Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113-KDIPT2-1.4011.408.2021.1.DJD dotyczyła podatnika, który prowadzi działalność prawniczą w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Działalność ta w przeważającej części polega na sporządzaniu pism procesowych oraz różnego rodzaju opinii prawnych, a poza tym zastępowaniu klientów przed sądami i organami administracji. Adwokat rozliczenia z klientami prowadzi w oparciu o dokładne zestawienie godzin poświęconych danemu projektowi. Zestawienia przygotowuje codziennie, z dokładnością do pięciu minut.

Zegarek z chronografem do odliczenia

Wnioskodawca twierdził, że istotnym narzędziem w jego pracy jest urządzenie z funkcją stopera/chronografu, za pomocą którego możliwe jest dokładne odmierzanie czasu poświęcanego na poszczególne zadania, z możliwością natychmiastowego wstrzymania pomiaru w sytuacji, gdy np. telefon z sądu lub urzędu przerywa wykonywanie aktualnego zadania. Adwokat właśnie taki zegarek zamierzał kupić. Nie miał jednak pewności, czy wydatek będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Chodziło o zegarek mechaniczny ("nakręcany") produkcji rosyjskiej, którego cena wynosi 2 490 zł. Prawnik podkreślał, że zegarki rosyjskiej produkcji to najtańsze mechaniczne zegarki z funkcją chronografu, ok. 2-3-krotnie tańsze od najtańszych produktów japońskich/szwajcarskich z taką funkcją. Twierdził także, że zegarek będzie używany jedynie w dniach, w których prowadzi działalność gospodarczą, gdyż tylko wtedy potrzebuje mieć przy sobie bezustannie urządzenie do dokładnego odmierzania czasu poświęcanego poszczególnym zadaniom. Organ podatkowy zaakceptował argumenty prawnika. Uznał, że taki wydatek jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Można więc ująć go w kosztach uzyskania przychodu.

Zobacz również:
Wcześniejsza nauka nie może być kosztem podatkowym >>

Przedsiębiorca nie kupi okularów na koszt firmy >>

 

Zasadność wydatku trzeba udowodnić

Dyrektor KIS przestrzegł jednak prawnika, że musi się on liczyć z koniecznością udowodnienia: poniesienia wydatku, jego charakteru, w szczególności jego celowości, racjonalności działań podatnika, a w konsekwencji braku okoliczności uniemożliwiających uznanie przedmiotowego kosztu za koszt uzyskania przychodów. W ramach postępowania dowodowego może również zostać dokonana szczegółowa analiza związku poniesionego wydatku z przychodami.

Zobacz procedurę w LEX: Koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej >

 

Dobra luksusowe i osobiste a koszty podatkowe

Jak zauważa Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy w ATA Finance, interpretacja jest dla podatników wiadomością równie radosną, co zaskakującą. Do tej pory bowiem organy co do zasady odmawiały zaliczenia wydatków na zakup szeroko pojętych dóbr luksusowych w ciężar podatkowych kosztów.

- Na uwagę i pochwałę zasługuje jednak argumentacja wnioskodawcy, który jako wyróżnik swojego wniosku wybrał funkcję chronografu. Zdaje się, że to właśnie ta cecha zegarka – w połączeniu ze sposobem rozliczania się z klientami na podstawie tzw. zestawienia godzin – przesądziła o pozytywnym rozstrzygnięciu. Dotychczas podatnicy starali się wykazać związek zegarka z przychodem na podstawie jego podstawowych cech, takich jak odmierzanie godziny i wygląd, co miało korzystnie wpłynąć na ich punktualność i wzbudzający zaufanie odbiór przez kontrahentów. Nie przekonywało to jednak organów, które uznawały taki wydatek za jednoznacznie osobisty – zaznacza Wojciech Jasiński.

Pewnym wyjątkiem w tym zakresie były smartwatche, które z uwagi na dodatkowe funkcje faktycznie mogą znacznie ułatwić prowadzenie niektórych biznesów. Przedsiębiorcy wskazywali przykładowo, że dzięki nim mogą sprawdzić, kto dzwoni lub przysyła maile, bez odrywania rąk od specjalistycznej maszyny przemysłowej (nr 0461-ITPB1.4511.770.2016.2.HD i 0115-KDIT3.4011.3.2021.1.KR). Umożliwienie dokonywania selekcji interesantów, nie przerywając przy tym głównego zajęcia, to jedna z kilku cech, które świadczą o związku wydatku na tego typu urządzenie z osiąganymi przychodami.

Zobacz również:
Ubranie nie może być kosztem przewodniczki >>

Radca prawny nie zaliczy wydatków na okulary do kosztów podatkowych >>

Być może to właśnie argumentacja z powyższej interpretacji była inspiracją dla przyszłego właściciela zegarka mechanicznego. Zdaniem Wojciecha Jasińskiego, kluczowe okazało się właśnie wykazanie związku między pewną szczególną cechą urządzenia a specyfiką wykonywanych czynności.

Czytaj w LEX: Reprezentacja i reklama w podatku dochodowym od osób fizycznych >

 

Firmowego zegarka nie można używać prywatnie

Należy jednak zwrócić uwagę, że decydując się na zaliczenie w ciężar kosztów wydatku, który potencjalnie mógłby znaleźć zastosowanie również w życiu prywatnym, podatnik staje się niejako niewolnikiem takiej decyzji. Wnioskodawca wprost wskazał, że zamierza używać zegarka jedynie w dniach, w których prowadzi działalność.

- Organ natomiast (w wyjątkowo długim pouczeniu) dał jasno do zrozumienia, że jakiekolwiek odstępstwo od opisu zdarzenia przyszłego spowoduje, że moc ochronna interpretacji zostanie wyłączona. Trzeba więc pamiętać, że korzystanie z wysokiej jakości czasomierza wiąże się w tym przypadku nie tylko z podatkową korzyścią, ale również z potencjalnym obowiązkiem wykazania jego faktycznego związku z działalnością oraz wykluczenia jego używania poza nią – przestrzega Wojciech Jasiński.

Sprawdź w LEX: Czy koszty wynajmu samochodów osobowych stanowić będą koszty uzyskania przychodów w całości? >

 

POLECAMY

Wydatki osobiste nie mogą być kosztem podatkowym

Aneta Skowron, adwokat w zespole doradztwa podatkowego Kancelarii GWW przypomina z kolei, że do niedawna organy podatkowe prezentowały w zasadzie jednolite stanowisko, odmawiając podatnikom prawa do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na ubiór, obejmujących m.in. zegarki. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ubiór (np. garnitury czy krawaty) dawało jedynie trwałe i w sposób widoczny oznaczenie rzeczy znakami przedsiębiorstwa. Ostatnio można jednak zaobserwować zmianę w podejściu organów podatkowych do tzw. wydatków prywatnych, przynajmniej w odniesieniu do niektórych typów zegarków. Chodzi m.in. o wspomniane już zegarki typu smartwatch.

Czytaj w LEX: Motocykl w działalności gospodarczej podatnika >

- Interpretacja dotycząca zegarka z chronografem jest więc pozytywnym przełamaniem dotychczasowego podejścia organów podatkowych. Nie można jednak nie zauważyć, iż jak wynika ze stanowiska przedstawionego przez podatnika w powołanej interpretacji, urządzenie z funkcją stopera/chronografu jest niezbędne w prowadzonej przez niego działalności, z uwagi na wyłącznie godzinowe rozliczanie z klientami, a ponadto podatnik nie zamierza używać zegarka poza prowadzoną działalnością gospodarczą – zaznacza Aneta Skowron. Nie ulega więc wątpliwości, iż o tym, że organ podatkowy zgodził się z podatnikiem przesądził właśnie fakt, iż zakupiony zegarek będzie miał funkcję chronografu, która pozwoli na optymalizację czasu pracy podatnika i w efekcie przełoży się na zwiększenie przychodu.

- Mając na uwadze postęp technologiczny i pojawianie się nowych urządzeń wspomagających zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne w organizacji swojego czasu, można spodziewać się, iż organy podatkowe również będą zmieniać swoje podejście, co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na tego typu urządzenia, jak m.in. zegarki, ale z dodatkowymi funkcjami – przewiduje Aneta Skowron.

Czytaj w LEX: Optymalizacja wykupu z leasingu w podatku dochodowym od osób fizycznych >