Podatek od spadków i darowizn płaci się według skali podatkowej. Stawki podatkowe, a także kwoty wolne określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Podatek może wynieść od 3 do 20 proc.

Od jakich kwot nie zapłacimy podatku
Kwoty wolne od opodatkowania wynoszą aktualnie:
•    dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej – 9637 zł,
•    dla drugiej grupy – 7276 zł,
•    dla trzeciej – 4902 zł.

Są to limity pięcioletnie.

Przepisy wskazują, że:
•    do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów,
•    do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
•    do grupy III – innych nabywców.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny
Przepisy podatkowe przewidują jednak całkowite zwolnienie z podatku darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny i to bez względu na wartość prezentu. Konieczne jest jednak zgłoszenie otrzymania darowizny w ciągu sześciu miesięcy. W tym celu trzeba złożyć w swoim urzędzie skarbowym wypełniony formularz SD-Z2. W przypadku darowizn pieniędzy dodatkowym wymogiem jest przekazanie ich w formie przelewu bankowego. Przekazanie gotówki nie zwalnia z podatku.

Do kategorii najbliższej rodziny, która może skorzystać z tego zwolnienia należą: małżonek, małżonka, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Przykłady
Piotr otrzymał od ojca 6 tys. zł. Darowizna ta będzie zwolniona z podatku, a Piotr nie musi nawet wypełniać żadnej deklaracji. Wartość darowizny jest bowiem niższa niż 9637 zł.

Anna otrzymała od rodziców 20 tys. zł. Wartość darowizny przekracza limit dla pierwszej grupy podatkowej. Jest wyższa niż 9637 zł. Anna otrzymała jednak pieniądze od najbliższej rodziny. Może zatem skorzystać ze zwolnienia z podatku. Musi w ciągu sześciu miesięcy zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego. Przekazanie pieniędzy musi też być w formie przelewu bankowego.


Więcej tekstów przygotowanych na Dzień Edukacji Prawnej znajdziesz tutaj >>

Ustawa o podatku od spadków i, Paweł BorszowskiUstawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz >>