Zmiany w systemie nadawania naziemnej telewizji cyfrowej wywołały zwiększone zainteresowanie zakupem telewizorów. Przypomnijmy, że zmiany te poprzez wprowadzenie systemu DVB-T2 z kodekiem HEVC mają miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić w ciągu 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach, w okresie od 28 marca do 27 czerwca br. Wprowadzenie standardu DVB-T2 dla posiadaczy starszych dekoderów lub telewizorów może oznaczać konieczność wymiany urządzenia na nowe. Gospodarstwa domowe będą mogły liczyć na rządowe wsparcie w wysokości 100 zł na zakup dekodera DVB-T2/HEVC. Natomiast przedsiębiorcy mogą rozważyć zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych. Interpretacje organów skarbowych są korzystne, przy spełnieniu określonych warunków.

Czytaj też: Wydatki na spotkania biznesowe w restauracjach w kosztach podatkowych >

 

 

Telewizor w kancelarii prawnej i w domu prawnika

Prawniczka prowadzi działalność gospodarczą - doradztwo prawne, w tym zastępstwo procesowe jako profesjonalny pełnomocnik. Działalność polega na doradztwie prawnym m.in. podmiotom z grupy kapitałowej, mających swoje oddziały na terenie całej Polski poprzez współpracę B2B. Prawniczka prowadzi m.in. bieżącą obsługę prawną tych podmiotów (w trybie zdalnym) oraz zlecone jej w wyniku tej obsługi sprawy sądowe. 

Kontrahenci, klienci korzystają coraz chętniej wyłącznie ze zdalnej formy kontaktu, która pozwala jednocześnie na połączenie się kilku osób w różnych miejscach.

Podatniczka zamierza zakupić telewizor, który ma służyć jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji oraz do prezentowania, udostępnionej przez innych członków zespołu, zawartości ekranu (tzw. screen-sharing).

Czytaj też: Abonamenty medyczne dla rodzin pracowników jako koszt podatkowy pracodawcy - omówienie wykładni >

 

Telewizor do gabinetu w domu

W domu prawniczki znajduje się specjalne wydzielone pomieszczenie na cele prowadzenia działalności gospodarczej (gabinet). Telewizor zostanie umieszczony w gabinecie, w którym prawniczka wykonuje swoje obowiązki służbowe. Dochody z prowadzonej przez prawniczkę działalności gospodarczej są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Zakupiony telewizor będzie stanowił środek trwały z uwagi na planowane użytkowanie dłużej niż 1 rok, jednakże jego wartość będzie poniżej kwoty 10 tys. zł netto.

Prawniczka powzięła wątpliwość, czy wydatki poniesione w związku z planowanym zakupem telewizora mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w całości?

Zdaniem prawniczki, wydatki te spełnią przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Tym samym wydatki te można w całości uznać za koszty podatkowe, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zobacz również: Drogi zegarek adwokata może być kosztem uzyskania przychodu >>

Czytaj też: Prezenty dla kontrahentów oraz spotkania z klientami a koszty uzyskania przychodu >

Korzyść podatkowa i obowiązek wykazania związku przyczynowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 kwietnia 2022 r. stwierdził, że stanowisko podatniczki jest prawidłowe (nr 0114-KDIP2-1.4011.174.2022.2.MW). Przypomniał, że obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Podkreślił, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych - w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstw.

Czytaj też: Kwiaty w firmie a koszty uzyskania przychodów >

Wskazał, że przepis ten nie odwołuje się do sfery podejrzeń, lecz stwierdzenia wymienionych w nim okoliczności uzasadniających wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków.

Dyrektor KIS podkreślił, że mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w świetle okoliczności opisanych we wniosku wydatek poniesiony przez prawniczkę na zakup telewizora dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, spełnia przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. W tej sytuacji – o ile wartość początkowa telewizora nie przekroczy 10 000 zł – przedmiotowy wydatek można uznać jednorazowo w całości za koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Eksperci: Korzystne podejście fiskusa

- Koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu są interesującym zagadnieniem. Granica pomiędzy wydatkami spełniającymi kryteria kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, a wydatkami, których nie będzie można zaliczyć do takich kosztów jest płynna a interpretacje niejednolite – stwierdza radca prawny Stefan Kowalski, partner w Kowalski & Wisła Attorneys.

Jego zdaniem, w niniejszej sprawie organ podatkowy prawidłowo wskazał jakie kryteria muszą być spełnione, aby uznać poniesiony wydatek za koszt uzyskania przychodu i kolejny raz potwierdził, że zakup telewizora przy spełnieniu wszystkich kryteriów może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu przez prawnika.

 

 

Kolejna ekspertka również pozytywnie ocenia interpretację, zauważając, że dyrektor KIS potwierdził, że zakup telewizora przez osobę świadczącą usługi doradztwa prawnego w tym zastępstwo procesowe jako profesjonalny pełnomocnik, wykorzystywanego do odbywania wideo-konferencji czy rozpraw zdalnych stanowi w całości koszt uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile jego wartość nie przekracza 10 000 zł.

Czytaj też: Motocykl w działalności gospodarczej podatnika >

- Tożsame stanowisko wynika z interpretacji wydanej przez dyrektora KIS w 19 lipca 2021 r., gdzie również wskazano, że wydatek poniesiony przez wnioskodawcę na zakup telewizora dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, spełnia przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (nr 0115-KDWT.4011.191.2021.1.KG) – podkreśla Paulina Biskup, radca prawny w Kancelarii J.K.P. Legal.

Ekspertka zwraca uwagę, że możliwość zaliczenia zakupu telewizora do kosztów uzyskania przychodu dyrektor KIS dopuścił zarówno w sytuacji, w której wnioskodawca miał wydzielone osobne pomieszczenie na cele prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w sytuacji, w której telewizor miał zostać zawieszony w salono–kuchni, w której wnioskodawca wykonuje swoje obowiązki służbowe, ale który poza czasem pracy wykorzystywany jest do celów prywatnych.

- Fiskus pozwala zatem rozliczyć zakup sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług w formie zdalnej nie tylko w sytuacji, w której urządzenia wykorzystywane są w biurze, ale także w sytuacji, w której przedsiębiorca korzysta z niego w domu i to nawet w przestrzeni, która nie jest wykorzystywana tylko do prowadzenia działalności gospodarczej – podkreśla Paulina Biskup.