Warto sprawdzić, czy otrzymanie drogiego upominku nie będzie przypadkiem opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.

Przepisy podatkowe o prezentach i darowiznach

Zasady opodatkowania prezentów określają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Opodatkowaniu podlega nabycie, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej:

  • 9637 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7276 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 4902 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Są to limity pięcioletnie.

Zobacz również: Prywatny majątek ma zostać w rodzinie - darowizna korzystna podatkowo >>

Czytaj więcej: Jak uniknąć zapłaty podatku od darowizn na przykładach? >

Grupy podatkowe dziecka

Weźmy teraz pod uwagę dziecko przystępujące do pierwszej komunii. W I grupie podatkowej znajdą się rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, ojczym oraz macocha. W II grupie będą dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, żony i mężowie rodzeństwa. Do III grupy podatkowej zaliczymy natomiast wszystkie pozostałe osoby.

Jeśli wartość darowizny nie przekracza powyższych limitów podatku płacić nie trzeba. Trzeba jednak pamiętać, że przy obliczaniu limitów przy darowiznach od tej samej osoby, trzeba zsumować wszystkie przekazania z ostatnich pięciu lat.

 

Zwolnienie dla najbliższej rodziny

Jeśli zdarzy się, że wartość darowizny przekroczy limit uprawniający do zwolnienia, konieczne będzie zapłacenie podatku. Rozliczenia muszą wtedy dokonać rodzice lub prawni opiekunowie małoletniego dziecka. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla II i III grupy podatkowej. Najbliższa rodzina może bowiem skorzystać ze specjalnego zwolnienia z podatku. Prezenty od rodziców, dziadków, pradziadków, rodzeństwa, ojczyma oraz macochy, nawet jeśli ich wartość będzie wyższa niż 9637 zł, nie zapłacą podatku, jeśli zgłosi się darowiznę do urzędu skarbowego. Zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania prezentu. Zgłoszenia w imieniu dziecka także muszą dokonać rodzice lub prawni opiekunowie. Dziecko bowiem samodzielnie nie może złożyć deklaracji podatkowej. Dodatkowym warunkiem jest jeszcze, jeśli prezentem były pieniądze, aby były przekazane przelewem bankowym. Nie może to być gotówka w kopercie.

Czytaj więcej: Prezenty o małej wartości a podatek VAT na przykładach >

 


Problematyczne prezenty w gotówce

Z przepisów wynika, że w przypadku darowizn pieniężnych, poza zgłoszeniem do urzędu w ciągu sześciu miesięcy, konieczne jest udokumentowanie otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. I to pojęcie przekazania na rachunek nabywcy okazuje się najbardziej problematyczne.
- Przekazanie na rachunek bankowy nabywcy należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności prawnej darowizny. Nie musi być to przelew z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego, ale wystarczy, że jest to wpłata na rachunek obdarowanego – tłumaczy Robert Smoczyński, radca prawny w kancelarii TLA. Ekspert zauważa jednak, że to pojęcie może być interpretowane wprost - na rachunek prowadzony dla nabywcy, lub może być interpretowane szeroko - na rachunek wskazany przez obdarowanego.

Zobacz również: Darowizna w gotówce – raz z podatkiem, raz bez >>

 

 

Podatek rozliczą rodzice

Na koniec przeanalizujmy trzy przykłady. W pierwszym rodzice dali dziecku prezent o wartości 5 tys. zł. Kwota ta jest niższa niż limit dla I grupy podatkowej, podatku nie trzeba będzie płacić. Dodatkowo nie trzeba dokonywać zgłoszenia otrzymania prezentu.

W drugim przykładzie dziecko dostało 10 tys. zł od babci. Podatku nie trzeba będzie zapłacić, jeśli zgłosi się darowiznę do urzędu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2. Dodatkowym warunkiem będzie w tym przypadku, aby pieniądze przekazane były w formie przelewu.

W trzecim przypadku dziecko dostało od przyjaciół rodziców prezent o wartości 5 tys. zł. W tej sytuacji podatek trzeba będzie zapłacić. Podatek rozlicza się na druku SD-3. Oba druki muszą podpisać rodzice.

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax, tłumaczy, że przestrzeganie przepisów prawa jest konieczne, a jego nieznajomość nie tłumaczy braku rozliczenia darowizny. Ekspertka zwraca uwagę, że limity zwolnień od podatku od spadków i darowizn są stosunkowo wysokie i wartość prezentów najczęściej nie będzie ich przekraczała. Przestrzega jednak przed ukrywaniem wysokich darowizn. Organy podatkowe w swoich działaniach kontrolnych mogą kierować się również donosami. Na ich podstawie mogą prowadzić czynności kontrolne i sprawdzać, czy należny podatek został zapłacony.