Polski Ład spowodował, że wzrosło ryzyko dla księgowych prowadzących biura rachunkowe. Dlatego uważają, że zakres ich polis ubezpieczeniowych powinien być jasny, niebudzący wątpliwości.

Jerzy Koniecki, prezes zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce napisał do dr hab. Beaty Kozłowskiej-Chyła, prezes Zarządu PZU SA z prośbą o wydanie jasnej i wiążącej interpretacji dotyczącej poszczególnych klauzul w polisach OC da biur rachunkowych.

Zobacz również: Księgowi ubezpieczają się na wypadek błędu w rozliczeniach Polskiego Ładu >>

- Właściciele biur rachunkowych nie są pewni, w jakim naprawdę zakresie chroni ich OC podstawowe. Nie zawiera ono bowiem wyliczania podatków ani prowadzenia ewidencji podatkowych, wyliczania i składania deklaracji podatkowych, a jedynie błędy powstałe wyłącznie na skutek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Proszę zatem o przytoczenie przykładowego katalogu jakiego rodzaju błędy są objęte OC obowiązkowym – napisał Jerzy Koniecki.

Wyjaśnił, że w dobie reformy podatkowej, wprowadzonej Polskim Ładem, właściciele biur rachunkowych nie mają pewności, czy wszystkie nałożone na nich nowe obowiązki znajdują ochronę w klauzulach dodatkowych. Stwierdził, że pojawiają się wątpliwości i pytania i poprosił Prezes PZU o udzielenie wiążącej i oficjalnej odpowiedzi.

Sprawdź: Polski Ład pod lupą ekspertów - cykl szkoleń online >

 

Polisy OC dla księgowych pełne wątpliwości

Wątpliwości księgowych budzi kwestia czy klauzula 40 chroni biuro, które je wykupiło przed konsekwencjami nieprawidłowego wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela firmy. Prezes SKwP zapytał też, czy chroni ona w przypadku nieprawidłowego wyliczenia składki zdrowotnej wspólnika spółki jawnej, partnerskiej lub cywilnej, jeśli biuro ma umowę ze spółką, a nie jej wspólnikiem. Niejasne okazało się też, czy OC chroni w przypadku popełnienia błędu lub niezłożenia w terminie rozliczenia rocznego z którego mogłaby wynikać nadpłata składki zdrowotnej.

- Czy PZU planuje wprowadzenie jakichkolwiek nowych, dodatkowych klauzul dobrowolnych dla właścicieli biur rachunkowych, które sprostałyby realiom, w jakich obecnie znajdują się biura rachunkowe, tj. ciągłe zmiany przepisów, ciągłe ryzyko sankcji – zapytał w przedmiotowym liście Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego SKwP.

 


Zapytał też o to, czy PZU planuje wprowadzenie dodatkowej, dobrowolnej klauzuli, która chroniłaby posiadające ją biuro w przypadku popełnienia błędu, wynikającego z przeliczenia waluty lub obliczenia różnic kursowych. Wyjaśnił, że obecnie w takim przypadku klauzule w polisach PZU wyłączają ochronę. Dla księgowych istotne jest czy w tym zakresie planowane są zmiany.

Jerzy Koniecki podkreślił w liście, że ma nadzieję na wiążącą odpowiedź, gdyż są to zagadnienia niezwykle istotne dla prawidłowej działalności biur rachunkowych i ich bezpieczeństwa, a czas ma dla księgowych ogromne znaczenie.

PORADNIK: Przyjęcie dokumentów księgowych od klienta biura rachunkowego >

OC tylko dla pełnej księgowości

Na trzy podstawowe problemy związane z polisami OC biur rachunkowych zwróciła uwagę przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP.

- Obecne regulacje prawne przewidują, że obowiązkowe OC działalności biura rachunkowego obejmuje wyłącznie prowadzenie pełnej księgowości na podstawie ustawy o rachunkowości. Biura rachunkowe, które obsługują tylko uproszczone formy ksiąg podatkowych lub wykonują jedynie usługi kadrowo-płacowe, nie mają obowiązku ubezpieczenia prowadzonej przez siebie działalności – tłumaczy Aneta Lech, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Dodaje także, że zakres odpowiedzialności wynikających z zawarcia podstawowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego jest bardzo wąski i niejednoznaczny. - W środowisku właścicieli biur rachunkowych niejasność i ciągła zmienność przepisów wprowadzonych przez Polski Ład spowodowała duże poruszenie związane z odpowiedzialnością zwłaszcza za rozliczenia płacowe oraz składki zdrowotne z polisami ubezpieczeniowymi – wskazuje Aneta Lech.

Zaznacza dodatkowo, że wielu właścicieli, którzy dotychczas nie posiadali ubezpieczenia OC (z racji tego, że nie prowadzą ksiąg rachunkowych) zawarli lub zamierzają zawrzeć ubezpieczenia dobrowolne a ci właściciele biur rachunkowych, którzy dotychczas posiadali tylko ubezpieczenie obowiązkowe OC, zakupiło lub rozważa zawarcie polis z dodatkowymi klauzulami obejmującymi czynności kadrowo-płacowe.  

Czytaj: Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie ksiąg (ewidencji) podatkowych >

Niejasny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

- Właściciele biur rachunkowych mają dużo wątpliwości, czy w obliczu zmian wprowadzanych jako Polski Ład posiadane przez nich ubezpieczenie jest wystarczające, nawet jeśli mają wykupione wszystkie dodatkowe klauzule. I nie chodzi tu tylko u sumy ubezpieczenia, ale przede wszystkim o zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela – twierdzi Aneta Lech.

Zaznacza, że niestety, w tej chwili pytania właścicieli biur rachunkowych pozostają bez konkretnych i wiążących odpowiedzi, ponieważ żadne z towarzystw ubezpieczeniowych (TU), oferujących ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych, oficjalnie się na ten temat nie wypowiedziało.

-  Agenci ubezpieczeniowi – na prośby właścicieli biur rachunkowych – zapytali reprezentowane przez siebie towarzystwa, jak wygląda sprawa polis w kontekście tzw. Polskiego Ładu i uzyskali informacje, że owszem – samo wyliczanie składek zdrowotnych dla właścicieli na nowych zasadach jest objęte OC dodatkowym pod tytułem kadry i płace, ale już na przykład roczna korekta składek nie mieści się w jego zakresie – mówi Aneta Lech.

Czytaj: Polski Ład - Nowe zasady ustalania ryczałtu z tytułu używania samochodów służbowych dla celów prywatnych na przykładach >

Jej zdaniem, to z tego właśnie powodu, na wniosek Komisji Biur Rachunkowych, prezes Zarządu Głównego SKwP zwrócił się z pismem do PZU jako największego ubezpieczyciela z prośbą o ustosunkowanie się do powyższych zagadnień nurtujących obecnie zdecydowaną większość właścicieli biur rachunkowych.

Przy okazji warto również zauważyć, że na rynku polis OC dla biur rachunkowych nie ma produktów uniwersalnych, muszą być one „szyte na miarę” i większości przypadków powinny składać się z więcej niż jednego produktu.