Resort finansów zwraca uwagę, że w polskim prawodawstwie nie było dotychczas przepisów regulujących zawód księgowego. Regulowane było tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - czynności składające się na nie mogły wykonywać wyłącznie osoby uprawnione, tj. posiadające certyfikat księgowy/świadectwo kwalifikacyjne ministra finansów oraz biegli rewidenci i doradcy podatkowi. W 2014 r. zostało ono zderegulowane w ramach działań mających na celu ułatwienie dostępu do zawodów regulowanych.

Zobacz również: Księgowi apelują o przedłużenie czasu na wybór formy opodatkowania >>

- Mając na uwadze ocenę skutków deregulacji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach i petycjach kierowanych do Ministerstwa Finansów, Prezydenta, Premiera czy Sejmu, Ministerstwo Finansów rozpoczyna dyskusję na temat przyszłości zawodu księgowego – czytamy w komunikacie resortu.

W tym celu MF opracował dokument przedstawiający zagadnienia, które powinny być wzięte pod uwagę w kontekście rozpatrywania przyszłości zawodu księgowego. Pyta w nim o opinie interesariuszy na ten temat. Analiza wyników konsultacji ma pozwolić wytyczyć kierunek dalszych działań.

Więcej informacji na temat konsultacji na stronie resortu finansów >>