- Publikując raport 9 czerwca, pragniemy uświetnić Dzień Księgowego. Celem badania była ocena kondycji branży księgowo-rachunkowej w drugim roku pandemii COVID-19 oraz rozwiązań pomocowych państwa w ramach tarcz anykryzysowych i tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju – mówi Elżbieta Piotrowska-Albin, dyrektor Działu Badań i Analiz Wolters Kluwer Polska. Zwraca jednocześnie uwagę, że w najbliższym czasie branża przetrwa. Ponad 96 proc. firm nie przewiduje zamknięcia działalności. - W  trudnych czasach umiejętność tłumaczenia zawiłości prawnych, związanych z możliwością skorzystania z  tarcz pomocowych oraz nowych przepisów dotyczących finansów ukrytych w „zmianach innych ustaw”, jest na wagę przetrwania swoich klientów, a co za tym idzie – własnej firm – dodaje Elżbieta Piotrowska-Albin.

 

Pandemia dużym wyzwaniem, ale branża sobie radzi

Z raportu wynika, że branża księgowo-podatkowa poradziła sobie z pandemią. Jak zauważa Bożena Wilk, biegły rewident, partner w kancelarii biegłych rewidentów, skarbnik Zarządu Głównego SKwP, prezes zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Łodzi, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, biura rachunkowe deklarują utrzymanie przychodów na poziomie lat ubiegłych oraz rozszerzenie świadczonych usług o przygotowywanie wniosków z zakresu tarcz antykryzysowych dla swoich klientów.

Zobacz również:
Ministerstwo Finansów planuje wielkie reformy i... nie panuje nad zmianami w prawie podatkowym >>
Ministerstwo Finansów szykuje kolejne zmiany w wysyłaniu JPK >>

 

Z badania LEXOMETR wynika, że z pomocy państwa w ramach tarcz skorzystało 61 proc. firm. Najpopularniejszą formą pomocy okazało się zwolnienie ze składek ZUS.

Ta forma wsparcia została wymieniona przez 83 proc. respondentów, w tym przez 92 proc. w branży księgowo-podatkowej i 60 proc. w  firmach spoza branży. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się: program subwencji (30 proc.), pożyczki (27 proc.), dofinansowanie do wynagrodzeń (24 proc.), dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności (23 proc.).

Co ciekawe, 36 proc. badanych osób stwierdziło, że firma nie skorzystała z pomocy. Z badania wynika, że najczęstszą przyczyną, wskazaną przez 65 proc. respondentów, był zbyt niski spadek przychodów. Co trzeci respondent jako powód wskazał natomiast rodzaj działalności, dla której nie przewidziano wsparcia z publicznych pieniędzy.

Robert Smoczyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii TLA, zauważa, że najczęstsza forma pomocy, z jakiej korzystano, to zwolnienie ze składek ZUS – czyli pomoc bezzwrotna, najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się kredyty. Jego zdaniem, taki rozkład jest jak najbardziej zrozumiały, bo w niepewnych czasach mało osób chce się dodatkowo zadłużać.

 


Spadek przychodów znaczącą obawą

Wyniki badania pokazują jednak, że w ciągu roku sytuacja biznesowa firm bardzo się zmieniła na niekorzyść. Wzrost przychodów swoich firm w porównaniu z rokiem poprzednim zadeklarowało w 2020 r. prawie 50 proc., a w 2021 r. zaledwie 27 proc. Natomiast spadek przychodów dotyczy trzykrotnie większego odsetka firm w tym roku (30 proc.) niż w ubiegłym (11 proc.). Zauważalna jest także zależność – im firmy mają krótszy staż na rynku, tym zdecydowanie częściej odnotowały wzrost przychodów i tym rzadziej ich spadek. I odwrotnie, im dłuższy staż na rynku, tym rzadziej wzrost przychodów, a częściej ich spadek lub utrzymanie przychodów. Czyżby firmy młode miały większą umiejętność adaptacji do gwałtownie zmieniającej się sytuacji niż starsze?

Mimo trudnej sytuacji, 96 proc. pytanych nie przewiduje zawieszenia działalności lub upadłości firmy, a 2 proc. tak – dotyczy to zarówno branży księgowo-podatkowej, jak też podmiotów spoza niej. Autorzy badania wskazują również główne powody takich decyzji.

 

Branża księgowo-podatkowa przed dużym wyzwaniem

Wyzwań dla branży jest wiele. Wśród najważniejszych wskazać można pracę zdalną, a także częste zmiany przepisów. Piotr Witek, prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, partner Moore Rewit, zwraca uwagę, że analiza badania wskazuje na nowe wyzwania, które zarysowały się wyraźnie. Ponad 54 proc. respondentów obawia się wzrostu kosztów, co może wynikać z konieczności organizacji pracy zdalnej, spadku jakości pracy oraz pogarszającego się zdrowia psychicznego pracowników. Aż 31 proc. badanych obawia się o zdrowie psychiczne pracowników. Zamknięcie szkół i przedszkoli mocno nadwyrężyło siły pracownicze dość sfeminizowanej branży księgowo-podatkowej.

Jednak zdecydowanie najczęściej wymienianym wyzwaniem okazała się zmienność i  niejasność przepisów prawnych. Wskazało to aż przez 73 proc. badanych. Co ciekawe, znaczenie tego problemu urosło od czasu badania ubiegłorocznego i  zmieniło miejsce w hierarchii problemów z drugiego na pierwsze.

Beata Boruszkowska, właścicielka Biura rachunkowego BEATA, ekspertka TAX Alert, zwraca uwagę, że wprowadzanie zmian w okresie pandemii zdecydowanie dokłada obowiązków biurom rachunkowym, które obsługują klientów z różnych branż. Jej zdaniem, warto byłoby zaprzestać wprowadzania zmian podatkowych na okres trwania pandemii COVID-19. - Jeśli nie możemy wszystkim pomóc finansowo, to chociaż nie przeszkadzajmy im w funkcjonowaniu w trudnych warunkach. Pandemia dotyka bowiem wszystkich przedsiębiorców, nie tylko tych, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia swoich działalności lub posiadają szczególny rodzaj PKD – konkluduje Beata Boruszkowska.

LEXOMETR Prawno-Gospodarczy Koronawirus a branża księgowo-podatkowa został przygotowany już po raz drugi. Jego pierwszą edycję zaprezentowaliśmy w ubiegłym roku. Raport został przygotowany przez Wolters Kluwer Polska. Jego pełną wersję można pobrać po kliknięciu w poniższy baner. >>