sprawy ze względu na interes publiczny. Chronione musi być dobro osób trzecich, niebędących stroną postępowania.
Wiesława Moczydłowska
23.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy RODO

AUTO ZWROT przyspieszył odzyskanie nadpłaty PIT i VAT

Ordynacja Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy
Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała we wtorek, że szybko zwraca nadpłatę podatku PIT i VAT na rachunki bankowe podatników. Skarbówka zapewnia, że dzięki automatyzacji zwrotów pieniądze mogą trafić na konto w ciągu kilku dni. Przez system AUTO ZWROT przeszło już ponad 1,1 miliona zwrotów podatku.
Krzysztof Koślicki
22.03.2022
Ordynacja Domowe finanse PIT VAT Doradca podatkowy
Jeśli prawo do dodatkowego świadczenia na rzecz członka zarządu wynika z uchwały zgromadzenia wspólników lub umowy spółki, możliwe jest zaliczenie do koszów podatkowych składek na jego ubezpieczenie na życie - zarówno w części ubezpieczeniowej, jak i inwestycyjnej. Wynika to z najnowszych interpretacji fiskusa.
Wiesława Moczydłowska
22.03.2022
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Obowiązujące przepisy pozbawiają fundusze z państw trzecich prawa do oprocentowania nadpłat. Zwrócił na to uwagę Naczelny Sąd Administracyjny i skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Problem ten może mieć znaczenie także dla innych podatków (np. VAT) - mówi Michał Niżnik, partner w zespole ds. podatków międzynarodowych w KPMG w Polsce, pełnomocnik funduszu EMS.
Krzysztof Koślicki
21.03.2022
CIT Doradca podatkowy Prawo unijne
Mija już ponad rok od wejścia w życie kontrowersyjnych przepisów rozszerzających obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. To dobry moment, aby podsumować okres ich funkcjonowania i przyjrzeć się jak zmieniało się podejście Ministerstwa Finansów do ich interpretacji – piszą eksperci Kancelarii Taudul Paczuski.
Anna Jaworska Joanna Białobrzewska
21.03.2022
CIT PIT Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia, które przedłuży o sześć miesięcy termin składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych. Dokumenty trzeba więc będzie złożyć do końca września, a nie – jak to jest obecnie – do końca marca.
Krzysztof Koślicki
21.03.2022
Ordynacja CIT PIT Doradca podatkowy Budownictwo

Budżet państwa to ustawa bez żadnej wartości – pokazuje nieprawdziwe dane

Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
Przenoszenie państwowych wydatków do zewnętrznych funduszy staje się regułą. Najnowszy przykład to uchwalone właśnie przepisy o obronie ojczyzny. Działanie rządu powoduje, że ustawa budżetowa staje się niewiarygodna, a rzeczywisty stan finansów państwa ukryty. Dodatkowy problem to zakładanie w budżecie danych, które już w chwili jego uchwalania są nieprawdziwe. Było tak chociażby z inflacją.
Krzysztof Koślicki
21.03.2022
Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Zaniechanie poboru obowiązuje od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku. Będzie dotyczyło dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Krzysztof Koślicki
19.03.2022
CIT Rachunkowość Ukraina
W przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej do majątku wspólnego małżonków, podatnik ma prawo do odliczenia 1/2 kosztów uzyskania przychodu w postaci nakładów na budowę budynku dotyczących usług murarskich, ciesielskich, udokumentowanych rachunkami uproszczonymi. Rachunki te muszą jednak zawierać wszystkie elementy wymagane dla faktury. Skarbówka łagodnie podchodzi do tego tematu.
Wiesława Moczydłowska
19.03.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Zbliża się termin składania deklaracji podatkowych za 2021 rok. To ostatnia możliwość dla samotnych rodziców, by skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczenia swoich przychodów z dzieckiem. W przyszłym roku, stosujący tę preferencję, podatnicy będą mogli skorzystać jedynie z ulgi dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł. Nie będzie już możliwości rozliczenia PIT-u razem z dzieckiem.
Yurii Krasniuk
18.03.2022
Domowe finanse PIT

Fiskus może posługiwać się dowodami z postępowań karnych

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Dowody zebrane w postępowaniu karnym skarbowym, które potwierdzają istnienie w transakcjach między kontrahentami pustych faktur, mogą być wykorzystane przez skarbówkę w sprawach podatkowych. Fiskus nie może jednak tych dowodów ukrywać przed podatnikiem. To niedopuszczalne, ponieważ w ten sposób organ ogranicza prawo podatnika do obrony swoich praw.
Krzysztof Koślicki Wiesława Moczydłowska
18.03.2022
Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Żaden doradca podatkowy i księgowy nie dysponuje w chwili obecnej wolnymi mocami przerobowymi, przy swoich dotychczasowych obowiązkach i nowych, wynikających z Polskiego Ładu oraz szeregu poprawek mających nadejść w kolejnych miesiącach. Czy taki miał być upragniony cel zaleceń – utrata księgowych i doradców podatkowych przez szpitale i przychodnie, a w konsekwencji brak jakichkolwiek ksiąg?
Agnieszka Czernik
18.03.2022
Rachunkowość Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłużyło czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. Poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów. Rozporządzenie przedłużające terminy rozliczenia do 30 czerwca zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Sobczak
17.03.2022
CIT Prawo gospodarcze
Nieprowadzenie księgi, nieprzechowywanie księgi we właściwym miejscu, a także brak powiadomienia w terminie organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub inny upoważniony podmiot, zostały odpowiednio usankcjonowane przez przepisy kodeksu karnego skarbowego. Powinni o tym pamiętać podatnicy, którzy z uwagi na przekroczenie ustawowych limitów przychodów są zobowiązani do zaprowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Krzysztof Kaźmierski
17.03.2022
Ordynacja Rachunkowość

VAT od usług finansowych nie taki oczywisty

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
Resort finansów zachęca do rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania usług finansowych. Problem jednak w tym, że przez brak przepisów przejściowych, prawidłowe rozliczenie podatku nie jest możliwe. Nie wiadomo chociażby, kiedy ma powstawać obowiązek podatkowy. Usługi finansowe są zasadniczo zwolnione z VAT, ale Polski Ład wprowadził możliwość ich dobrowolnego opodatkowania.
Krzysztof Koślicki
17.03.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse
W 2021 roku podatnicy skierowali do organów skarbowych więcej wniosków o interpretację niż rok wcześniej. Najczęściej pytali o PIT i VAT. Skarbówka wydała łącznie 23 025 indywidualnych interpretacji, z czego 1153 zaskarżono do wojewódzkich sądów administracyjnych. Eksperci ostrzegają, że Polski Ład spowoduje jeszcze większy wzrost wniosków do fiskusa i skarg do sądów.
Wiesława Moczydłowska
16.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
Na wniosek podatników i w dialogu z biznesem pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – na 1 stycznia 2025 r. - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie wprowadzą tego.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
PIT VAT Małe i średnie firmy
Rzecznik praw obywatelskich zwraca uwagę, że dziś bank ma obowiązek przekazania „skarbówce” informacji o rachunku bankowym osoby podejrzanej - od 1 lipca 2022 r. będzie to zaś dotyczyło osoby fizycznej. Ponadto dostęp do konta będzie możliwy nie tylko na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnika urzędu celno-skarbowego, ale także naczelnika urzędu skarbowego.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Ordynacja Doradca podatkowy
W rozliczeniu podatkowym za 2021 rok, podobnie jak w poprzednich latach, istnieje możliwość uwzględnienia ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta została wprowadzona w celu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Umożliwia ona pomniejszenie podstawy opodatkowania o równowartość niektórych wydatków, poniesionych np. na remonty budynków mieszkalnych lub instalację nowego źródła energii.
Anna Koperska
15.03.2022
PIT Rachunkowość
Darowizny przekazywane na cele charytatywne można odliczyć w rocznym rozliczeniu PIT. Wpłaty przekazane w tym roku, będzie można rozliczyć jednak dopiero w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku. Już teraz jednak można wesprzeć fundacje i stowarzyszenia, niosące pomoc Ukraińcom, przekazując im 1 proc. podatku.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse PIT Ukraina
Rodzice szukają sposobów, by przekazać zgromadzone środki tylko swojemu dziecku, a nie również jego małżonkowi. Zależy im, rzecz jasna, by zrobić to jak najtaniej. Chcą także uniknąć podatku. Zainteresowanie tematem potwierdzają najnowsze interpretacje podatkowe, ale i pytania trafiające do redakcji Prawo.pl.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Osoba prywatna może sprzedać bez podatku dochodowego elementy zbieranej przez lata kolekcji. Dopóki transakcje nie mają charakteru inwestycyjnego, nie trzeba do tego rejestrować działalności gospodarczej. Ale nabywca czasami ma obowiązek zapłaty 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Taką daninę płaci się nawet od umowy kupna-sprzedaży psa.
Krzysztof Koślicki
15.03.2022
Domowe finanse PIT
Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu, wielu przedsiębiorców zdecydowało się na zmianę formy opodatkowania i przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Okazuje się jednak, że mają teraz problemy w bankach. Ryczałtowcy nie prowadzą pełnej księgowości, ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bankom trudno więc oszacować ich zdolność kredytową.
Krzysztof Koślicki
14.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Specustawa dla uchodźców bez ochrony państwowych spółek i urzędników

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Przy okazji niesienia pomocy Ukrainie Sejm zdecydował też o zwolnieniu z odpowiedzialności za nietrafione decyzje państwowe podmioty gospodarcze i urzędników. Wywołało to kontrowersje, jako regulacja nieuzasadniona i niedopuszczalna w ustawie poświęconej zupełnie innym sprawom. Senat w piątek wykreślił te przepisy, a w Sejmie w sobotę nie znalazła się większość dla odrzucenia tej poprawki.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.03.2022
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina
Tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Poinformował również, że trwają pracę nad tarczą antyputinowską. Ochrona przed inflacją weszła w życie 1 lutego, jej celem była obniżka podatków i akcyzy na paliwa, gaz, energię elektryczną. Zmniejszyły się również stawki, którymi objęte zostały podstawowe produkty żywnościowe.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2022
Ukraina
Zakup klimatyzacji z funkcją grzania można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Trzeba jednak wykazać związek poniesionego wydatku z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, którego celem jest każdorazowo modernizacja istniejącego budynku, Chodzi o docieplenie i modernizację systemu grzewczego. Tak wynika z najnowszej interpretacji skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
12.03.2022
Domowe finanse PIT

Paulina Biskup: Refundacja pracownikom kosztów pracy zdalnej bez PIT

PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wypłacane przez pracodawcę kwoty ekwiwalentu pracownikom wykonującym pracę zdalną w formie ryczałtu za zwiększone koszty prądu i wody oraz koszty dostępu do internetu, zakupu sprzętu elektronicznego, biurka i fotela, nie stanowią przychodu ze stosunku pracy. Na pracodawcy nie ciążą więc obowiązki płatnika z tego tytułu – mówi radca prawny Paulina Biskup.
Wiesława Moczydłowska
12.03.2022
PIT Rachunkowość Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski