Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekty rozporządzeń dotyczących zmian (w CIT i PIT), na podstawie których wejście w życie procedury WHT refund zostanie w określonych przypadkach odroczone do 31 grudnia 2021 r., wzorem dotychczas wydawanych rozporządzeń. Rozporządzenia zgodnie z planem mają wejść w życie 30 czerwca 2021 r.

Jak wyjaśnia MF, odroczenie do 31 grudnia 2021 r. terminu określonego w par. 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2018 r. wynika z wyjątkowych uwarunkowań doby pandemii COVID-19, w związku z którą niezasadne jest obciążanie płatników i podatników dodatkowymi obowiązkami. Z uzasadnieniu czytamy także, że Ministerstwo Finansów prowadzi proces legislacyjny dotyczący zmiany przepisów ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła w zakresie zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji, konsultowanej z przedstawicielami sektora przedsiębiorców (w szczególności dotyczącej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego procedury obowiązkowego poboru podatku u źródła według stawki krajowej, z prawem do zwrotu całości bądź części podatku – tzw. procedura WHT refund). - Mając na uwadze potrzebę zapewnienia możliwości rzetelnego wywiązywania się z obowiązków dotyczących podatku u źródła i wdrożenia odpowiednich procedur i rozwiązań w związku z nowelizacją, tym bardziej w wyjątkowych warunkach prowadzenia działalności spowodowanych pandemią COVID-19, zasadne jest odroczenie dotychczasowych regulacji do momentu ich nowelizacji - uzasadnia MF.

Sprawdź w LEX: Jakie obowiązki informacyjne ciążą na podatniku, który wypłaca należności na rzecz zagranicznego kontrahenta? >

 

Stosowanie przepisów o podatku u źródła

Przypomnijmy. Obowiązek odprowadzenia podatku u źródła bez możliwości zastosowania zwolnień i obniżonych stawek był odraczany już kilka razy. Aktualnie nie dotyczy on wypłat należności dokonywanych do 30 czerwca 2021 r. Niezależnie od tego resort finansów zapowiada gruntowną reformę opodatkowania u źródła. Okazało się właśnie, że MF nad dużą reformą rozliczeń podatku u źródła będzie pracował do końca tego roku.

Zobacz również: Nie wiadomo, co z podatkiem u źródła od stycznia 2021 roku >>

Zobacz procedury w LEX:

Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła) >

Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła) >