Wysokość kwoty drugiego, 32-proc. progu podatkowego nie była zmieniana od 2009 r. Cały czas wynosi on 85 526 zł. Po jego przekroczeniu dochody opodatkowane są według wyższej 32-proc. stawki PIT. Dochody nieprzekraczające tej kwoty podlegają natomiast opodatkowaniu 17-proc. podatkiem. Niższa stawka obowiązuje od października ubiegłego roku, wcześniej było to 18 proc.

Skala podatkowa 2020 i progi podatkowe 2020

Skala podatkowa i progi podatkowe określone są w art. 27 ustawy o PIT.

  • Przy podstawie opodatkowania do 85 528 zł podatek wynosi 17 proc.
  • Przy podstawie opodatkowania ponad 85 528 zł podatek wynosi 14 539,76 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Przy obliczeniu wysokości podatku uwzględnia się także kwotę zmniejszającą podatek.

Wynosi ona:

  • 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
    • 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  • 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
    • 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zobacz procedurę w LEX: Wybór formy opodatkowania przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą >

 


Przekroczenie progu podatkowego

W styczniu 2020 r. zmienił się moment naliczania zaliczki według stawki 32 proc. na podatek dochodowy od osób fizycznych po przekroczeniu górnej granicy pierwszego przedziału skali. Chodzi o kwotę 85 528 zł. Do końca 2019 r. pracodawcy, jako płatnicy PIT, pobierali zaliczkę według 32-proc. stawki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył próg podatkowy w wysokości 85 528 zł. Od stycznia 2020 r. płatnik musi już pobierać zaliczkę według wyższej stawki już w miesiącu przekroczenia progu. 32-proc. stawką objęta będzie kwota przekraczająca próg.

Zobacz procedurę w LEX: Dochody z pracy wykonywanej za granicą >

PIT według skali daje prawo do ulg

Rozliczenie podatku dochodowego według skali daje możliwość skorzystania z ulg. Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. Można odliczyć wtedy ulgę prorodzinną (na dziecko), ulgę rehabilitacyjną (odliczamy wtedy wydatki związane z niepełnosprawnością), wpłaty na IKZE, a także wydatki na internet.

Czytaj w LEX:

Ulga na dzieci na przykładach >

Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Odliczenie wydatków na internet w ramach ulgi w PIT - cały czas możliwe. Należy jednak pamiętać, że ulga internetowa jest obecnie mocno ograniczona. Można z niej skorzystać tylko przez dwa lata.

Zobacz również:
Ministerstwo Finansów nie podwyższy drugiego progu w PIT >>