Rząd zdecydował, że 16 maja zniesiony zostanie obowiązujący od 2020 roku stan epidemii. Jego wprowadzenie dotknęło również rozliczeń podatkowych. Część przepisów zostało zawieszonych, inne z kolei rozwiązania zostały wprowadzone tylko na czas epidemii.

 

Zmiany w podatkach już od czerwca

Dotyczą one kwestii takich jak:

  • podatek minimalny – wraz z końcem miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii przestanie obowiązywać zwolnienie z podatku minimalnego. Chodzi o przychody z wynajętych budynków. Od czerwca trzeba więc będzie naliczać podatek od nadwyżki przychodu przekraczającej 10 mln zł, według stawki 0,035 proc. miesięcznie
  • odliczanie darowizn przekazywanych na cele związane z Covid-19 – od czerwca zniknie możliwość odliczania darowizn przekazywanych na cele związanych z Covid-19. Chodziło o darowizny przekazywane na przeciwdziałanie Covid-19 na rzecz wybranych instytucji / NGO, przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19., w wysokości kwoty darowizny 150% lub 200% kwoty darowizny, w zależności od terminu jej przekazania.
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – obowiązuje do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19.

 

Zmiany także w podatku akcyzowym

Po odwołaniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 138t ustawy o podatku akcyzowym. Przypomina o tym Ministerstwo Finansów.

Resort zwraca uwagę, że po odwołaniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 138t ustawy o podatku akcyzowym. Znowelizowany przepis miał obowiązywać od 1 maja 2021 r. jednak na czas pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 utrzymano czasowo w mocy jego poprzednie brzmienie. Z chwilą odwołania stanu epidemii podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów, bez względu na kod CN, zawierających w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50 proc. objętości skażony:

  1. mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
  2. mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
  3. alkoholem izopropylowym

- będą musiały prowadzić rejestr podmiotów odbierających te wyroby sprzedane w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów.

 


Niektóre rozwiązania zostaną z nami do końca roku

Do końca roku pozostanie natomiast możliwość rozliczania w zaliczkach na PIT / CIT kosztów kwalifikowanych B+R ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałaniu Covid-19, które ponoszone były w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19. Również do końca roku można będzie można korzystać z ulgi na złe długi.

Również do końca roku obowiązywały będą wyższe limity zwolnień z PIT dla zapomóg i świadczeń losowych wypłacanych na rzecz pracowników.

Zobacz również: Fałszywy powrót do normalności - stan epidemii zmieni się w stan zagrożenia >>

 

Skutki odwołania zagrożenia epidemicznego

Na inne zmiany trzeba będzie z kolei poczekać aż do końca stanu zagrożenia epidemicznego.

Chodzi tu m.in. o certyfikaty rezydencji i zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy. W okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego oraz dwa miesiące dłużej płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie.

Z kolei, termin do zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy wynosi 3 dni, jednak na czas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego został wydłużony do 14.