Rolniczy handel detaliczny (RHD) (dawniej nazywany sprzedażą bezpośrednią) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. przeznaczoną dla rolników. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Uchwalona ustawa w celu ułatwienia prowadzenia rolniczego handlu detalicznego podnosi z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwotę przychodów z tego tytułu zwolnioną od podatku dochodowego.

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Czy limit, który obowiązuje na sprzedaż w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, dotyczy łącznie całej sprzedaży wyprodukowanych jabłek oraz przetworzonych produktów? >

Sprzedaż do 100 tysięcy złotych rocznie będzie więc zwolniona z podatku dochodowego. Tymczasem rolnicy z wielu przywilejów podatkowych korzystają już teraz. Więcej na temat zasad opodatkowania rolników pisaliśmy w tekście pt. Rolnicy zarobią więcej bez podatku >>

Ustawa wprowadza też zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Efektem zmian będzie możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.