Ze stanu faktycznego o wydanie interpretacji wynika, że przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność gospodarczą od września br. Aby dobrze przygotować się do tego przygotować przez ostatnie cztery lata odbywał specjalny kurs. Jego wątpliwości dotyczyły kwestii możliwości zaliczenia wydatków na szkolenie do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej.

 


 

Istota kosztu uzyskania przychodów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.329.2018.2.AK wyjaśnił, że kosztem uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Jego zdaniem wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności, mogą być kosztem uzyskania przychodu. Istotnym jednak warunkiem jest istnienie źródła przychodów, do którego dany wydatek można przyporządkować.

Wydatki przed rejestracją nie są kosztem?

Odnosząc się zadanego pytania, organ podatkowy potwierdził, że skoro podatnik poniósł wydatki na szkolenie przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, to nie można uznać, że wydatki te poniósł w celu uzyskania przychodu ze źródła działalności gospodarczej, czy też w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. To źródło bowiem jeszcze nie istniało. Zdaniem organu podatkowego takie wydatki nie spełniają zatem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają one charakter wydatków typowo osobistych, w związku z czym nie można ich uznać za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu powołanej regulacji.

Przeczytaj więcej na temat problematycznych kwestii związanych z zaliczaniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorca nie kupi okularów na koszt firmy >>

Wydatki na cele osobiste, a koszty uzyskania przychodów w PIT >>

Wydatki osobiste a koszty uzyskania przychodu >>

Wydatki prywatne w kosztach firmy - krok po kroku >>