Jak informuje resort finansów, trwają prace nad wydaniem rozporządzeń (w CIT i PIT), na podstawie których wejście w życie procedury WHT refund zostanie w określonych przypadkach odroczone do 30 czerwca 2021 r., wzorem dotychczas wydawanych rozporządzeń. Rozporządzenia zgodnie z planem mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Resort zwraca też uwagę, że zaawansowane prace Ministerstwa Finansów nad modernizacją regulacji ustawowych, które dotyczą zasad poboru podatku u źródła, szczególnie zakresu obowiązywania tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku), zostaną ukończone w 2021 r. Regulacje te były konsultowane z przedstawicielami biznesu.

Sprawdź w LEX: Jakie obowiązki informacyjne ciążą na podatniku, który wypłaca należności na rzecz zagranicznego kontrahenta? >

 

Stosowanie przepisów o podatku u źródła

Przypomnijmy. Obowiązek odprowadzenia podatku u źródła bez możliwości zastosowania zwolnień i obniżonych stawek był odraczany już kilka razy. Aktualnie nie dotyczy on wypłat należności dokonywanych do 31 grudnia 2020 r. Niezależnie od tego resort finansów zapowiada gruntowną reformę opodatkowania u źródła. Okazało się właśnie, że MF nad dużą reformą rozliczeń podatku u źródła będzie pracował w przyszłym roku.

Zobacz również: Nie wiadomo, co z podatkiem u źródła od stycznia 2021 roku >>

Zobacz procedury w LEX:

Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła) >

Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła) >