Prawo.pl
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 czerwca 2023 r. (sprawa C-322/22) otworzył drogę do ubiegania się od państwa polskiego zwrotu należytej rekompensaty z tytułu pozbawienia środków pieniężnych pobranych niezgodnie z prawem Unii - piszą Michał Niżnik i Kamil Smarzewski z KPMG w Polsce.
Michał Niżnik Kamil Smarzewski
04.08.2023
Ordynacja Prawo unijne
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów formularze MDR-3, dotyczące schematów podatkowych tzw. krajowych, za cały okres trwania zawieszenia terminów raportowania MDR należało złożyć do 1 sierpnia 2023 r. Z wykładni dokonanej przez MF wynika zatem, że w przypadku MDR-3 termin rozpocznie i zakończy swój bieg tego samego dnia. Trudno się z takim podejściem zgodzić - pisze Beata Krokos z MartiniTAX.
Beata Krokos
03.08.2023
Ordynacja Doradca podatkowy

Ryczałt 8,5 proc. jest, ale coraz trudniej z niego skorzystać

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Stawka 8,5 proc. ryczałtu od działalności usługowej jest najbardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców z wielu branż, ale też często ryzykowna. Przepisy są bowiem na tyle niejednoznaczne, że organ podatkowy może ją zakwestionować i zażądać dodatkowej daniny. Ostatnio fiskus podważa stosowanie 8,5-proc. ryczałtu od usług IT. Informatyk, którego nie chroni interpretacja, może być zmuszony dopłacić podatek.
Monika Pogroszewska
03.08.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Wyrejestrowanie samochodu na zimę - branża bije na alarm

Prawo karne Samorząd terytorialny Ubezpieczenia
Komisja deregulacyjna chce umożliwić czasowe wycofanie z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu, a nie tak jak jest do tej pory, jedynie niektórych pojazdów i tylko w szczególnych przypadkach. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych biją na alarm, że takie rozwiązanie może otworzyć „puszkę Pandory”. A pozorne oszczędności dla wielu, mogą stać się wydatkiem dla wszystkich właścicieli pojazdów.
Robert Horbaczewski
02.08.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny Ubezpieczenia
W obliczu nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego, coraz więcej podatników poszukuje rozwiązań, które mogą zabezpieczyć ich działalność w obszarze podatków. Interpretacje indywidualne, wiążące informacje stawkowe czy choćby obowiązujące od czterech lat opinie o stosowaniu preferencji to dziś podstawowe narzędzia zapewnienia tax compliance organizacji - piszą Agnieszka Ławnicka i Dominika Kasińska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Agnieszka Ławnicka Dominika Kasińska
02.08.2023
Ordynacja Doradca podatkowy
Rozwiedziona matka nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia, nawet gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy niej. Nie jest samotnym rodzicem, bo z ugody mediacyjnej wynika, że ojciec zajmuje się dzieckiem ok. trzech dni w tygodniu – stwierdził w najnowszej interpretacji dyrektor KIS. To zmiana na niekorzyść, bo wcześniej fiskus zgadzał się, że ulga przysługuje nawet osobom żyjącym w konkubinacie.
Monika Pogroszewska
02.08.2023
PIT Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów udostępniło zaktualizowaną wersję API Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) - środowiska testowego, które obsługuje struktury logiczne e-faktur FA(1) i FA(2) - poinformował resort we wtorek. Celem jest przetestowanie nowego rozwiązania przez podmioty zajmujące się rozwojem oprogramowania do fakturowania. Testy umożliwiają dostosowanie systemów informatycznych do wdrożenia KSeF.
Monika Pogroszewska
01.08.2023
VAT Rachunkowość

Nowa ulga w podatku od czynności cywilnoprawnych to miliony złotych mniej dla gmin

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo Finanse
Kto kupi pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych - wynika z nowego zwolnienia wprowadzonego do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Cieszą się podatnicy, bo zapłacą niższe daniny. Posłowie, bo mogą pochwalić się, że służą wyborcom. Minister finansów, bo nowe ulgi i zwolnienia nie kosztują budżetu państwa ani złotówki. Poszkodowane są za to miasta i gminy, bo nowa ulga kolejny raz uszczupla ich dochody budżetowe.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
01.08.2023
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo Finanse
Kupujący będzie zwolniony z PCC, jeśli nabywa pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wprowadzony zostanie natomiast dodatkowy, 6-proc. podatek od zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania. Obejmie on mieszkania w jednym lub kilku budynkach, znajdujących się na jednej nieruchomości gruntowej. To nie koniec, nabywcy będą musieli zapłacić dwie daniny – VAT i dodatkowy PCC. Do tej pory takie połączenie było niedopuszczalne.
Krzysztof Koślicki Monika Pogroszewska
01.08.2023
Doradca podatkowy Finanse
Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie w sprawie podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Zgadza się, że podatnicy mogą uwzględnić straty z lat poprzednich. Zapowiada zmianę niekorzystnych dotychczas interpretacji i uzupełnienie objaśnień podatkowych. Eksperci podkreślają, że forsowany dotychczas przez skarbówkę zakaz odliczenia strat nie wynikał z przepisów. Brakuje jednak stanowiska MF na temat możliwości odzyskania nadpłaty za poprzednie lata.
Monika Pogroszewska
01.08.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych, najczęściej pracowników zakładu pracy, nie będzie stanowić przychodu opodatkowanego PIT. Zgodnie z niedawno wydaną interpretacją podatkową, pracodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Malwina Pasternak-Janik
31.07.2023
PIT HR
Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2023 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom - stanowi tak rozporządzenie z 21 czerwca 2023 r. Zwolnienie dotyczy nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.
Monika Pogroszewska
31.07.2023
PIT

Rolnik zrobi odpis podatkowy na związki zawodowe rolników

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Od 1 stycznia 2024 r. indywidualni rolnicy oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne będą mogły przekazać 1,5 proc. podatku rolnego na konto związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnemu zrzeszającemu rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - wynika z nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dzienniku Ustaw.
Robert Horbaczewski
31.07.2023
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Trybunał Sprawiedliwości UE zajął się kwestią podstawy opodatkowania VAT przy odsprzedaży dzieł sztuki, gdy został zapłacony VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia. W wyroku z 13 lipca br. orzekł, że VAT zapłacony od WNT dzieła sztuki należy doliczyć po podstawy opodatkowania przy odsprzedaży w drodze VAT marży.
Małgorzata Łodzińska-Tchórznicka
31.07.2023
VAT Doradca podatkowy Prawo unijne
Podatnicy już teraz powinni rozpocząć przygotowania do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, by spełnić nowy wymóg od 1 lipca 2024 roku. Eksperci apelują o jak najszerszą kampanię informacyjną i wyjaśnienie wynikających z przepisów wątpliwości. Spodziewają się, że ułatwienia wynikające z KSeF będą odczuwalne dopiero za 2-3 lata. Ministerstwo Finansów zapowiada kampanię po zakończeniu prac w parlamencie.
Monika Pogroszewska
31.07.2023
VAT Rachunkowość Finanse
Dr hab. Stanisław Hońko został prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jego kadencja obejmie lata 2023-2026. Wcześniej funkcję prezesa pełnił Jerzy Koniecki.
Monika Pogroszewska
29.07.2023
Finanse
Przygotowując się do utworzenia fundacji rodzinnej, warto dokonać identyfikacji majątku rodzinnego oraz opracować plan i harmonogram przenoszenia poszczególnych jego składników na rzecz fundacji rodzinnej. Pozwoli to ustalić, które składniki majątku powinny być przeniesione na rzecz fundacji rodzinnej, a które pozostawione w rękach członków rodziny - piszą eksperci Deloitte Legal.
Łukasz Żuławiński Magdalena Kozak
29.07.2023
Spółki

Darowizna od rodziny bez podatku, ale uwaga na pułapki

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Pieniądze otrzymane od brata są zwolnione z daniny, nawet gdy brat ma wspólność majątkową ze szwagierką i wspólne konto w banku. Skarbówka potwierdza, że darczyńcą może być tylko jeden z małżonków – kluczowe jest jednak odpowiednie sformułowanie umowy. Należy przy tym pamiętać o nowych zasadach opodatkowania darowizn od 1 lipca 2023 roku.
Monika Pogroszewska
29.07.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. oraz nowelizacji tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Bez poprawek poparł też nowelizację ustawy o finansach publicznych, która wprowadza nowy mechanizm korygujący nadmierną nierównowagę finansów publicznych. Ustawy trafią teraz do prezydenta do podpisu.
Monika Pogroszewska PAP
28.07.2023
Finanse publiczne

Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku

PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Dla przedsiębiorcy, który wykupił samochód z leasingu, korzystniejsze od sprzedaży może być przekazanie auta w darowiźnie np. małżonkowi czy dziecku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że pozwala to uniknąć podatku bez czekania obowiązkowych sześciu lat. Po spełnieniu odpowiednich warunków, od takiej darowizny nie trzeba też płacić VAT.
Monika Pogroszewska
28.07.2023
PIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn
Objęcie udziałów przez nowego udziałowca powinno być zgłoszone jako zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku ze zmianą w KRS konieczne jest poniesienie stosownych opłat sądowych. Obciąża to spółkę. Może ona jednak odliczyć poniesione wydatki jako podatkowy koszt uzyskania przychodów.
Krzysztof Kaźmierski
27.07.2023
CIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Usługi związane z nauką języków obcych korzystają ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Preferencja ma charakter ogólny. Przysługuje więc niezależnie od tego, kto świadczy usługi, ani kto jest ich odbiorcą. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że może z niej skorzystać nawet deweloper.
Malwina Pasternak-Janik
27.07.2023
VAT Doradca podatkowy
W przypadku wystawiania faktur w euro dla zagranicznego kontrahenta, gdy miejscem opodatkowania jest Polska, faktury zawierają VAT. Wtedy różnice kursowe powstają w wyniku różnicy z przeliczenia przychodu należnego (kwota netto). Pojawia się zatem pytanie, jak postąpić z kwotą VAT.
Krzysztof Kaźmierski
26.07.2023
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Nie będzie jednak krytykowanego wcześniej obniżenia limitów dla płatności gotówkowych. Chodzi o wprowadzone do Polskiego Ładu ograniczenie płatności gotówką, przez obniżenie limitu z 15 do 8 tysięcy złotych, które miało obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja, która zapobiega wejściu w życie tych zmian, została właśnie opublikowana. To oznacza, że zostaje limit 15 tys. złotych.
Monika Pogroszewska Krzysztof Koślicki Agnieszka Matłacz
26.07.2023
Domowe finanse Finanse

Podział rządowej rekompensaty krzywdzi 66 miast powiatowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Unia Metropolii Polskich apeluje do Senatu o wprowadzenie zmian w podziale 14 mld zł „dodatkowych środków” pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Zaproponowane przez UMP zmiany mają na celu wsparcie 66 miast na prawach powiatu, które w największym stopniu odczuły negatywne skutki zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
26.07.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Samorządy mogą odliczyć cały VAT od wydatków na bieżące funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji oraz na inwestycje w ich rozwój, nie muszą stosować tzw. prewspółczynnika VAT – orzekł w przełomowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd podkreślił również, że organ podatkowy nie może modyfikować wniosku o interpretację, ale jest związany opisem przedstawionym przez podatnika.
Monika Pogroszewska
26.07.2023
Samorząd terytorialny VAT Doradca podatkowy
Statystyki przedstawione przez Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazują na zwiększenie efektywności kontroli przeprowadzanych przez urzędy skarbowe. Niewątpliwie jest to spowodowane w dużej mierze cyfryzacją systemu podatkowego i administracji skarbowej oraz uzyskaniem przez skarbówkę nowych narzędzi, które ułatwiają przeprowadzanie kontroli - pisze Jagoda Trela z ID Advisory.
Jagoda Trela
25.07.2023
VAT Doradca podatkowy
Firma organizująca spotkanie integracyjne musi dzielić wydatki. Odliczy koszty zaproszenia tylko części gości, m.in. własnych pracowników i członków zarządu. Fiskus wyklucza jednak z kosztów wydatki przypadające na współpracowników, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, członków rady nadzorczej, kontrahentów czy przedstawicieli lokalnych władz. Według ekspertów taki podział nie wynika wprost z przepisów.
Monika Pogroszewska
25.07.2023
CIT VAT Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów podało w poniedziałek informacje o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2023 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu państwa wyniósł w tym okresie 12,7 mld zł, co stanowi 18,7 proc. deficytu planowanego w ustawie budżetowej na 2023 r. Dochody budżetu były wyższe o 7 mld zł w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r.
Monika Pogroszewska
24.07.2023
Finanse publiczne
Ministerstwo Finansów przedłuża zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla gmin przy sprzedaży węgla mieszkańcom. Samorządy, które nie sprzedadzą paliwa do końca lipca 2023 r., będą mogły zrobić to później, bez konieczności instalowania kasy fiskalnej online. Dostawa węgla kamiennego jest i będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie pod warunkiem udokumentowania jej fakturą.
Monika Pogroszewska
24.07.2023
VAT