Intuicyjnie mogłoby się wydawać, że od wskazanych wyżej odsetek polski kontrahent powinien zapłacić podatek u źródła, w końcu odsetki to jedna z podstawowych kategorii podlegających temu podatkowi, a uzgodnienie stron zostało uznane za finansowanie. Jest jednak odwrotnie, a kwalifikacja na gruncie VAT znacząco odbiega od tej na poziomie podatków dochodowych.

Zobacz procedury w LEX:

Pobór zryczałtowanego PIT (tzw. podatku u źródła) >

Pobór zryczałtowanego CIT (tzw. podatku u źródła) >

Definicja odsetek a podatek u źródła

Definicja odsetek podlegających podatkowi u źródła na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych ma charakter językowy, co oznacza, że jest bardzo szeroka i obejmuje również wskazane wyżej sytuacje tzw. kredytu kupieckiego. Jednakże w większości przypadków zastosowanie będą miały, z pierwszeństwem przed naszymi ustawami, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z państwami kontrahentów. Zdecydowana większość z nich wprost wyłącza z definicji odsetek przypadki opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty. W takim przypadku zagraniczne należności stanowią zyski przedsiębiorstw, od których podatek u źródła nie jest co do zasady należny.

Zobacz również: Nie wiadomo, co z podatkiem u źródła od stycznia 2021 roku >>

Problematyczne rozliczenie odsetek

Można mieć pewne wątpliwości, czy powyższe wyłączenie dotyczy przypadków, gdy strony dobrowolnie z góry decydują się wkalkulować odsetki od spóźnionej zapłaty w cenę towaru lub usługi. Z pomocą przychodzi komentarz do Konwencji Modelowej OECD, gdzie wskazano, że tego typu odsetki stanowią element ceny towaru/usługi, a zatem również one nie podlegają opodatkowaniu w państwie wypłaty. Wykładnię tę akceptują od dawna polskie organy podatkowe (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPB3/423-101/12-6/IR).

 

Jak zawsze z podatkiem u źródła, trzeba jednak zachować ostrożność. Analogicznej tezy nie przeniesie się już na grunt np. należności licencyjnych, które nawet jeżeli wkalkulowane w cenę towaru lub usługi, podlegają tej daninie.

Jacek Wojtach, doradca podatkowy i menadżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy