Krzysztof Kaźmierski

Artykuły autora

Rozliczenia PIT w 2022 roku według nowej skali podatkowej

Domowe finanse PIT

Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie obowiązują dwie stawki 17 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego.

11.05.2022

Od opłat związanych z leasingiem można odliczyć VAT

VAT Rachunkowość

W przeważającej liczbie przydatków opłaty towarzyszące umowie leasingu są traktowane jako ściśle związane z tą umową, a co za tym idzie ich wartość wliczana jest do podstawy opodatkowania podatkiem VAT. To natomiast rodzi po stronie leasingobiorcy uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.

10.05.2022

Zakup samochodu na fakturę VAT-marża bez PCC

Podatki i opłaty lokalne Rachunkowość

Osoba, która kupiła samochód w komisie samochodowym na fakturę VAT marża, nie musi dodatkowo płacić z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynność ta jest bowiem objęta VAT. O wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje jednak okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług.

27.04.2022

Tabela kodów i podkodów w procedurze VAT-REFUND wymaga szczególnego podejścia

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Podatnicy VAT czynni, którzy w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej nabywają towary lub usługi na terytorium innego kraju UE, mają możliwość wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconego tam podatku od wartości dodanej, zawartego w cenie nabywanych towarów i usług. Aby uzyskać zwrot, muszą skorzystać z procedury VAT-REFUND.

14.04.2022

Wartości niematerialne i prawne trzeba wykazać w rozliczeniach VAT

VAT Rachunkowość

W pozycji wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych należy podać wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli jeden dokument zawiera zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków.

12.04.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    11
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski