Krzysztof Kaźmierski

Artykuły autora

Kod PKWiU a nierozpatrzenie wniosku o interpretację - temat wciąż budzi spory

PIT

Organy podatkowe nadal potrafią pozostawić wniosek o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia, z uwagi na niewskazanie przez podatnika kodu PKWiU. Po latach sporów i zwycięstwie podatników przed Naczelnym Sądem Administracyjnym okazuje się, że - z niezrozumiałych powodów - problem wciąż istnieje. Co gorsza, na wokandy trafia temat wydawałoby się już ostatecznie wyjaśniony, czyli interpretacja ustaw niestanowiących przepisów prawa podatkowego.

04.07.2024

Kto skorzysta ze wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem

PIT

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem jest najbardziej opłacalne przy dużych różnicach zarobków, gdy dochody małżonków podlegałyby opodatkowaniu według stawek w różnych progach podatkowych (12 oraz 32 proc.). Nie trzeba pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok, aby zyskać prawo do wspólnego rozliczenia. Wystarczy, że małżeństwo zostało zawarte np. w grudniu 2023 roku.

20.04.2024

Baza klientów to nietechniczne know-how podlegające amortyzacji

CIT

Nabycie praw wynikających z przejętych umów z kontrahentami stanowi nabycie wartości niematerialnych i prawnych, które - zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podlegają ujęciu w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

06.03.2024

Kiedy pracownik skorzysta z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

PIT

Autorskie koszty uzyskania przychodów dotyczą zarówno umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Są stosowane do wynagrodzeń podatników-twórców, uzyskujących przychody z przeniesienia praw autorskich. Warunkiem jest wydzielenie wynagrodzenia (honorarium) autorskiego z ogółu wynagrodzenia za pracę. W 2024 r. podatnicy mogą odliczyć 50 proc. przychodów, nie więcej jednak niż 120 tys. zł rocznie.

29.02.2024

Kwota wolna od podatku w 2024 r.

PIT Doradca podatkowy

Jedną z zapowiadanych na 2024 r. zmian w podatku PIT jest zmiana kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z obietnicami wyborczymi ma ona wynosić 60 000 zł. Na ten moment są to jednak plany rządu, co oznacza, że w 2024 r. obowiązującą kwotą wolną od podatku jest nadal kwota 30 000 zł.

25.02.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    23