Przekazując środki pieniężne, ale również rzeczy na cele dobroczynne podatnicy mogą liczyć na istotne obniżenie podatku.

Rodzaje odliczanych darowizn w podatku PIT

Za 2021 r. ustawodawca przewidział następujące ulgi:

  • na cele pożytku publicznego,
  • na rzecz szkół i edukacji zawodowej,
  • na cele kultu religijnego,
  • na cele charytatywno - opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych,
  • na cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi),
  • na przeciwdziałanie COVID-19,
  • na cele realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühl-a oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

W dalszej części artykułu omówimy najczęściej wykorzystywaną ulgę, czyli ulgę na cele pożytku publicznego.

Czytaj też: Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn przekazania 1% podatku dochodowego >

Co można odliczyć?

Odliczeniu podlegają darowizny pieniężne oraz rzeczowe przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom z UE lub EOG. Z reguły są to stowarzyszenia lub fundacje, która nie są jednostkami podległymi administracji publicznej i nie działają w celu osiągania zysków.

Odliczeniu nie podlegają darowizny m.in. na rzecz: osób fizycznych, partii politycznych, państwowych oraz samorządowych jednostek publicznych (m.in. administracji rządowej, sądów, uczelni, szkół, szpitali, bibliotek), związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Czytaj też: Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy >

 

Ile i od czego można odliczyć?

Darowizny na działalność pożytku publicznego (i inne ww. cele) odliczamy od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. Kwota, jaką odliczamy, nie może być wyższa niż 6 proc. naszego dochodu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług.

Należy zaznaczyć, że limit 6 proc. dochodu jest wspólny dla darowizn na cele pożytku publicznego, szkoły i edukację zawodową, cele kultu religijnego oraz darowizn na kulturę i renowację zabytków.

Czytaj też: Klimek Krzysztof, Darowizny w PIT - poradnik >

Jak udokumentować darowiznę?

Podczas wypełniania PIT, należy wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. W przypadku darowizny pieniężnej wystarczający będzie dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu). Z kolei, w przypadku darowizny niepieniężnej konieczny będzie dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Kiedy i jaki formularz?

Darowiznę należy odliczyć w roku podatkowym, w którym rozliczamy zeznanie PIT. To znaczy, że darowiznę przekazaną w styczniu 2021 r. uwzględnimy w deklaracji składanej do końca kwietnia 2022 r.

Darowiznę odliczamy w formularzu PIT-36 lub PIT-37 (podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej). Jeśli rozliczamy się na zasadach ryczałtu, wtedy skorzystamy z PIT-28. Do wskazania ulg przyda nam się też załącznik PIT/O (PIT 0).

Zobacz również: Rozliczenie rocznego PIT tylko na specjalnym formularzu >>

 

1 proc. na OPP a przekazanie darowizny

Odrębnie od powyższych odliczeń można przekazać 1 proc. podatku zapłaconego w roku podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego. Kwota 1 proc. nie wpływa na wcześniej wskazane odliczenia darowizny.

Joanna Pacyga, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce