Trwa dyskusja o przyszłości zawodu księgowego. Jest ona szczególnie ważna po skomplikowaniu systemu podatkowego przez Polski Ład.

Ministerstwo Finansów ogłosiło niedawno prekonsultacje w sprawie przyszłości zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizacja skupiająca księgowych z zadowoleniem przyjęło tę inicjatywę, organizacja podkreśla jednak, że szkoda, iż prekonsultacje przypadają w tak trudnym dla księgowym okresie.

 

 

Wojna i Polski Ład nie sprzyjają poważnej debacie 

Niepokój księgowych wynika z niepewności związanej z wojną na Ukrainie, a także z niespotykanej wcześniej niestabilności przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu, który w szczególności odczuwają księgowi. Kwestia zdefiniowania i uregulowania zawodu może być dodatkowym źródłem niepewności.

- Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazało się zaproszenie do udziału w prekonsultacjach dotyczących zawodu księgowego. W dokumencie dyskusyjnym stwierdza się, że uregulowanie zawodu może determinować decyzje zawodowe tysięcy osób. Dlatego też decyzje powinny być poprzedzone wnikliwą analizą i konsultacjami – stwierdza Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dodaje, że organizacja w pełni podziela ten pogląd.

- Zdefiniowanie zawodu księgowego i jego uregulowanie jest postulatem zgłaszanym od wielu lat przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy oficjalne rozpoczęcie dyskusji na ten kluczowy dla księgowych temat – podkreśla Jerzy Koniecki.

Zobacz również:
Papierową fakturę można zeskanować i wyrzucić >>
Jest nowa wyszukiwarka interpretacji, ale nieprzyjazna podatnikom >>

Księgowość - o czym warto pamiętać w marcu? >>

Raport wpisuje się w prekonsultacje

Ponieważ temat zawodu księgowego wymaga przeprowadzenia szerokich konsultacji wśród księgowych i w biznesie, SKwP już w 2021 r. przeprowadziło wśród przedsiębiorców badania dotyczące zdefiniowania i uregulowania tego zawodu i przedstawiło właśnie raport z tego badania.

Raport przedstawia wyniki tych badań i wpisuje się w tematykę prekonsultacji. Przedsiębiorcy odpowiadali m.in. na następujące pytania:

  • w jakim stopniu brak regulacji zawodu księgowego, w tym usługowego prowadzenia ksiąg, zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego 
  • jak wpływa na jakość usług,
  • jakie ryzyko wiąże się z brakiem uregulowania zawodu księgowego
  • czy zawód księgowego w Polsce powinien być uregulowany?

 

Przypomnijmy, w Polsce każdy może być księgowym i od 2014 r., po tzw. deregulacji każdy może prowadzić biuro rachunkowe. Brak jest wymagań co do kompetencji osób, którym powierza się prowadzenie ksiąg rachunkowych, podpisujących sprawozdania finansowe i inne dokumenty rozliczeniowe przedsiębiorców, brak obowiązku przestrzegania zasad zawodowej etyki oraz brak systemu nadzoru nad jakością usług księgowych i sprawozdań finansowych. Skutkuje to również deprecjacją księgowych jako grupy zawodowej.

Czytaj też: Dyplomowany księgowy - komentarz praktyczny >

 

Zawód zaufania publicznego

Przedsiębiorcy ufają księgowym – wynika z raportu. To zaufanie jest rezultatem wieloletniego zaangażowania księgowych, ich wysokich kompetencji i etycznej postawy. Księgowi jako dostawcy informacji, doradcy i analitycy są doceniani przez biznes – wynika z ankiet przedsiębiorców.

W pewnym sensie wykonują więc zawód zaufania publicznego, a do takich zawodów oficjalnie się nie zaliczają, wskutek braku ustawowych uregulowań. Nie tylko bowiem informują przedsiębiorców o ryzyku, ale proponują rozwiązania pozwalające to ryzyko minimalizować. To niezwykle odpowiedzialne zadanie, szczególnie w okresie nieznanej wcześniej niestabilności przepisów.

Głównym celem ankiety było poznanie opinii przedsiębiorców na temat zdefiniowania i kierunków uregulowania zawodu księgowego.

 


Przedsiębiorcy: uregulować zawód księgowego

W ankiecie wzięło udział 1153 przedsiębiorców z całej Polski. Ponad 76 proc. respondentów opowiada się za uregulowaniem zawodu księgowego. Według niemal 73 proc. respondentów uregulowanie powinno nastąpić w formie aktu prawnego. Respondenci opowiadają się za uregulowaniem: usługowego prowadzenia ksiąg (77 proc.), wymagań wobec osób podpisujących sprawozdania finansowe (73 proc.). Niemal 70 proc. przedsiębiorców biorących udział w ankiecie uznało, że brak uregulowania zawodu księgowego w Polsce zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Czytaj też: Odpowiedzialność karna skarbowa doradców podatkowych i księgowych na przykładach >

Do czynników ryzyka związanych z brakiem uregulowania zawodu księgowego, zdaniem respondentów, należą przede wszystkim: sankcje karne skarbowe (70,6 proc.) oraz podjęcie błędnych decyzji gospodarczych (66,9 proc.). Aż 77 proc. respondentów jest zdania, że regulacja powinna narzucać księgowym obowiązek aktualizacji wiedzy.

90 proc. respondentów uważa, że wszystkie biura rachunkowe powinny mieć obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnionych błędów w zakresie świadczonych usług. Zdecydowana większość respondentów (85 proc.) jest zadowolona ze współpracy z biurami rachunkowymi.

PORADNIK: Kryzys w działalności biura rachunkowego >

Potrzebna kompleksowa obsługa biura rachunkowego

Co ciekawe, niemal 50 proc. przedsiębiorców współpracując z biurami rachunkowymi oczekuje kompleksowej obsługi, wykraczającej często poza obszary związane z rachunkowością, podatkami, kadrami i płacami. Przedstawione w raporcie wyniki są argumentem na rzecz zdefiniowania i uregulowania zawodu księgowego w Polsce. Potwierdzają bowiem, że rynek oczekuje ustawowego uregulowania zawodu. Dyskusja powinna się więc skierować nie na kwestię czy regulować, ale jak uregulować ten zawód.

Raport zawiera wyniki ankiety Stowarzyszenia Księgowych w Polsce adresowanej do przedsiębiorców: „Zdefiniowanie zawodu księgowego – badanie opinii przedsiębiorców”.

Sprawdź też: Jak wykorzystać Facebooka w promocji biura rachunkowego? >

Poparcie przedsiębiorców

Ci, których serwis Prawo.pl zapytał o zdanie na temat potrzeby regulacji zawodu księgowego również potwierdzali taką konieczność.

- Unia Polskich Przedsiębiorców popiera procesy zmierzające do uregulowania zawodu księgowego, by w ten sposób zapewnić m.in. wysoką jakość usług księgowych i sprawozdań finansowych. Oczywiście w pełnym dialogu z organizacjami i z ekspertami tego zawodu – stwierdza Tomasz Mazan, wiceprezes organizacji.

- Brak wymagań ustawowych co do kompetencji osób, którym powierza się prowadzenie ksiąg rachunkowych, podpisujących sprawozdania finansowe i inne dokumenty rozliczeniowe przedsiębiorców oraz brak systemu nadzoru nad jakością usług księgowych i sprawozdań finansowych nie służy bezpieczeństwu obrotu gospodarczego - podkreśla Michał Wojciechowski, przedsiębiorca prowadzący firmę Good Boy - Warsaw Dog School.

Przedsiębiorca dodaje, że księgowy to architekt bezpiecznego biznesu i z szacunku do tego zawodu, a także odpowiedzialności jaka wiąże się z jego wykonywaniem, powinien on być uregulowany ustawowo.