Chodzi o projekt przeciwko erozji podstawy opodatkowania i transferu zysku 2.0. (tzw. projekt BEPS 2.0), w których Polska od początku brała aktywny udział.

Rozpoczęte w marcu 2018 roku przez OECD prace nad projektem zrzeszyły kraje gotowe do współpracy w celu wypracowania nowych zasad międzynarodowego opodatkowania, w tym dotyczącego działalności podmiotów cyfrowych.

- Ogłoszone porozumienie to wielki sukces i ważna wiadomość dla działających w Polsce firm. Z jednej strony mamy wspólnie wypracowane zasady globalnego opodatkowania, z drugiej mechanizm gwarantujący możliwość działania ulg podatkowych, co w praktyce jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy chcą inwestować w Polsce – mówił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński po publikacji oświadczenia.

Zobacz w LEX: Księgowość - o czym warto pamiętać w lipcu? >

 

Podatek od cyfrowych gigantów

Prace podzielono na dwie części, tzw. filary. Pierwsza część dotyczy opodatkowania największych światowych korporacji odnoszących nadzwyczajne korzyści z globalizacji i z gwałtownie postępującej cyfryzacji. Przedsiębiorstwa te zostaną określone w oparciu o wielkość przychodów (20 mld euro) oraz rentowność (10 proc.). Przedsiębiorstwa międzynarodowe, które spełnią te kryteria, będą musiały częściowo realokować swój zysk rezydualny, czyli tzw. zysk „nadmiarowy”, do krajów w których sprzedają towary lub świadczą usługi. Jak dodaje Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy w MDDP, przypisywanie przychodów do danej jurysdykcji będzie bazować na miejscu, w którym towary lub usługi są wykorzystywane lub konsumowane – mają w tym zakresie powstać wytyczne w odniesieniu do poszczególnych typów transakcji.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

 

Podatek minimalny

Druga część zakłada wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości przynajmniej 15 proc. efektywnej stawki. Tworzone do realizacji tego celu mechanizmy podatkowe, będą miały zastosowanie do tych międzynarodowych przedsiębiorstw, które osiągnęły globalne, skonsolidowane przychody w wysokości co najmniej 750 mln EUR.

Agnieszka Wnuk zwraca uwagę, że filar drugi opierałby się na zasadach GloBE (Global anti-Base Erosion rules), tzn:

  • zasadzie włączenia dochodu (Income Inclusion Rule (IIR), która nakłada dodatkowy podatek na spółkę centralną w związku z niskim opodatkowaniem jej spółek zależnych;
  • zasadzie płatności opodatkowanych zbyt nisko (Undertaxed payment rule (UTPR), na podstawie której w odniesieniu do płatności podlegających zbyt niskiemu opodatkowaniu wprowadzono by zakaz ujmowania w kosztach uzyskania przychodów.

Jak potwierdza resort finansów, Polska razem z innymi przystępującymi do współpracy krajami jest zgodna co do tego, żeby prace związane z filarem drugim były prowadzone w kierunku walki z tzw. rajami podatkowymi. Z tego względu głównym celem tej części projektu jest znaczne utrudnienie wyprowadzania nieopodatkowanych dochodów z krajów, gdzie zostały osiągnięte (np. z Polski) do jurysdykcji, które stosują nieuczciwą konkurencję podatkową. Wskutek zastosowania nowych mechanizmów podatkowych, przedsiębiorstwa międzynarodowe opodatkowane w danym kraju poniżej minimalnej, efektywnej stawki podatkowej (czyli co najmniej 15 proc.) zostaną opodatkowane dodatkowym podatkiem wyrównawczym.

Zobacz również: MF szykuje zmiany w cenach transferowych >>

Jednocześnie, porozumienie zakłada, że globalny minimalny podatek ma być skonstruowany w taki sposób, aby nie doprowadził do zwiększenia opodatkowania firm prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą. Ma do tego służyć mechanizm tzw. wyłączenia dla rzeczywistej działalności gospodarczej (substance- based carve-out).

 


Stanowisko Polski

- Dzięki silnie przez nas wspieranemu wyłączeniu dla rzeczywistej działalności, każda firma, która realnie funkcjonuje w Polsce - prowadzi produkcję, świadczy usługi i zatrudnia pracowników – nie zapłaci wyższego podatku. Wyłączenie to zabezpiecza dalsze działanie ulg wspierających inwestowanie w Polsce, np. ulgę B+R, IP-Box czy Polską Strefę Inwestycji. Dzięki ich zastosowaniu będziemy jeszcze szybciej zmniejszać dystans pomiędzy Polską a krajami zachodu Europy – wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski.

Zobacz w LEX: Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej - szkolenie online >

Porozumienie z dnia 1 lipca br. wieńczy pierwszy etap projektu i kładzie fundament pod dalsze rozmowy i prace nad reformą międzynarodowego opodatkowania. Jest to doskonały punkt wyjścia do dalszych negocjacji międzynarodowych.

Prace nad projektem mają potrwać do października br. Polska będzie brała w nich udział jako aktywny negocjator na forum OECD. Nowe zasady mają mieć zastosowanie od 2023 r.

- Jesteśmy nastawieni optymistycznie do kolejnego etapu negocjacji – dodaje wiceminister.

Czytaj w LEX: Pakiet VAT e-Commerce od 1 lipca 2021 >