Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia zmian w obszarze cen transferowych jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie szeregu regulacji lub procedur.

Wśród propozycji resortu jest m.in.: likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR). Po zmianach podatnik będzie składał tylko jeden formularz. MF chce także wprowadzić możliwość odstąpienia od sporządzania przez podmioty analizy porównawczej/zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników będących mikro/małym przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż kontrolowane, zawierane przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z raju podatkowego.

 

Więcej czasu na lokalną dokumentację

Będzie też więcej czasu, bo 14 dni, a nie, jak obecnie siedem, na przedłożenie lokalnej dokumentacji na żądanie organu podatkowego. Plan MF zakłada także wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Z kolei termin na złożenie informacji o cenach transferowych zostanie wydłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

 

Czyste refakturowanie bez obowiązku dokumentacji

Resort finansów zapowiada dodatkowo wprowadzenie zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji w zakresie transakcji safe harbour dotyczących pożyczek, kredytów i obligacji. Obowiązek dokumentacyjny zniknie także dla transakcji tzw. czystego refakturowania. Ponadto, doprecyzowany zostanie także zakres analizy cen transferowych wymaganej na potrzeby lokalnej dokumentacji dotyczącej umowy spółki niebędącej osobą prawną.

Uwagi i opinie dotyczące cen transferowych można zgłaszać na adres: sekretariat.dct@mf.gov.pl. Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich i trwają do 2 lipca br. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zobacz więcej: Zmiany w zakresie cen transferowych w prekonsultacjach >>