Krzysztof Kaźmierski

Artykuły autora

Wydatki na windykację i egzekucję mogą być kosztem uzyskania przychodu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując często możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy i osiąganie przychodów. Dla kosztów sądowych i przedsądowych, związanych z dochodzeniem roszczeń w drodze egzekucji zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca kosztów uzyskania przychodu.

26.05.2023

Od lipca nowe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Otrzymując darowiznę nie możemy tracić z pola widzenia faktu, że świadczenie to może być opodatkowane. Chodzi tutaj o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn. Oczywiście, jak każda ustawa podatkowa, tak i ta przewiduje zwolnienie z opodatkowania, jak i preferencje podatkowe. Od lipca 2023 r. limity uprawniające do zwolnienia z podatku zostaną zmienione.

16.05.2023

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych wpływa na zasiłek chorobowy

Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

15.05.2023

Stypendium rektorskie nie pozbawia rodziców prawa do ulgi na dziecko

PIT Szkolnictwo wyższe

Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dalszej konsekwencji oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskanego stypendium rodzicom studenta przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Odliczenia dokonuje się w rocznym PIT.

11.05.2023

Brak pieczątki nie powoduje nierzetelności ksiąg rachunkowych

Ordynacja Rachunkowość

Jednostka może zaniechać umieszczania na dowodzie księgowym informacji o jego sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, jeżeli wynika to z przyjętej przez nią techniki dokumentowania zapisów księgowych. Korzystanie z tego prawa powinno jednak zostać udokumentowane w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

21.04.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    18
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski