Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) podjęła szereg działań informacyjnych. Wskazuje także, że stara się wspierać podatników we właściwym wypełnianiu obowiązków podatkowych. - W pierwszej kolejności pomagamy w rzetelnym i poprawnym rozliczaniu się. Wsparcie to nabiera szczególnego znaczenia w momencie wprowadzenia tak kompleksowych zmian, jak te zawarte w przepisach Polskiego Ładu. Jesteśmy świadomi wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, związanych z wprowadzeniem nowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek oraz wpływu na wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – zapewnia MF.

Podkreśla jednocześnie, że wspieranie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków, wynikających z przepisów wprowadzających Polski Ład, będzie również nadrzędną zasadą, jaką kierować się będą pracownicy jednostek KAS podczas czynności sprawdzających lub kontroli. - Naszym celem jest, aby korzystne dla zdecydowanej większości podatników rozwiązania, jakie zawarto w Polskim Ładzie, zostały w rzeczywistości osiągnięte.

Rozumiemy, że wprowadzenie tak istotnych zmian może powodować pewne trudności, dlatego zapewniamy, że żadne nieświadome błędy (w tym popełnione przez księgowych) związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcjami – zapewnia MF.

Zobacz również: Nowego rozporządzenia o zaliczkach na PIT nikt nie chce stosować >>