Prawo.pl

Nowa definicja budowli to wyzwania dla firm i gmin

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Przedsiębiorcy nie powinni się spodziewać rewolucyjnych zmian w podatku od nieruchomości - zapowiada Ministerstwo Finansów, które przedstawi niedługo projekt zmian realizujących wytyczne Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie zmiany będą wymagać od przedsiębiorców kilku tygodni przygotowań. Do nowych przepisów zostaną przeniesione regulacje, które dotychczas były przedmiotem sporów, ale to daje też szansę na korzystne ich rozstrzygnięcie.
Monika Pogroszewska
23.05.2024
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Nieruchomości
Celem 6 Dyrektywy AML w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ma być przede wszystkim ujednolicenie praktyk państw Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa ma też usprawnić współpracę międzynarodową, koordynowaną odtąd przez Urząd AMLA, którego powołanie może wkrótce nastąpić – piszą Monika Strzelecka-Kiray i Magdalena Warzecha z Deloitte.
Monika Strzelecka-Kiray Magdalena Warzecha
23.05.2024
Prawo europejskie
Krajowa Administracja Skarbowa kontroluje konta bankowe Polaków. Od 1 lipca 2022 r. do 31 marca 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 407 wystąpień do banków, a naczelnicy urzędów celno-skarbowych 3112 - odpowiada resort. Korzystanie przez organy KAS z omawianego uprawnienia podlega stałemu monitorowaniu.
Renata Krupa-Dąbrowska
22.05.2024
Spółki Małe i średnie firmy Banki
Wyroki NSA wskazują, jak ważne jest przedstawienie przez podmiot ubiegający się o wydanie opinii o stosowaniu preferencji wszelkich materiałów mogących mieć wpływ na zastosowanie preferencji w WHT już na etapie składania wniosku. Organ dokonuje analizy wyłącznie przedstawionych mu w sprawie informacji i dokumentów, nie ma obowiązku gromadzenia dodatkowego materiału dowodowego - pisze Weronika Sydow, konsultant w ABC Tax.
Weronika Sydow
22.05.2024
Ordynacja CIT
W ciągu roku powstało ponad tysiąc fundacji rodzinnych, a kolejne kilkaset czeka na rejestrację. To dużo więcej niż oczekiwano, co potwierdza, jak potrzebna była ta ustawa. Wiadomo już jednak, które elementy wymagają poprawy. Według prawników, należy doprecyzować kwestie prowadzonej przez fundacje działalności gospodarczej oraz opodatkowania świadczeń wypłacanych z fundacji. O wykładni niektórych przepisów zdecydują sądy administracyjne.
Monika Pogroszewska Inga Stawicka
22.05.2024
Prawo gospodarcze

Rada Fiskalna zaopiniuje najważniejsze dokumenty budżetowe

Finanse publiczne Administracja publiczna
W trzecim kwartale 2024 roku powstanie Rada Fiskalna. Ma ona mieć charakter ekspercko-doradczy i służyć poprawie jakości zarządzania finansami publicznymi. Będzie opiniować najważniejsze dokumenty budżetowe. Polska, jako jedyny kraj UE, nie posiada obecnie instytucji spełniającej wymogi dotyczące niezależnych instytucji fiskalnych wymaganej w ramach nowych regulacji UE.
Robert Horbaczewski
21.05.2024
Finanse publiczne Administracja publiczna
Ministerstwo Finansów planuje wypracować z przedsiębiorcami „system kontrolowanego trochę wcześniejszego wejścia do KSeF niektórych firm”. Chodzi o testowanie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur wcześniej niż 1 lutego 2026 r. Mogłoby to nastąpić od lipca 2025 r. W czerwcu 2024 r. planowane są kolejne konsultacje publiczne, by ewentualne zmiany wdrożyć późną jesienią.
Monika Pogroszewska
21.05.2024
VAT KSeF
Przedsiębiorca, który nie skorzystał z ulgi na działalność badawczo-rozwojową ze względu na zbyt niskie dochody, może odliczyć koszty kwalifikowane w formie ulgi na innowacyjnych pracowników w ciągu sześciu kolejnych lat - potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Według ekspertów to korzystna interpretacja, która daje możliwość przeniesienia ulgi na kolejne lata.
Monika Pogroszewska
21.05.2024
CIT PIT Doradca podatkowy
Karta Praw Podatnika powinna być przyjęta w drodze odrębnej ustawy jako zasady ogólne. Warto podjąć wysiłek, żeby sformułować specyficzny interes podatnika i skonstruować prawa, które będą ten interes chroniły w tej szczególnej relacji podatnika z fiskusem. Doradcy podatkowi stoją na straży praw podatnika, a ich samorząd popiera opracowanie karty – wynika z konferencji zorganizowanej przez korporację doradców podatkowych z okazji Dnia Doradcy Podatkowego.
Wiesława Moczydłowska
20.05.2024
Doradca podatkowy
Przedsiębiorcy wstrzymują prace nad wdrożeniem obowiązkowego KSeF do czasu, aż będzie znany ostateczny kształt nowych przepisów oraz schema, czyli parametry techniczne. Powstają też wątpliwości czy KSeF będzie zgodny z unijnym pakietem VIDA, który za kilka lat wprowadzi e-fakturowanie na poziomie UE. Dobra wiadomość jest taka, że mimo iż MF nie przewiduje specjalnej ulgi, pozwala w określonych przypadkach skorzystać z ulgi B+R na KSeF.
Monika Pogroszewska
20.05.2024
VAT Doradca podatkowy KSeF

Czy będzie emerytura bez podatku i składek dla wszystkich?

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne
Kwoty składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe obniżają podstawę opodatkowania. W rezultacie można przyjąć, że skoro emerytury i renty pochodzą ze składek, to niejako składki opodatkowane są po raz pierwszy przy wypłacie tych świadczeń – twierdzi MRPiPS. Już wiadomo, że realizacja obietnicy przedwyborczej, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku w PIT z obecnych 30 000 zł do 60 000 zł obniży wpływy budżetowe z tego podatku o 52,5 mld zł. Poza tym skorzystają na tym wszyscy, a nie tylko seniorzy.
Grażyna J. Leśniak
18.05.2024
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne
Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może odliczyć wydatki na psychoterapię, a także muzykoterapię, alpakoterapię i spotkania z logopedą. Ulga przysługuje również na zajęcia w prywatnym przedszkolu terapeutycznym. Skarbówka potwierdza, że wszystkie te terapie są zabiegami rehabilitacyjnymi.
Monika Pogroszewska
18.05.2024
PIT Niepełnosprawność
Przedsiębiorcy z Marywilskiej 44 mogą wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Krajowa Informacja Skarbowa uruchomiła też specjalną, tymczasową infolinię pod numerem 22 460 59 30, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT i VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Monika Pogroszewska
17.05.2024
Ordynacja
Podstawę opodatkowania VAT od transakcji wniesienia do spółki aportu w zamian za jej akcje stanowi wartości emisyjna tych akcji, jeżeli strony uzgodniły, że ta wartość stanowi zapłatę za aport – tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 8 maja 2024 r. (sygn. C-214/23) - piszą Barbara Białas i Jakub Śmiałek z ENODO Advisors.
Barbara Białas Jakub Śmiałek
16.05.2024
VAT Prawo europejskie
Ordynacja podatkowa pozwala dziś na instrumentalne wszczynanie postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo pozytywnie ocenia propozycję uchylenia tego przepisu w projekcie deregulacji prawa gospodarczego przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. RPO zgłasza jednak także i krytyczne uwagi do tego projektu.
Renata Krupa-Dąbrowska
16.05.2024
Ordynacja Prawo gospodarcze
Korekta warunków transakcji i uaktualnienie jej do warunków rynkowych nie spowoduje wstecznie zmian na gruncie przepisów o cenach transferowych. Dla grupy kapitałowej oznacza to utratę statusu podatnika CIT – wynika z orzeczenia WSA w Warszawie. Według ekspertów wyrok zmusza podatników do bezpośredniej i bardzo restrykcyjnej, bieżącej weryfikacji warunków transakcji kontrolowanych.
Monika Pogroszewska
16.05.2024
CIT Doradca podatkowy
Ministrowie finansów Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie dyrektywy FASTER, mającej uregulować kwestię tzw. podatku u źródła. Podmioty inwestujące w innym kraju członkowskim będą mogły przyspieszyć zwrot nadpłaconego podatku, korzystając z elektronicznego certyfikatu rezydencji podatkowej.
mp/PAP
15.05.2024
CIT Prawo europejskie
Sprawozdawczość podatkowa, Krajowy System e-Faktur i planowane zmiany w podatku od nieruchomości - będą głównymi tematami VIII edycji Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Kongres ma być platformą współpracy między przedsiębiorcami, doradcami podatkowymi, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów.
Monika Pogroszewska
15.05.2024
PIT VAT Doradca podatkowy KSeF

Najważniejsze wyroki podatkowe w 2023 i 2024 roku

Prawo gospodarcze Prawo europejskie
Do najważniejszych orzeczeń podatkowych ostatnich miesięcy należą wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące definicji budowli w podatku od nieruchomości oraz stawki tego podatku na garaże podziemne. Przełomowe znaczenie ma również wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący nieodpłatnego przekazywania prenumeratorom smartfonów lub tabletów.
Monika Pogroszewska
15.05.2024
Prawo gospodarcze Prawo europejskie

Konkurs "Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" 2024 - znamy laureatów

Ordynacja Administracja publiczna Prawo gospodarcze
43 urzędy skarbowe z całej Polski otrzymały wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, zorganizowanego przez przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową. W najlepszej trójce znalazły się: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, Urząd Skarbowy w Żywcu i Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Wyboru dokonało ponad 10 tys. przedsiębiorców.
Monika Pogroszewska
14.05.2024
Ordynacja Administracja publiczna Prawo gospodarcze

SN: Sąd źle wyliczył grzywnę za błąd w fakturze

Prawo karne Podatki i opłaty lokalne
Podatniczka została skazana na zapłacenie grzywny z powodu fałszywej faktury. Sąd orzekający uwzględnił wniosek o skazanie, w sytuacji gdy uzgodniona w nim grzywna kwotowa wynosiła 33 tys. zł, mimo że nie stanowiła równowartości postulowanej – i ostatecznie orzeczonej - grzywny 500 stawek dziennych w wysokości 95 zł. Sąd naruszył w ten sposób rażąco prawo – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.05.2024
Prawo karne Podatki i opłaty lokalne
Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku pożaru odliczą związane z tym straty. Spełniony został bowiem warunek stawiany przez skarbówkę, iż możliwość odliczenia dotyczy zdarzeń losowych, niezależnych od podatnika. Według ekspertów poszkodowani powinni też mieć możliwość odliczenia VAT od towarów, które spłonęły. Natomiast jeśli otrzymają odszkodowanie, co do zasady będzie ono dla nich przychodem.
Monika Pogroszewska
14.05.2024
CIT PIT VAT Doradca podatkowy
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz, nie są zaliczane do użytków rolnych i nie powinny być uwzględnione przy ustalaniu przez wójta limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – uważa RIO w Lublinie.
Robert Horbaczewski
13.05.2024
Samorząd terytorialny Akcyza
W 2023 r. zakończyły się 13 023 kontrole podatkowe, z czego 7053 (54 proc.) dotyczyły VAT. Skarbówka zakończyła też 7186 kontroli celno-skarbowych, z czego 4082 (57 proc.) dotyczyło VAT. Sankcje VAT nałożono w 279 zakończonych kontrolach celno-skarbowych i 1414 zakończonych kontrolach podatkowych - wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Monika Pogroszewska
13.05.2024
VAT
Samorząd zawodowy doradców podatkowych rozpoczyna szeroką dyskusję na temat wprowadzenia nowej ulgi w podatkach dochodowych, związanej z bezpieczeństwem. Mogliby z niej skorzystać i przedsiębiorcy, i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Pomysłodawcy proponują, by ulga objęła dodatkowe odliczenie wydatków na m.in. szkolenia, poprawę cyberbezpieczeństwa i zakup specjalistycznego sprzętu.
Monika Pogroszewska
13.05.2024
CIT PIT Doradca podatkowy
Wypłacane stypendystom świadczenia pieniężne stanowią przychód wolny od podatku dochodowego. Dzięki temu, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego +, który jest jednym z rodzajów funduszy strukturalnych UE, świadczeniobiorca nie musi naliczać zaliczek na podatek i wystawiać z tego tytułu PIT-11.
Malwina Pasternak-Janik
11.05.2024
PIT
Posłowie Lewicy proponują wprowadzić wyższą stawkę podatku od czynności cywilno-prawnych dla flipperów. Ma to pomóc uzdrowić rynek mieszkaniowy. Zdaniem ekspertów - nie tędy droga. Nie rozwiąże to kryzysu mieszkaniowego, a flipperzy będą omijać przepisy albo przerzucać PCC na klientów. Ta propozycja to czysty populizm.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2024
Nieruchomości

Fiskus może chcieć podatku od prezentu na komunię

Ordynacja Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Maj to miesiąc pierwszych komunii i organizowanych z tej okazji spotkań rodzinnych. Wśród najpopularniejszych prezentów są drony, smartfony, tablety, biżuteria i quady. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dla fiskusa taki upominek to darowizna, która może podlegać opodatkowaniu. Podstawowe znaczenie ma wartość prezentu i to, kto go wręczył.
Krzysztof Koślicki Monika Pogroszewska
11.05.2024
Ordynacja Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego - w trybie kontroli następczej - nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. Do Trybunału trafią też nowelizacje ustaw o rachunkowości, o kredycie konsumenckim i o ochronie zabytków. Ustawy te wcześniej zostały podpisane przez prezydenta.
Monika Pogroszewska
10.05.2024
Rachunkowość Administracja publiczna Kredyty
Budżety jednostek samorządu terytorialnego mają być zasilane przede wszystkim dochodami własnymi, pochodzącymi z PIT i CIT. Aby wprowadzane przez rząd i parlament zmiany w tych podatkach nie wpływały na poziom dochodów gmin, powiatów i województw, resort finansów proponuje zastąpienie obecnych udziałów specjalnym algorytmem.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
10.05.2024
Finanse samorządów